Rätt till ersättning efter operation?

2020-06-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag undrar om det finns möjlighet till ersättning när man har ett ärr efter operation, om svaret är ja, hur gör jag ?
Siva Arif |Hej, Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Många sjuk- och olycksfallsförsäkringar kan ge ersättningar för ärr, däribland sådana som uppstått till följd av en operation. Ärret behöver dock vara bestående för att du ska kunna ha rätt till ersättning. Det är först ett år efter ärret uppstod som försäkringsbolaget kan bedöma om ärret är bestående och eventuellt lämna ersättning. Jag skulle råda dig att redan nu kontakta ditt försäkringsbolag för att få reda på vad som gäller och för att helt enkelt undersöka om du kan få ersättning för ditt ärr. Tänk på att inte vänta för länge för rätten till ersättning kan då gå förlorad. Efter 10 år försvinner rätten till ersättning eftersom den då anses vara preskriberad.Vänligen,

Ansvar för skada på grannes tak, orsakad av anlitad snickare

2020-06-23 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag har lagt om mitt tak dom snickare jag anlita för att göra jobbet glömde spika några pannor. Som har blåst ner i en storm på min grannes garaget tak. Som är skadat. Snikarna har lagat pannorna på mitt tak samt granens platta tak. Men grannen nöjer sig inte han vill ha omläggning av taket och säger att det är jag som är skyldig vad händer mvh Jonas
|Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle föreslå att du inte gör någonting. Grannen kan försöka ta saken vidare till Kronofogdemyndigheten eller tingsrätten, men jag har svårt att se att grannen skulle vinna någon framgång i så fall. Nedan förklarar jag varför och motiverar min bedömning.Den som vållat skadan är ansvarig att ersätta denDen som orsakat en skada är den som är skyldig att ersätta den (2 kap 1 § skadeståndslagen). Enligt det du beskriver är det snickarna som orsakat skadan, inte du. Det är inte du som lagt takplattorna och heller inte du som gjort det på ett felaktigt sett som i sin tur orsakat skador på din grannes tak. Man kan inte hållas ansvarig för sådant som står utom ens kontroll.Det finns dessutom en särskild lag som i det här fallet stadgar snickarnas skadeståndsansvar (1 och 6 § § produktansvarslagen). Snickarna har i sitt arbete inte fullgjort sitt ansvar vilket medfört en säkerhetsrisk från de lösa takplattorna. Det kan förväntas att takplattorna fästs korrekt och inte trillar ner vid blåst (2 och 3 § § produktansvarslagen). Snickarna som lagt plattorna är därför skadeståndsskyldiga (6 § produktansvarslagen).Grannen har därför inget anspråk att göra gällande mot dig. Om grannen har ett anspråk är det mot snickarna. Skadan är redan ersattSåsom du beskriver verkar snickarna ha reparerat skadorna av grannens tak på egen bekostnad. Visserligen hade din granne rätt till ersättning för skadan på hans tak, dock endast till den utsträckning att ekonomisk förlust eller kostnader för reparationer täcks (5 kap 7 § skadeståndslagen). Grannen har därför inte rätt till omläggning av hela taket om skadorna redan är reparerade (så länge skadorna som vållats inte varit mer omfattande såklart). SammanfattningDen som orsakat skadan är skyldig att ersätta den. I ditt fall är det alltså snickarna som är skadeståndsskyldiga. Skadeståndet ska endast täcka den faktiska skadan, och granne kan därför inte få ersättning för mer än vad som faktiskt skadats och vad snickarna redan verkar ha åtgärdat. Det finns, enligt min bedömning av det du beskrivit, inget anspråk din granne kan göra gällande mot dig. Du behöver därför inte göra något.Hoppas du fått svar på din fråga, om inte är du välkommen att ställa fler!

Har jag rätt till ersättning på grund av min astma?

