FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt28/02/2024

Var ska man vara folkbokförd när man provbor hos sin partner?

Min son ska ”provbo” med sin flickvän. Han har hyrt ut sin bostadsrätt i andra hand på ett år. Var ska han vara folkbokförd? Mvh 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar var din son ska vara folkbokförd när han ska "provbo" med sin flickvän och hyr ut sin egna lägenhet i andra hand. Tillämplig lag för din fråga är främst folbokföringslagen (FBL). 

Var ska man vara folkbokförd? 

En person ska folkbokföras på den fastighet och i den kommun där han eller hon är att anse som bosatt (6 § FBL). En person anses vara bosatt där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila alternativt kan antas komma att regelmässigt tillbringa sin dygnsvila (7 § FBL). 

Däremot, om en person under en på förhand bestämd tid av högst ett år regelmässigt tillbringar sin dygnsvila på en annan fastighet än den där han eller hon har sin egentliga hemvist, anses detta inte leda till ändrad bosättning (8 § FBL). Denna undantagsregel kan bli tillämplig exempelvis om en person tillfälligt ska studera eller arbeta på annan ort.

Den som är folkbokförd och har flyttat ska inom en vecka anmäla flytten till Skatteverket (25 § första stycket FBL). Den som inte fullgör denna anmälningsskyldighet kan dömas för folkbokföringsbrott till böter eller fängelse i högst sex månader (42 § FBL). 

Det finns ett rättsfall som tar upp just den här situationen med att provbo hos sin partner. I NJA 2022 s. 287 handlade det om en person som åtalades för att inte ha anmält flytt till Skatteverket när han tillbringat sin dygnsvila på annan plats än där han var folkbokförd. Han själv förnekade brott då han påstod att han endast provbodde hos sin flickvän. HD fastställer i sin dom att om en person flyttar in med någon som han eller hon har en relation med, är det typiskt sett oklart om och när personen kommer återvända till sitt tidigare boende. Därför kan ett sådant provboende hos en partner inte anses som ett tillfälligt avbrott som omfattas av undantagsbestämmelsen i 8 § FBL. 

Sammanfattning och råd

Varje person ska vara folkbokförd på den fastighet och i den kommun där man är att anse som bosatt (6 § FBL). En person anses bosatt där han eller hon regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, det vill säga regelmässigt sover (7 § FBL). Ett undantag från huvudregeln är om man under en på förhand bestämd tid av högst ett år har sin dygnsvila på annan fastighet än där man egentligen bor. I sådant fall behöver man inte ändra sin folkbokföringsadress (8 § FBL). Detta kan exempelvis vara om man ska studera eller arbeta under kortare tid på en annan ort. En viktig aspekt av denna bestämmelse är att man ska ha för avsikt att återvända till den tidigare bostaden.

HD har i rättsfallet NJA 2022 s. 287 fastställt att provbo hos sin partner inte omfattas av undantagsbestämmelsen i 8 §, därför att det typiskt sett är oklart om personen kommer återvända till sitt tidigare boende eller inte. 

Med bakgrund av ovan, ska din son vara folkbokförd hos sin flickvän under den tid han provbor hos henne. Man ändrar sin folkbokföringsadress hos Skatteverket.

Värt att nämna är även att din son måste ha godkännande från bostadsrättsföreningens styrelse för att hyra ut sin bostad i andra hand (7 kap. 10 § bostadsrättslagen). 


Med detta hoppas jag att du har fått svar på din fråga. Om du har fler frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till oss på Lawline igen. 

Vänliga hälsningar,

Cornelia NilssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo