Skadestånd vid förstörd vara i butik

2021-09-30 i SKADESTÅNDSRÄTT
FRÅGA
Jag var häromdagen i en butik för mc utrustning och vid hjälmavdelningen fanns det en lapp där det deklarerades att "tappad hjälm = köpt hjälm" Dvs att om man skulle tappa en hjälm skulle man tvingas köpa den.Finns det något stöd rent lagligt för att genomföra ett tvångsköp pga att man tappar en produkt i en butik?Nu pratar vi självfallet om rena olyckor och inte att man medvetet skulle förstöra egendom.Gäller detta i sånt fall alla produkter i alla butiker?För att dra det ett steg längre, skulle en bilhandlare kunna tvinga dig att köpa en bil du oavsiktligt skadat.
SVAR

Hej,

tack för att du vänder er till Lawline med er fråga.

När det kommer till skador som skett utanför avtal tillämpas Skadeståndslagen (1972:207). Enligt 2 kap 1 § ska den som av oaktsamhet eller vårdslöshet vållar sakskada ersätta skadan.

Enligt 2 kap 1 § ska den som av oaktsamhet vållar sakskada ersätta skadan. För att göra en skadeståndsberäkning så tillämpas 5 kap 7 §, som säger att:

Skadestånd med anledning av sakskada omfattar ersättning för

sakens värde eller reparationskostnad och värdeminskning,Vad innebär detta?

Detta innebär att om du skulle tappa en hjälm i en butik så att den går sönder, kan säljaren kräva dig på skadestånd som omfattar kostnaden för att reparera skadan, alternativt på sakens värde. För att detta ska uppfyllas krävs dock att personen som tappat hjälmen har varit oaktsam. Som svar på din fråga kan en bilhandlare därmed inte kräva att du ska köpa en bil som du skadat, bilhandlaren kan däremot kräva dig på skadestånd för att reparera skadan, skadeståndets omfattning beror på omständigheterna kring hur skadan uppstod. Som nämnt ovan aktualiseras skadeståndslagen vid oaktsamhet eller vårdslöshet. Vid rena olyckshändelser brukar skadestånd inte utgå.

Man skulle även kunna se på situationen ur en avtalsrättslig synvinkel. Eftersom försäljaren har satt upp en skylt om att tappad hjälm=köpt hjälm, skulle det kunna innebära att man ingår ett avtal genom att prova hjälmen (se 1 § AvtL) .Hoppas du fick svar på er fråga.

Med vänlig hälsning

Anna von Fircks
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (669)
2021-10-04 Rätt till ersättning på grund av buller och andra störningar
2021-09-30 Skadestånd vid förstörd vara i butik
2021-09-30 Kan ni hjälpa mig med ett skadeståndskrav?
2021-09-28 Kan jag få ersättning för en likvärdig vara?

Alla besvarade frågor (96481)