2020-06-02 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. jag har gått en 3 årig utbildning för personbilsmekaniker i gymnasiet mellan 2013-2016. Fick veta nån gång runt 2010 att jag har astma (Några år innan jag påbörjade personbils linjen)Nu när den studien är slutförd och jag jobbat i 3-4 år får jag bekräftat att jag ej är tjänstbar som personbilsmekaniker p.g.a min astma. Jag får jobba som personbilsmekaniker men jag får inte utsättas för isocyanater. Varken jobba själv med uppgifter som innefattar detta eller vara i samma lokal som kolleger gör detta. Det innebär att jag kommer vara väldigt oattraktiv på arbetsmarknaden. Jag känner mig i grund och botten blåst från skolan då det här i värsta fall kommer innebära att jag tvingas skola om mig till något helt annat. Så min fråga är väll kortfattat om det finns nån typ av hjälp eller ersättning för detta att hämta på något sätt. Offrade även en fotbolls gymnasie utbildning jag kom in på p.g.a det ej gick att kombinera personbils linjen med fotbollen. Är i vilket fall rätt less/orolig p.g.a detta och vet inte vart jag ska vända mig
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga har du konstaterats lida av astma, innebärande att du inte kan arbeta med det du utbildat dig till på gymnasiet. Då du inte kan arbeta med det du utbildat dig till undrar du om du kan få någon hjälp eller ersättning.Den möjlighet du har till, att i vissa fall, erhålla ersättning är om du har en sjukförsäkring. En förutsättning för att du ska ha möjlighet till ersättning via din försäkring är att den tecknades innan allergin upptäcktes. För att du ska ha möjlighet till ersättning vid astma krävs att astman är allvarlig och räknas som medicinsk invaliditet. I ditt fall finns det dessvärre en risk att din möjlighet att få ersättning är preskriberad. Preskription innebär att det inte längre är möjligt att begära ersättning. Enligt gällande regler är preskriptionstiden tio år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till skydd inträffade (7 kap. 4 § försäkringsavtalslagen). Då du diagnostiserats med astma innan den 1 januari 2015 gäller dessvärre andra regler. Enligt äldre regler måste skadeanmälan till försäkringsbolaget ske inom tre år. För din del innebär det att du skulle gjort en skadeanmälan senast år 2013.Om du gjort en anmälan i tid är det eventuellt möjligt att du kan ha rätt till ersättning från ditt försäkringsbolag, beroende på hur illa din astma är. Har det inte gjorts någon skadeanmälan är dina möjligheter till ersättning dessvärre preskriberade. Min rekommendation är att du kontaktar dig försäkringsbolag och för en dialog med bolaget. Om något är oklart är du varmt välkommen att återkomma till mig. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

När börjar preskriptionstiden för ansvarsförsäkring löpa?

2020-05-29 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Jag köpte en kapitalförsäkring 2010-03-31 för 114.000 kr, Den visade sig värdelös och orsakad av vårdslös rådgivning.2013-8-25 begärde jag ersättning från försäkringsbolagets ansvarsförsäkring. Den avisades eftersom den enligt försökringbolaget inte omfattade vårdslös rådgivning. En dom i Högsta domstolen och i EU-domstol 2019 slog dock fast att ansvarsförsökringen även gällde för vårdslös rådgivning. Vid en ny begäran om ersättning hos försäkringsbolaget 2020-05-22 avisades min begäran på nytt eftersom som preskriptionstiden gått ut. Enligt min uppfattning borde ansvarsförsäkringen räknas från den dagen jag förde talan hos försökringsbolaget (2013) eller från det året 2019) som EU-domstolen faställde att ansvarsfärsäkringen även gällde för vårdslös rådgivning. Vad är det som gäller?
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningBestämmelser om preskription av försäkring framkommer av försäkringsavtalslagen (FAL). Enligt nu gällande regler ska den som vill ha försäkringsersättning väcka talan inom tio år från tidpunkten när det förhållande som berättigar till sådant skydd inträdde (7 kap. 4 § första stycket FAL). För skador som inträffat före den 1 januari 2015 gäller dock andra regler, vilket aktualiseras i ditt fall. Enligt FAL:s tidigare bestämmelser var den som ville göra anspråk på ersättning tvungen att väcka talan inom tre år efter att ha fått kännedom om att anspråket kunde göras gällande. Enligt dåvarande regler fanns därefter en ytterligare frist om att väcka talan inom sex månader från att bolaget förklarat att det tagit slutlig ställning till anspråket.Att praxis år 2019 ändrats innebär dessvärre inte att någon ny preskriptionstid börjar löpa utan min bedömning, utifrån det du skriver i din fråga, är att din möjlighet att väcka talan för att få ersättning är preskriberad.För det fall att du vill att en jurist går igenom dina försäkringsvillkor och allting som har hänt kan givetvis en av våra jurister bistå dig. Om så är intressant är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert och vidare kontakt. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se. Min bedömning är dock, utifrån det du redogjort för i din fråga, att din fordran tyvärr är preskriberad.Med vänliga hälsningar,

Kan man få ersättning för ärr efter operation?

