Lösningsmedlet GBL

2011-07-05 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej! Lösningsmedlet (gbl) är det narkotikaklassat man försöker läsa sig till detta men de är inte så lätt. Mvh
Emelie Gärde |Hej! Lösningsmedlet GBL som i kroppen omvandlas till narkotikan GHB är i nuläget inte narkotikaklassat. GBL omfattas i dag av lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor och GBL får inte hanteras eller föras in i Sverige utan särskilt tillstånd. En debatt har länge förts om att klassificera GBL som narkotika. Det har visats sig svårt att narkotikaklassa GBL, då lösningsmedlet har en så stor laglig användning inom industrin. Länk till lag om förbud mot vissa hälsofarliga varor: https://lagen.nu/1999:42 Med vänliga hälsningar

Överklaga parkeringsbot

2011-06-28 i ÖVRIGT
FRÅGA |Jag fick idag en parkeringsbot. Min biljett gick ut 19.27 och exakt samma tid var boten skriven, 19.27. Jag var där 19.28 och blev tycker att det är ganska konstigt att de skrev samma tid som den gick ut. Går det att överklaga detta?
Sofia Linder |Hej! Tack för din fråga. Det låter onekligen konstigt att du skulle få en parkeringsbot samma minut som den gick ut. Jag tycker att du skall överklaga boten. Det skadar inte att försöka. Om det var på en allmän plats du parkerade kan du vända dig till polisen. I annat fall bör det stå någon form av adress på boten dit du kan skicka din överklagan. Lycka till! Vänligen, Sofia Linder

Införandet av nöjdförklaring i asylrätten

2011-05-28 i ÖVRIGT
FRÅGA |Var hittar jag motiven till införandet av nöjdförklaring i asylrätten? alt. när infördes nöjdförklaringen i den asylrättsliga lagstiftningen?
Paulina Nilsson |Hej och tack för din fråga! När Migrationsverket beslutar att avslå en ansökan om asyl innebär det att personen ifråga inte har rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Avslagsbeslutet kan antingen accepteras (personen nöjdförklarar sig) eller överklagas. Om personen nöjdförklarar sig kan beslutet inte överklagas eftersom det vinner laga kraft i samband med nöjdförklaringen. Har beslutet redan överklagats, och personen därefter nöjdförklarar sig så innebär nöjdförklaringen att överklagandeärendet avskrivs. Det är inte möjligt att ta tillbaka en nöjdförklaring. Reglerna om nöjdförklaring finns idag i 15 kap. 1-3 §§ Utlänningslagen (UtlL) Du hittar reglerna här: https://lagen.nu/2005%3A716#K15. Den lydelse som nu är gällande trädde i kraft den 31 mars 2006. Motiven till bestämmelserna finns bl.a. i prop. 2004/05:170. Bestämmelser om nöjdförklaring fanns dock även innan 2006. i 1989 års Utlänningslag reglerades nöjdförklaring i 7 kap. 12-14 §§. De bestämmelserna trädde i kraft 1 juli 1989. Förarbetena till de bestämmelserna finns bl.a. prop. 1988/89:86 s. 198. Bestämmelserna om nöjdförklaring fanns dock även i 1980 års Utlänningslag (1980:376). Nöjdförklaring reglerades i 70 §. Förarbetena till denna lag finns bl.a. i prop. 1979/80:96. Det fanns även utlänningslagar före 1980 års lag. Sveriges första utlänningslag tillkom 1927 och därefter följde nya lagar år 1937, 1945 och 1954. En bestämmelse om nöjdförklaring infördes (vad jag har förstått) första gången i 48 § i 1954 års UtlL (1954:193) genom en lagändring som föreslogs i prop. 1971:155. Bestämmelsen trädde i kraft den 1 januari 1972. Efter denna laghistoriska vandring är således svaret på din fråga att bestämmelser om nöjdförklaring i svensk asylrätt infördes i början på sjuttiotalet genom prop. 1971:155 (se särskilt sidorna 16, 22 och 27). Skriv gärna igen om du har fler frågor! Vänligen, Paulina Nilsson

