Kategori
Underkategori
OFFENTLIG RÄTTÖvrigt29/06/2022

Kan förvaltarskap avse en särskild angelägenhet och kan en förvaltare samtycka till frivillig psykiatrisk vård för huvudmannen?

Finns möjlighet, laglig grund, för att förordna förvaltare för att bevaka rätt i särskild angelägenhet på samma sätt som i fallet med god man? Om man tänker t ex i angelägenhet som måste ordnas för att den rättspsykiatriska vården ska kunna ske i öppen vårdform men patienten/personen motsätter sig att ordna med angelägenheten. Ett förvaltarskap på "heltid" bedöms inte nödvändig.
OFFENTLIG RÄTTÖvrigt28/06/2022

får man fotografera någon annans hus?

Hej! En granne tagit kort på min trädgård och fastighet. Jag tycker att hen borde inte dela offentligt bilder utan samtycken. Ok kanske att ta kort, men att utan samtycken skicka till kommunen och göra bilden offentligt är icke okej. Finns det någon lag som gäller mina rättigheter angående detta? Mvh, Petra
OFFENTLIG RÄTTÖvrigt27/06/2022

Kan en planerad hemflytt enligt LVU avbrytas?

Om en socialtjänst gjort ett beslut att någon ska flytta hem och allt är klart på papper och det. Min fråga är om det går nekas i princip för en hemflytt då en vecka innan det ska ske?
OFFENTLIG RÄTTÖvrigt19/06/2022

Krävs tillstånd för kamerabevakning i kollektivtrafiken och behöver man informera om bevakningen?

Hej! Häromdagen märkte jag att vi hade fått nya bussar på linjen mellan Uppsala och där jag bor, och att den nya bussen hade övervakningskameror installerade. De var mycket svåra att se, jag upptäckte dem efter nästan hela min resa var över och jag fick endast reda på att det var en kamera när jag sökte på företagsloggans namn. Jag tyckte det var konstigt eftersom jag inte sett någon skylt om att det skulle finnas kameror, så nu idag kollade jag extra noga efter en skylt som informerade att det fanns kameror men fann ingen. Jag sökte på UL:s hemsida men hittade ingenting där heller. Är detta okej? Måste man inte ha tillstånd eller åtminstone informera när det finns övervakningskameror?
OFFENTLIG RÄTTÖvrigt12/06/2022

Får man befinna sig på uteställen som underårig?

Vad säger lagen om att ha minderåriga på nattklubb eller sent på resturang? Finns de någon tid där de inte får befinna sig uteställen? Eller finns de någon lag som säger att de måste vara någon som ansvarsfullt måste se till att de inte blir serverade alkohol ?
OFFENTLIG RÄTTÖvrigt29/05/2022

Ofullständig fråga - offentlig rätt

Hejsan! Jag blev av med min licens då jag mådde dåligt vid en skilsmässa, la in mig själv på psyket! Mår bra nu efter det ej straffad förut, Hur länge kan jag bli av med licensen? 

OFFENTLIG RÄTTÖvrigt29/05/2022

Föräldraledighet med barn över 18 månader

Hej! Jag är serbisk medborgare som flyttade till sverige i december 2020 för att bo med min sambo som är svensk medborgare. Vi har en son tillsammans som är medborgare i båda länder men han föddes i Serbien och flyttade till sverige med mig. Har vi inte rätt till föräldrar ledighet alls? Försäkringskassa säger att de räknar bort alla dagar jag tog i Serbien och att vi hhar inga dagar kvar eftersom vår son flyttade hit efter att han fyllt 3
OFFENTLIG RÄTTÖvrigt29/05/2022

På vilka grunder kan myndigheter neka en allmän sammankomst?

Hej! I SOU 1985:24 s.67 står att: "lagen (1956:618) om allmänna sammankomster (ändrad senast 1982:1172) (LAS) regleras sådana sammankomster som omfattas av RF:s bestämmelser om mötesfrihet och demonstrationsfrihet. LAS innehåller bestämmelser om krav på polismyndighetens tillstånd för anordnande av allmän sammankomst på allmän plats, om anmälningsskyldighet i andra fall, om innehållet i ansökan och anmälan, om ordningshållning och kostnader för ordningshållning, om inställande, upplösning och förbud mot förnyande av allmän sammankomst samt om straff och besvär." Men det står ingenting i LAS om demonstrationer vad jag ser? Jag önskar också få klarhet i hur man ska tolka (SOU 1085:24 s.73): "Samtidigt infördes i RF bestämmelser som begränsar möjligheterna att göra ingrepp i opinionsfriheterna (2 kap. 12-14 §§).". Jag finner inte hur 12-14§§ RF kan anses vara begränsningar på demonstrationsfriheten? Kan det vara så att 12-14§§ RF ersatts med 2 kap 23-25§§ RF? Slutligen önskar jag få rättsläget förklarat med lagrum på: Med vilket lagstöd kan en myndighet neka en allmän sammankomst? Vilka andra grunder än 2:1 RF kan en enskild åberopa för att få anordna en demonstration? Kan en demonstration förbjudas pga. risk för störande av allmän ordning? hur? Hur sker avvägningen mellan yttrandefrihet och behovet att bibehålla ordning och säkerhet? Hur mycket sitter egentligen i polismannens bedömning där lagen är otydlig? Tack på förhand!
OFFENTLIG RÄTTÖvrigt24/05/2022

Behövs tillstånd för att skjuta med luftgevär inom icke detaljplanerat område?

Hej, jag läste på ett forum om bågskytte, att man enligt svensk lag inte var förbjuden att utöva denna sport / hobby på icke planbestämt område / mark, alltså utan krav på att man gör detta på tax skytteklubb och därmed inhägnat område. Enligt vad jag läste måste detta då självfallet ske så att man inte bryter mot andra lagar såsom med risk för annans liv och hälsa eller deras egendom ( tex att husdjur skadas) eller med risk att bryta mot tex jaktlagen. I samband med frågan gällande pilbågskytte, undrar jag då, om detta nu stämmer som dom där sade på forumet, om denna rättighet även skulle omfatta luftgevär, vilket man som icke jurist kan antaga. Sist undrar jag då i samband med detta, att om det enligt lagen faktiskt råder stöd för att man får skjuta tax luftgevär eller pilbåge som rekreation på icke detaljplanerat område, vad säger lagen angående behov av att söka tillstånd hos Polis för detta ? Krävs tillstånd eller kan man bara hitta en plats som är undanskymd och där man uppfyller övriga säkerhetskrav ?

OFFENTLIG RÄTTÖvrigt22/05/2022

Absolut eller enkel majoritet?

innebär RF 4:7 absolut majoritet eller enkel majoritet?
Hittade du inte det du sökte?