2020-06-28 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Har efter operation (tumör/myom) ett ärr efter 20 stygn lodrätt på magen. Väldigt fult. Kan man få ersättning?
Moa Kryh |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag skulle råda dig till att vända dig till ditt försäkringsbolag för att undersöka om du kan få ersättning för ditt ärr. Många sjuk- och olycksfallsförsäkringar kan ge ersättningar för ärr, däribland sådana som uppstått till följd av en operation. Det krävs att ärret är bestående för att man ska ha rätt till ersättning. Det är först ett år efter ärret uppstod som försäkringsbolaget kan bedöma om ärret är bestående och eventuellt lämna ersättning. Dock skulle jag råda dig till att vända dig till ditt försäkringsbolag redan nu för att undersöka vad som gäller. Om du väntar för länge kan rätten till ersättning gå förlorad. Rätten till ersättning försvinner efter tio år eftersom den då anses vara preskriberad. Hoppas du fått svar på din fråga!

Skadestånd för borttappad hund

2020-06-17 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Hej. Jag undrar vad som gäller när en hundvakt tappat bort min hund. Hunden va där max 20-30 min. Hunden har varit försvunnen i strax under en månad. Vi har haft drönare, sök / id hundar ute, fällor, åtelkameror o sökt. Även skallgång mm. Lappat överallt, gått dygnet runt i området där dom säger att hon ska ha försvunnit. Hon som tappade bort min älskade hund leta några få timmar dagen som hunden försvann. Sedan har varken hon eller hennes familj letat. Vem är ansvarig o vad har jag för rättigheter att kräva hundvakten på? Hunden har inte setts sedan någon dag efter att den försvann.
Adam Winqvist |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Innan jag går in på juridiken vill jag säga att jag verkligen hoppas att ni lyckas hitta er hund. Som någon som själv har husdjur förstår jag er förtvivlan. 1. Relevant rättighet Eftersom hundvakten tappat bort din hund är rätt till ersättning (skadestånd) den rättighet som blir relevant för dig. Därför blir primärt skadeståndslagen (SkL) relevant. Även om det låter konstigt så är husdjur, i lagens mening, saker. Detta innebär att den borttappade hunden utgör en sakskada för dig. Den som orsakar en sakskada genom uppsåt eller av oaktsamhet ska ersätta skadan (SkL 2:1). 2. Vårdslöshet Vi kan nog anta att hundvakten inte avsiktligen tappade bort hunden. Frågan är då om hundvakten varit vårdslös och på så sätt tappat bort hunden. Med tanke på att jag inte vet hur det hela gick till kan jag inte uttala mig säkert om den saken. Vad jag dock kan säga är att om man har åtagit sig att förvara en sak, i detta fall en hund, så har man ett mer långtgående ansvar (Handelsbalken 12:2). Eftersom jag saknar detaljer kan jag istället säga några generella utgångspunkter för att bedöma om någon varit vårdslös eller inte. Ett vanligt sätt är att fråga sig vad som är ett normalt aktsamt beteende, i ditt fall blir det hur en hundvakt normalt borde agera för att inte tappa bort en hund. Ett annat sätt är att ställa följande frågor: (1) Vad var risken för att skada skulle uppstå genom beteendet? (2) Hur stor var skadan som kunde uppstå? (3) Vad hade hundvakten för möjlighet att förebygga skadan? (4) Vad hade hundvakten för möjlighet att inse 1-3? 2.1 Adekvat kausalitet Förhoppningsvis hjälper det dig att bilda en åsikt om hundvakten varit vårdslös. Det finns dock ett till steg för att avgöra om någon är skadeståndsskyldig. Det måste föreligga s.k adekvat kausalitet mellan hundvaktens vårdslöshet och din skada. Detta är ett begrepp som kan vara lite krångligt att förstå men jag ska göra mitt bästa för att förklara det. Adekvat kausalitet innebär att det ska finnas ett orsakssamband mellan hundvaktens agerande och skadan (kausalitet) samt att detta orsakssamband ska vara rimligt (adekvat). Kausaliteten är relativt lätt att bedöma, du frågar dig helt enkelt "om hundvakten inte hade agerat som hon gjorde, hade då hunden tappats bort?" Är svaret på frågan ja så har hundvakten inte varit vårdslös eftersom hunden då hade tappats bort oavsett hundvaktens agerande. Det handlar alltså om ett rent naturvetenskapligt/fysiskt orsakssamband. Adekvansen är svårare att bedöma. Man frågar sig om skadan var "förutsebar", "typisk", "närliggande", eller "inte allt för avlägsen". Det blir något av en bedömning av om det är rimligt att hundvakten ska stå för skadan med tanke på hur hon agerade. 3. Vad som ersätts I det följande utgår jag ifrån att hundvakten varit vårdslös och att adekvat kausalitet föreligger. Eftersom er hund är borttappad ska ni få ersättning för dess värde (SkL 5:6 1p). Det finns flera sätt att avgöra hundens värde men generellt sätt använder man återanskaffningskostnaden, dvs vad det hade kostat dig att köpa en hund i samma ålder och skick. Jag förstår att det kan kännas kallt att inte ta hänsyn till det affektionsvärde du har för hunden men det är enbart ekonomisk skada som ersätts. Det är även möjligt att du kan få ersättning för de kostnader ni haft för att leta efter hunden (SkL 5:6 2p). Detta är nämligen kostnader du fått för att du försökt minska din skada. Här finns en generell regel som säger att man inte kan få ersättning för mer än vad föremålet var värt. Dock har man gjort avsteg från denna regel när det gäller veterinärkostnader för husdjur. Istället har man sagt att veterinärkostnader som överstiger husdjurets värde kan ersättas så länge de inte varit omotiverade (NJA 2001 s. 65 I och II). I detta fall har du inte orsakats veterinärkostnader utan kostnader för att leta efter hunden, även om jag inte är helt säker antar jag att samma princip bör gälla i ditt fall. Alltså kan du (förmodligen) få ersättning för kostnaderna att leta efter hunden så länge de var motiverade. Vad jag vet finns dock inget uttalande om detta av domstolarna varför det inte är helt säkert. 4. Avslutande ord Svaret på din fråga är att hundvakten kan vara ansvarig och därmed skyldig att ersätta den ekonomiska skada du lidit. För detta krävs att hundvakten varit vårdslös samt att det finns ett rimligt orsakssamband mellan det vårdslösa beteendet och skadan. Det som ersätts är återanskaffningsvärdet av en likvärdig hund. Det är även möjligt, men inte säkert, att kostnaderna för att leta efter hunden ersätts. Jag hoppas det svarar på din fråga men än mer hoppas jag att mitt svar inte blir relevant utan att ni hittar hunden. Har du fler funderingar eller följdfrågor är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Ska min container räknas som byggnad eller ej ur försäkringssynpunkt?

