FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt10/11/2021

Ränta på skadestånd och möjligheten att undanta arv från utmätning

Vi är ett pensionärspar i 75-årsåldern. Har tre gemensamma barn och har en lågt belånad villa taxerad till drygt 3 miljoner. När vi avlider ska alla tre barnen dela arvet lika.

Ett av barnen har just dömts till ett 16-årigt fängelsestraff och börjat avtjäna straffet. I samband med rättegången blev han också dömt till att betala ett skadestånd på c:a en halv miljon. Dessutom har han skulder hos Kronofogden på några hundra tusen.

Under fängelsetiden kommer han inte ha någon inkomst och därför inte kunna betala något till Kronofogden.

Frågor:

1. Kommer det att läggas ränta på ränta under denna långa tid eller kommer skulderna att avskrivas någon gång under tiden?

2. Kan vi skriva ett testamente som gör att Kronofogden inte kan utmäta hans del av arvet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att redogöra för hur ränta på skadestånd beräknas och därefter förklara vad som gäller för en arvlåtare som genom testamente vill undanta arv från utmätning.

Ränta på skadestånd

Den första frågan berör ränta på skadestånd. Det står förmodligen i domstolens domslut hur ränta på skadeståndet ska beräknas. Det vanliga är att den dömde förpliktas att utge skadestånd jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) (RänteL) från brottsdatumet (exakt datum framgår sannolikt av domen) tills dess full betalning sker. Enligt 6 § blir den årliga räntan referensräntan med ett tillägg av åtta procentenheter.

Skulderna kommer inte att avskrivas under fängelsetiden. Räntan löper vanligen tills skulden är betald, men det är emellertid inte fråga om "ränta på ränta". Räntan beräknas endast utifrån skadeståndets ursprungliga storlek och inte utifrån tidigare obetald ränta. Om ni vill ta reda på hur stort skadeståndet kommer att bli med ränta inräknat, skulle jag rekommendera att ni använder er av "Beräkning av skuldränta" på Kronofogdens hemsida. Skriv in beloppet på skadeståndet och mellan vilka datum räntan ska beräknas. Kryssa sedan i "vanlig ränta" och "hänsyn ska tas till ändringar av Riksbankens referensränta".

Du nämner också att han, utöver skadeståndet, har skulder hos Kronofogden på några hundratusen. Eftersom att jag inte vet vad det är för typ av skulder eller hur hög räntan är, blir det svårt att svara på hur mycket dessa skulder kommer att växa, men det är inte rimligt att skulderna kommer att avskrivas på den grunden att den betalningsskyldige (gäldenären) är frihetsberövad och inte har någon inkomst.

Kan vi förhindra att arvet utmäts genom testamente?

När det gäller utmätning av arv aktualiseras reglerna i utsökningsbalken (1981:774) (UB). Vid en utmätning ska Kronofogden ta den gäldenärens egendom i anspråk för att kunna betala av dennes skulder.

Huvudregeln är att lös egendom, exempelvis pengar, får utmätas av Kronofogden om det framgår att egendomen tillhör gäldenären (4 kap. 17 § UB). Gäldenären anses vanligtvis vara ägare till egendomen om gäldenären har den i sin besittning och om det inte framgår att egendomen tillhör någon annan (4 kap. 18 § UB).

Utgångspunkten är med andra ord att ett arv i vanliga fall kan utmätas, vilket ni verkar ha koll på. Det är dock möjligt att undanta arv från utmätning. Detta görs genom att arvlåtaren skriver in ett överlåtelseförbud i sitt testamente (5 kap. 5 § UB).

Jag tolkar det som att villan kommer att säljas och att de tre barnen sedan kommer att dela på pengarna. När det gäller överlåtelseförbud avseende pengar förmodar jag att problem kan uppstå i och med att det kan bli svårt att särskilja pengarna om de finns på ett konto tillsammans med andra pengar. Detta skulle eventuellt kunna lösas genom att pengarna från arvet hålls avskilda på ett separat bankkonto.

Hoppas att du fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Linda KhalidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”