Litteratur på avtalsrättens område

2011-10-09 i ÖVRIGT
FRÅGA |Pettersson behöver få lite anläggningsarbete gjort senast första april och hör i slutet av januari av sig till några olika entreprenörer. Firman Karlssons Gräv AB skickar den 2:a februari en offert där de tar på sig att börja 15 mars för att vara klara innan 1:a april. För att firman ska ha tid att planera arbetet vill de ha svar senast 12:e februari. Pettersson tycker priset verkar bra och accepterar priset och villkoren. Han skriver ett brev till Karlssons Gräv som han daterar den 8:e februari. Pettersson glömmer dock bort brevet och kommer inte på att han ej postat det förrän den 14:e februari. Eftersom Petterson har lite koll på AvtL så postar han brevet ändå och tänker att en sen accept räknas som ett nytt anbud. Karlssons Gräv planerar sina kommande jobb den 15:e februari, däribland det åt Pettersson. Karlsson tittar på brevets datering och reflekterar inte över att det i själva verket kommit ett par dagar försent. Den 15:e mars skickar Karlssons Gräv maskiner och manskap till Petterson för att påbörja arbetet. När de kommer dit visar det sig att en annan firma, som Pettersom anlitat den 1:a mars, redan påbörjat arbetet. Karlssons Gräv hör av sig till Pettersson och kräver kompensation. Men Pettersson hävdar att de inte har något avtal iom att Karlssons Gräv aldrig svarade på det brev han skickade den 14:e februari. Vad gäller? Finns det något avtal?
|Hej, Lawline vänder sig huvudsakligen till privatpersoner i behov av juridisk rådgivning. Din fråga tycks emellertid närmast likna en seminarieuppgift eller tentafråga. Lawline har tyvärr inte möjlighet att bistå med hjälp att lösa den typen av uppgifter, utan jag får istället hänvisa till den litteratur som finns på området. Som exempel kan nämnas Axel Adlercreutz "Avtalsrätt I-II", vilken avhandlar en mängd frågor på avtalsrättens område. Med vänlig hälsning,

Behandling av personuppgifter

2011-09-05 i ÖVRIGT
FRÅGA |Jag undrar vad som händer med mina personuppgifter efter att ha fått en fråga besvarad på Lawline.
Mari-Helen Schöllin |Hej Informationen kring detta var tidigare inte helt tydlig. Nu har den förtydligats och går att finna under "villkor". Det är detta som gäller: "Alla personuppgifter behandlas i enlighet med Lawlines syfte och lagras i Lawlines databas. Frågan och svar publiceras på lawline.se, dock utan personuppgifter. När du ställer en fråga till Lawline.se så samtycker du till behandling av personuppgifter. Personuppgifterna används för att eventuellt kunna ta kontakt med dig vid behov samt för framtida kommunikation avseende Lawlines tjänster. Med vänliga hälsningar

Lawline agerar ej ombud

2011-08-01 i ÖVRIGT
FRÅGA |Bedriver ni någon verksamhet med att ställa upp som ombud? Varför jag frågar är för min fackförening har orsakat avtalsbrott.
Emelie Gärde |Hej! Nej, det gör vi inte. Lawlines vision är att ge snabb, enkel och kostnadsfri juridisk rådgivning via internet till privatpersoner och mindre företag. Frågorna på lawline.se besvaras av juriststudenter. Du får gärna skicka in frågor till oss så kan vi ge dig initial juridisk rådgivning efter bästa förmåga. Jag råder dig att kontakta en professionell yrkesman som kan hjälpa dig. Med vänliga hälsningar

Kostnad för Lawlines rådgivning

2011-07-21 i ÖVRIGT
FRÅGA |Vad kostar det att rådfråga er? Vänligen MP
Alexander Wagner |Hejsan! Lawlines rådgivning är helt kostnadsfri. Med vänlig hälsning

Parkeringstillstånd

2011-09-29 i ÖVRIGT
FRÅGA |Har giltigt parkeringstillstånd kopplat till bilnumret. Glömde flytta ner det från solskyddet till vindrutan. Böter 600:-. Kan lätt bevisa att jag har haft parkeringstillståndet sedan flera veckor. Chanslös? (Plats Göteborg)
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga. Tyvärr verkar det som att det inte hjälper att i efterhand bevisa att man har ett giltigt parkeringstillstånd. Se till exempel följande: http://www.vk.se/Article.jsp?article=308317. Mitt råd till dig är att höra av dig till de som skrivit ut böterna och se om de kan tänka sig att göra ett undantag. Du kan även försöka med att överklaga boten. Vill du sedan ta det ännu längre får du vända dig till Tingsrätten. Lycka till! Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Felvänt handikapptillstånd