2020-06-01 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vad anses som lösöre i en försäkringsfrågajag köpte en begagnad container för 6 månader sedan som jag inredde under vintern för att ha min såg och verktygunder renoveringen av utsidan av huset då insidan var klar men som tyvärr brann uppnu menar Länsförsäkringar att det var för stadigvarande bruk? trots att den endast sått uppallad 6 månaderVid besiktningen kallade man den för fast installation???Utdrag ur Mail konversationen "Eftersom du använder containern som verkstad och för stadigvarande bruk kan det inte ses ett lösöre utan ska försäkras som uthus inom fastigheten.Med hänvisning till detta kan vi därför inte lämna ersättning för din container.Trots att den endast varit på plats under 6 månader, köptes den 10 Augusti enl.kvittoStämmer detta ? eller behöver jag en jurist???
Dennis Lavesson |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!UtredningSom jag tolkar din fråga anser ditt försäkringsbolag att den container du ställt upp utanför din fastighet inte ska utgöra lösöre utan ska försäkras som ett uthus inom fastigheten. Anledningen därom är att försäkringsbolaget anser att du använder containern som verkstad och för stadigvarande bruk.Vad som gäller mellan dig och försäkringsbolaget är till största delen avgörande av vad som är angivet i försäkringsvillkoren mellan er. Nu vet jag inte exakt hur försäkringsvillkoren i ditt fall är utformade. En container kan räknas som en byggnad då det är fullt möjligt att ställa upp en container och för stadigvarande bruk använda den som en verkstad, uthus, friggebod eller liknande.Enligt 2 kap. 1 § jordabalken (JB) hör till fastighet byggnader, ledningar, stängsel och andra anläggningar som anbragts inom fastigheten för stadigvarande bruk. Exakt vad som anses med stadigvarande bruk är inte helt enkelt att definiera. Man brukar dock säg att "installatörens" avsikt med att tillföra föremålet ska ha varit att föremålet ska vara där för mer permanent bruk. Viss ledning torde vara möjligt att ta från Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2020 års fastighetstaxering. I de allmänna råden anses med byggnad för stadigvarande bruk en byggnad som med någon grad av säkerhet kan bedömas stå på fastigheten minst fem år, eller byggnad som har stått på fastigheten mer än fem år. Sett utifrån sådan definition går det således att argumentera för att din container inte utgör en byggnad för stadigvarande bruk.Min rekommendation är att du anlitar en jurist som företräder dig. Juristen kan gå igenom det avslag du fått och se till dess motivering samt hjälpa dig att argumentera för din sak med försäkringsbolaget. Om du är intresserad av hjälp av en av våra jurister på Lawline juristbyrå är du varmt välkommen att återkomma till mig per e-post för en offert. Jag nås för ändamålet på dennis.lavesson@lawline.se.Med vänliga hälsningar,

