FrågaSKADESTÅNDSRÄTTÖvrigt29/11/2021

Ersättning vid skada på gymmet

Hej! Min fråga lyder såhär: Jag tränade på gymet och skulle bära ner en vikt på 25 kg ifrån en stång som sitter fast i väggen. Medans jag ska ta av vikten så åker stång fästet ur väggen (vilket den inte ska för den ska sitta fast) och allt åker rakt ner på foten. Blev akuten, fick sy tårna samt så fick jag en fraktur. Nu undrar jag ifall jag kan stämma gymet på denna händelse då jag själv inte har orsakat den utan fästet var tydligen inte satt ordentligt som den skulle.

Mvh

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du undrar om du kan stämma ett gym efter att ha råkat ut för en skada till följd av att en stång bärandes vikter inte varit ordentligt fäst i väggen, vilket resulterat i att stången och en vikt trillat ner på din fot.

Din fråga regleras i skadeståndslagen (SkL)

Skadestånd kan bli aktuellt vid personskada

För att vara berättigad skadestånd måste det självklart föreligga en skada. En typ av skada som kan föranleda skadestånd är en så kallad personskada. En personskada kan vara både fysisk och psykisk. Den som med uppsåt eller genom vårdslöshet vållar personskada kan bli ersättningsskyldig till den skadelidande (2 kap. 1 § SkL).

Utgångspunkten är att passivitet inte grundar skadeståndsansvar, utan i regel krävs att en aktiv handling har utförts av skadevållaren. I undantagsfall kan emellertid passivitet innebära att skadeståndsplikt inträder. Så är fallet om det finns en plikt att handla. Om det går att bevisa att skadevållaren uppsåtligen eller på grund av vårdslöshet agerat passivt, när det finns en plikt att agera, kan skadestånd bli aktuellt (2 kap. 1 § SkL).

Ersättning kan utgå för kostnader som den skadelidande fått till följd av personskada

Skadestånd utbetalas för att ersätta den skadelidande för kostnader som denne ådragit sig till följd av skadan. Vid personskador kan ersättning utgå för sjukvårdskostnader, inkomstförlust samt för fysiskt eller psykiskt lidande av övergående natur alternativt av bestående art (5 kap. 1 § SkL).

Vad innebär detta för dig

Det framgår att du har fått lida en personskada som orsakats på ett gym. Eftersom det är din fot som har blivit skadad är det fråga om en fysisk personskada. Det framgår inte om skadan har orsakat några kostnader för dig, men du skriver att du fått en fraktur i foten samt att du har behövt sy dina tår. Mot denna bakgrund kan det antas att du har sjukvårdskostnader som skulle kunna ersättas med hjälp av skadestånd. Dessutom är det möjligt att du skulle kunna få ersättning för fysiskt eller psykiskt lidande till följd av skadan.

Gymmet har inte utfört någon aktiv handling som orsakat din fotskada. Frågan är i stället om gymmet orsakat din skada genom att vara passiva när det funnits en plikt att agera. Min bedömning är att det åligger en plikt för gym att säkerställa att maskiner och utrustning installeras korrekt och att allt är säkert att använda. I ditt fall skulle det kunna vara så att det aktuella gymmet har misskött sina plikter, genom att inte säkerställa att stången var ordentligt monterad på väggen. Om gymmet kan anses ha agerat vårdslöst är det möjligt för dig att genom en stämning av gymmet få ersättning för dina skador.

Min rekommendation till dig är att se över vilka olika alternativ du har innan du stämmer gymmet, även om det finns en möjlighet att du kan berättigas skadestånd genom stämning. Det är omöjligt för mig att svara på vad utfallet i en eventuell rättegång blir och en rättsprocess innebär också en ekonomisk risk. Något att ha i åtanke är att du i en rättsprocess har bevisbördan för att visa att gymmet agerat vårdslöst. Om du tar kontakt med gymmet kan det tänkas att de är beredda att frivilligt ersätta dig. Du kan också undersöka om du kan få ersättning genom ditt försäkringsbolag alternativt genom gymmet om de har någon försäkring som täcker skador hos gymmets medlemmar.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att inkomma med fler frågor till Lawline om du har ytterligare funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Anna MandersRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”