2011-08-30 i ÖVRIGT
FRÅGA |Självklart bör ett handikapptillstånd vara synligt (rättvänt)när det ligger i bilen. Min far fick parkeringsböter 500 kr för att tillståndet var felvänt! Skulle min far kunna slippa kontrollavgiften om vi tar en kopia på tillståndet och skickar in det till kontrollföretaget?
Sofia Linder |Hej! Tyvärr verkar det som om det inte hjälper att skicka in en kopia på handikapptillståndet för att slippa böterna. Se till exempel följande: http://www.vk.se/Article.jsp?article=308317. Mitt råd till dig är att höra av dig till de som skrivit ut böterna och se om de kan tänka sig att göra ett undantag. Du kan även försöka med att överklaga boten. Vill du sedan ta det ännu längre får du vända dig till Tingsrätten. Lycka till! Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Överklaga parkeringsbot

2011-07-28 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej. Fick 2st "parkeringsnamärkning" på en gata där ingen P-skylt finns, ena boten är dessutom inte läsbar. Det enda som går att tyda är det som står på själva inbetalningsavin. Detta hände i Södertälje Kommun, jag har flertalet gånger varit in på kommunens hemsida för att läsa mig till att en "24 timmars regele" gäller men utan resultat. Kan det vara grund för att dom felaktigt bötfällt mig eftersom ingen information finns angående denna regel? Dom har dessutom inte fyllt i varken att vägmarkering eller vägmärken är kontrollerade.
Sofia Linder |Hej och tack för din fråga. Jag tycker att de omständigheter som du redogör för låter ytterst märkliga. Därav är mitt råd till dig att överklaga boten. Det skadar inte att försöka. För det fall att det var på en allmän plats du fick boten kan du vända dig till polisen för att överklaga. I annat fall bör de stå någon form av kontaktinfo på själva boten dit du kan vända dig för att överklaga. Om jag fattade det hela rätt så var det på samma gata du parkerade och ena boten är läslig? Med den bakgrund du redogjort för skulle jag säga att dina chanser är goda. Lycka till! Vänliga hälsningar, Sofia Linder

Hur hittar man praxis från HD respektive hovrätterna?

2011-07-17 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hur ska jag tolka domen? I den hänvisas det till NJA 1975 s.115 2 gånger med meningar som: "ett avvikande kan vara straffbart trots att personen saknat avsikt att avvika" eller "upplysningen och åtgärderna måste vidtas genast eller efter viss kortare tid". Jag har äntligen fått tag på NJA 1975 från biblioteket men hittar inte dessa meningar på s.115? Det är bråttom, ska försöka överklaga domen men fastnat i dessa hänvisningar. Det finns även en hänvisning till RH 152:81, hur får jag tag på den?
Paulina Nilsson |Hej och tack för din fråga! Jag förstår att det varit svårt att få tag på de aktuella rättsfallen eftersom de har några år på nacken. En sida med mycket bra information är annars www.lagen.nu, dessvärre har de endast publicerat NJA-fall från år 1981 och framåt och RH fall från år 1993 och framåt. De meningar som du citerar från domen kan man inte hitta i NJA 1975 s. 115. Den mest sannolika anledningen till det är att domstolen hänvisar till en viss tankegång eller ett visst resonemang Högsta domstolen haft i det aktuella målet och inte citerar exakta meningsföljder därifrån. Ofta skriver domstolen då "*jfr* NJA 1975 s. 115". Det kan röra sig om resonemang som är svåra att få insikt i eller förståelse för om man inte har juridisk utbildning. Mitt råd till dig är därför att du vänder dig en advokat för att få hjälp med sådana tolkningsfrågor samt med ditt överklagande. Jag har tyvärr inte möjlighet att hjälpa dig mer än så här eftersom du inte lämnat någon ytterligare bakgrundsinformation utan endast lösryckta meningar från den aktuella domen. Trots flitigt eftersökande i flera olika juridiska databaser kan jag inte hitta rättsfallet "RH 152:81". Kanske är det en felaktig hänvisning? Det allra vanligaste är annars att rättsfall från hovrätterna hänvisas till med hjälp av år och därefter ett slags löpnummer, exempelvis i formatet RH 2011:15. Mitt råd till dig är att du vänder dig till en advokatbyrå som arbetar med de särskilda frågor som målet rör. Det är viktigt att ett överklagande blir korrekt och inte bygger på något missförstånd. Jag önskar dig lycka till! Vänligen, Paulina Nilsson