Skadeståndsansvar för avverkande av skog

2020-05-24 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA |Vad kan jag göra för åtgärder när en granne olovligen avverkat 8st stora träd på min tomt?
Karl Montalvo |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag hoppas vi kan hjälpa dig med din fråga. De finns olika regler som kan aktualiseras. Jag tror att speciellt två typer av åtgärder blir aktuella. De kan både finnas straffrättsliga regler och civilrättsliga regler som blir relevanta. Straffrätt Straffrättslig kan främst två typer av brott aktualiseras, som inte är direkt miljöbrott vilket är svårt att utreda utan att veta omständigheterna, och de är stöldbrott och skadegörelsebrott. Dessa regler finns i brottsbalken (BrB) Eftersom träd har ett ekonomiskt värde så kan de vara stöldobjekt.Vidare eftersom träden är på din mark så tillhör de dig, de är således stöld ifall din granne hade tanken att tillägna sig dem och tog dem utan samtycke. Jag förutsätter att du inte samtyckt. Frågan blir då om han hade uppsåt att tillägna sig träden. Detta kravet innebär att de är stöld om han tar virket och gör de till sitt, t.ex genom att sälja det vidare, 8 kap. 1 § BrB. Däremot är de inte stöld om han bara låter slänga träden eftersom han då inte har ett tillägnelseuppsåt, d.v.s inte hade för avsikt när han tog dem att göra virket till sitt. En annan typ av brott är skadegörelse. De kommer jag redogöra för mer nedan under skadeståndsanspråk eftersom detta brott i stort korresponderar med skadeståndsansvar, 12 kap. 1 § BrB. Här är alltså alternativet att ta kontakt med polisen. Skadestånd Din granne har varit medveten om vad han gjort när han avverkade träden. Jag kan inte uttala mig om att han visste att de var dina träd eller inte. Men om han visste detta så hade han uppsåt till att han högg ner dina träd, d.v.s skadade din egendom. De är grund för skadeståndsansvar enligt skadeståndslagens regler, 2 kap. 1 § Skadeståndslagen (SkdL). De krävs dock inte att visste att de var dina, de är tillräckligt att han varit vårdslös för skadeståndsansvar. I denna bedömningen kan de konkretiseras ned till om han borde eller har insett risken att de var dina träd. För de straffansvar som jag nämnde ovan krävs uppsåt, d.v.s de är inte tillräckligt med vårdslöshet, 12 kap. 1 § BrB. I övrigt korresponderar reglerna med varandra, jfr 2 kap. 1 § SkdL och 12 kap. 1 § BrB. De du kan göra här är att ansöka om stämning mot din granne för värdet av träden, 42 kap. 1 § RB och 13 kap. 1 § RB och 2 kap. 1 § SkdL. Du kan här kräva att din granne ska förpliktas ersätta trädens konkreta värde eller ev. Värdeminskning som följt av avverkandet 13 kap. 1 § RB. Sammanfattning och råd Detta är alltså juridiska alternativ. Beroende på trädens värde och hur mycket de påverkar dig så kanske inte värdet av att driva en process i sig inte är så stort. De jag rekommenderar är att du försöker ta kontakt med din granne och på så sätt utan att blanda in domstolen löser er tvist. De kommer nog i slutendan vara de mest ekonomiskt gynnsamma för er båda. Men som sagt i svaret så finns de tillvägagångssätt som blandar in rätten som en sista utväg.Hoppas de var ett svar på din fråga.Med vänliga hälsningar