FrågaÖVRIGTÖvrigt25/03/2023

Upphovsrätt och varumärkesrätt - logotyper och deras avbildning

Hej! Är konstnär/illustratör. Har en idé att måla av loggor, exempelvis band-loggor som en del av mina alster. Kan det bli något strul med upphovsrätt eller dylikt? Det handlar som sagt om att måla av dom, inte trycka, så varje ex blir unikt och loggorna blir inte exakta, (dock väldigt lika) originalet. Tacksam för svar,

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Relevant lagstiftning för din fråga är inte minst Upphovsrättslagen (1960:729) (URL) och Varumärkeslagen (2010:1877) (VML).


För att någonting ska gynnas av skyddet i URL krävs att det är ett litterärt eller konstnärligt verk. Exempel på sådana verk är musikaliska verk, filmverk, fotografiska verk o.s.v. (se 1 kap. 1 § första stycket 1-7 p URL).  Denna lista är inte uttömmande. Vad gäller dessa loggor krävs det därför att de faller inom någon av dessa verk för att skyddas upphovsrättsligt. Exempel på verk som skyddas upphovsrättsligt är således fotografier, böcker, filmer, former som skapats för hand. I ditt fall hade en logotyp av detta slag kunnat få upphovsrättsligt skydd för bandet om de hade format deras logga som ett bruksverk, tagit ett speciellt foto av sin logga och därmed få skydd för detta verk eller för denna bild. Vem som helst hade därefter inte fått forma en exakt kopia av sådan form eller använda den bild som tagits av logotypen. En generell logga har däremot inte ett speciellt skydd inom upphovsrättslagen. Däremot kan en logga få immaterialrättsligt skydd genom andra lagar, exempelvis genom Varumärkeslagen (2010:1877) [VML].


Säg att bandet i fråga du vill måla av har ett varumärkesskydd, antingen genom registrering eller genom att deras logotyp är inarbetat (känns inom en viss krets) kan en rak kopia av sådana logotyper absolut aktualisera immaterialrättsligt intrång, se 1 kap. 4 och 5 §§ VML. Om ditt alster är i princip lika med orginal-logotypen och du använder dig av detta i en näringsverksamhet kan detta bryta mot varumärkesinnehavarens ensamrätt, se 1 kap. 10 § VML.


När du däremot på egen hand målar av loggan kommer du skapa ett verk som förtjänar rättsordningens skydd enligt upphovsrättslagen, se 1 kap. 1 § URL. Är ditt verk tillräckligt originellt kommer inget immaterialrättsligt intrång aktualiseras.


Jag hoppas du fick svar på dina frågor. Har du fler frågor eller funderingar så tveka inte att vända dig till Lawline igen!


Vänligen,

Axel StenquistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000