FrågaÖVRIGTÖvrigt28/03/2023

Är det straffbart att utge sig för att vara diakon när man inte är det?

Är det olagligt att utge sig för att vara en diakon i sitt arbete, trots att man inte är utbildad för yrket? Att bära den gröna diakonskjortan, den vita kragen, visa upp ett visitkort med titeln "diakon" och i den rollen arbeta med att möta människor i kris och ha själavårdande samtal. Kan det till exempel röra sig om föregivande av allmän ställning, eller någon annan typ av brott?

Lawline svarar

Hej!


Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag förstår det som att din fråga handlar om huruvida man får lov att utge sig för att vara diakon när man inte är det. Jag kommer därför att utgå från det i mitt svar nedan. Om jag tolkat din fråga fel får du gärna återkomma med en ny och förtydliga omständigheterna något.


Skyddade yrkestitlar

Det finns en del yrken som kräver kvalifikationer som är kopplade till en särskild utbildning eller examen för att man ska få lov att vara verksam inom yrket. Dessa yrken är så kallade “skyddade yrkestitlar”. Vilka yrken som är skyddade beslutas om på myndighetsnivå. Man får alltså inte använda sig av en skyddad titel om man inte uppfyller de kvalifikationer som krävs för att få använda den, och man får inte heller använda en titel som kan förväxlas med en skyddad titel. Att göra det är olagligt och straffbart. 


Det krävs ingen legitimation för att få utföra det arbete som en diakon utför. Det innebär att diakoner inte är skyddade yrkestitlar. Det är därför inte heller varken olagligt eller straffbart att titulera sig som diakon även om man inte är det. 


Föregivande av allmän ställning

Det stämmer att föregivande av allmän ställning är straffbart i form av böter eller fängelse i högst sex månader (17 kap. 15 § brottsbalken). Brottet förutsätter dock att någon obehörigen utger sig för att hålla på med myndighetsutövning eller på annat sätt insinuerar detta. Svenska kyrkan och dess olika organ är sedan årsskiftet 1999-2000 inte längre en svensk myndighet. Det innebär att det inte faller under brottet förgivande av allmän ställning att utge sig för att vara diakon när man inte är det.   


Sammanfattning

Slutligen är det alltså inte straffbart, varken som stridande mot skyddade yrkestitlar eller som föregivande av allmän ställning, att titulera sig som diakon utan att vara det. Däremot kan det anses direkt olämpligt att göra detta. Personer kan lätt känna sig missledda och inte minst lurade om man uppger sig för att vara något man inte är. Detta gäller kanske särskilt i sådan verksamhet som en diakon agerar i. Det kan inte anses eftersträvansvärt att på något sätt lura någon människa, men kanske framförallt inte sådana personer som du säger redan befinner sig i kris eller är i behov av själavård.


Hoppas att du fick svar på din fråga!


Vänligen,

Ellen PiggRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Övrigt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”