Servering av alkohol i ett slutet sällskap

2011-05-09 i ÖVRIGT
FRÅGA |Jag tänker hyra en lokal där arrendatorn har alkoholtillstånd. Jag tar med maten själv och bjuder på vin och sprit. Det är alltså en privat fest. Arrendatorn accepterar att vi bjuder på alkoholen. Kan jag servera sprit trots alkoholtillståndet
|Hej, Tack för din fråga. Enligt 6 kap. 1 § 1st. Alkolhollagen krävs det serveringstillstånd för servering av spritdrycker, vin och öl. Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas 1. utan vinstintresse, 2. i andra lokaler än där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker, 3. vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer, och 4. utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna. I ditt fall handlar det om en privatfest där du till ett slutet sällskap ska servera vin och spritdrycker. Detta behöver du inte serveringstillstånd för så länge det sker utan syfte att tjäna pengar, deltagarna bara betalar för vin och spritdrycker motsvarande vad det kostade för dig att köpa in produkterna, det inte bedrivs någon annan typ av försäljning av alkoholdrycker i lokalen samtidigt och det är ett slutet sällskap dvs. det krävs en privat inbjudan för att få komma dit. Som jag ser det ska det inte vara några problem för dig att servera vin och spritdrycker på din privata fest. Detta behöver du inte serveringstillstånd för. Här hittar du alkohollagen: https://lagen.nu/1994:1738 Om du har fler frågor eller om det är något annat du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. MVH Sebastian

ÄGARE TILL FORDON

2011-07-02 i ÖVRIGT
FRÅGA |Vem är ägare till Golfen XAJ 208
Hampus Sabel |Hej, Den enda uppgiften man kan få fram över Internet är att fordonet ifråga är registrerat på en privatperson. Enligt personuppgiftslagen får Transportstyrelsen (som har Fordonsregistret där alla fordon skall registreras) inte lämna ut personuppgifter över Internet. För att få reda på vem som äger fordonet får du istället vända dig direkt till Transportstyrelsen via telefon, nr. 0771-25 25 25. Med vänlig hälsning,

Skillnaden på konventionskonform och fördragskonform tolkning?

2011-05-29 i ÖVRIGT
FRÅGA |är det någon skillnad på konventionskonform och fördragskonform tolkning?
Lina Radovic |nej, i båda fallen ska nationella regler tolkas i ljuset av konventionen eller fördraget, för att så långt som möjligt beakta de åtaganden som finns enligt konventionen/fördraget. Med vänlig hälsning

Vilken arbetsgivare har rätt att få utdrag ur belastningsregistret?

2011-05-20 i ÖVRIGT
FRÅGA |Jag blev för en kort tid sedan ertappad med snatteri av en summa för ca 300 kr. Nu till min fråga: vem har lagstadgad rätt att begära ett utdrag ur belastningsregistret inför eventuell jobbanställning? Jag förstår inte riktigt om vilken framtida arbetsgivare som helst kan begära detta eller om det enbart avser vissa företag/myndigheter.
Lina Radovic |Om du ska arbeta med t.ex. med barn och inom vården kan arbetsgivaren kräva att du ska inhämta utdrag ur belastningsregistret. Se 9 § lag om belastningsregister. https://lagen.nu/1998:620 Vissa myndigheter har tillgång till registret i sin verksamhet, men det innebär inte att de får söka på enskilda vid varje ny anställning. Även om arbetsgivaren är en myndighet är det alltså inte säkert att de kan inhämta utdrag på egen hand. Det förekommer dock att arbetsgivare kräver att den enskilde själv ska begära ett utdrag ur belastningsregistret för att sedan visa upp för arbetsgivaren. Det är då upp till den enskilde att besluta huruvida den går med på detta. Det är dock långt ifrån vanligt att det går till så, men det kan vara bra att veta att det förekommer. Om du specificerar din fråga och anger vilken typ av arbeten du tänkt söka, jag kan besvara din fråga mer specifikt. Med vänlig hälsning Lina Radovic

Fotografering av gäster på retaurang

2011-04-28 i ÖVRIGT
FRÅGA |Hej, Jag driver en resturang och undrar om jag får ta bilder, typ vimmelbilder, och lägga ut på restaurangens hemsida utan att ha de som ör med på bildernas medgivande.
Elin Karlsson |Hej! En restaurang är att ses som en näringsverksamhet. Att lägga upp bilder på restaurangens hemsida blir då reklam för näringsidkare och då är lagen om namn och bild i reklam tillämplig se https://lagen.nu/1978:800. För att lägga upp en bild på hemsidan krävs enligt 1 § nämnda lag, samtycke från personen på bilden. Läggs bilden upp utan samtycke kan man enligt 2 § dömas till böter även om det skedde oaktsamt. Man kan alltså inte försvara sig med att man inte visste att det var förbjudet. Även andra personer som medverkar till att lägga upp bilden kan dömas. Hoppas svaret varit till hjälp! Vänlig hälsning