Hur kan jag ta reda på om testamente eller äktenskapsförord finns?

2019-11-04 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej min pappa har gift sig för tredje gången och jag är ensamt barn. De tidigare äktenskapen så fick fruarna ett mindre boende och lite pensionspengar godtyckligt från min pappa. När man frågar honom nu så vill han inte prata om det men säger att ett testamente är skrivet så att var och en av min far och hans fru ska ha med sig det ut ur boet som de hade med sig in i boet. Hon hade absolut ingenting, knappt kläder. Hon sa uttryckligen att hon inte ville jobba och han lät henne sluta jobba vid ca 47 års ålder. Hon har alltså inte dragit in några pengar till hushållet på hela tiden ( ca 12år ) . Det rör sig om mycket pengar kanske 150 miljoner kronor. Hon är otroligt otrevlig mot hela min familj så jag vill verkligen inte att hon ska ärva en enda krona. Hade hon varit annorlunda så jade jag kunnat tänka mig vara generös med boende och pension så småningom. Hon är bara några år äldre än jag , jag är 49 år. Problemet är hur kollar jag om han verkligen har nåt testamente utan att han får reda på det och blir arg. Det sista jag vill är när han går bort är att hamna i bråk med hans nuvarande fru, hennes barn och släkt som tar över min pappas egendom mer och mer?!
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag uppfattar det som att du vill veta hur du kan ta reda på om din pappa har upprättat ett testamente eller annan handling som medför att hans egendom inte ska delas lika med hans nuvarande fru. Din fråga regleras delvis i äktenskapsbalken (ÄktB). Testamenten kräver ingen registrering och kan därför inte uppvisas utan testators vilja. Vill din pappa inte visa testamentet kan du alltså inte ta reda på om ett sådant finns eller vad som skulle stå i ett eventuellt testamente. Det är dock i ett äktenskapsförord de kan reglera att, så som du beskrev, det de ska ha med sig ut ur boet är det som de hade med sig in i boet. Det kallas för att göra egendomen enskild. Äktenskapsförord är ett avtal som skrivs mellan makar om vad som ska vara enskild egendom i äktenskapet (7 kap. 2 § 1 stycket 1 punkten ÄktB). Detta har betydelse vid en bodelning för att avgöra vilken egendom som ska räknas som giftorättsgods och delas lika mellan makarna, och vilken egendom som är enskild och därmed inte ska delas lika (7 kap. 1 § och 7 kap. 3 § ÄktB).Äktenskapsförord måste däremot, jämfört med testamente, registreras hos Skatteverket för att vara giltiga. Ett registrerat äktenskapsförord är en offentlig handling, vilket innebär att du kan begära ut handlingen. Vill du ta reda på om ett eventuellt äktenskapsförord finns mellan din pappa och hans nuvarande fru kan du beställa uppgifterna ur äktenskapsregistret på Skatteverkets hemsida. Hoppas att du fått svar på din fråga.Med vänliga hälsningar,

Hur gör man när en fastighet tillhörande ett dödsbo inte kan säljas för att betala av dödsboets skulder?

2019-10-30 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej Min får dog i augusti och vi är 3 barn som typ ärver. Det finns ett hus med taxeringsvärde 113 000 och ligger i en liten by i Norrland. Skulder finns för sammanlagt 156 000 men inga skulder på huset. I denna by står hälften av alla hus tomma och är knappt säljbara. Pappas hus är i dåligt skick och väldigt inrökt från cigarettrök. Finns inga andra tillgångar. Fordringsägare har mellan 6000-30000 som krav att vi ska betala. Hur gör man när huset inte går att sälja? Blir helt förstörd av detta. Mvh dotter
Pegah Fazli |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Den dödes skulder överförs inte till de efterlevande. Det finns alltså ingen skyldighet för någon av er att betala skulder som er far hade när han levde, utan skulderna ska betalas med hjälp av de medel som finns i boet. Finns det inga medel i boet får fordringsägarna helt enkelt avskriva skulderna. Vad de kan begära för att göra detta kan dels vara att få se bouppteckningen, men också möjligtvis att se bevis på att de tillgångar som finns i boet verkligen är värdelösa. Exempelvis kan en värderingsman få värdera fastigheten enligt marknadsvärde för att det ska anses utrett att boet inte kan betala av nånting.Svaret på din fråga är alltså helt enkelt att fordringsägare inte har något annat val än att avskriva skulder som inte går att betala genom de tillgångar som finns i dödsboet. För att göra detta kan de dock behöva bevis på att det verkligen stämmer. Ta således kontakt med fordringsägarna och förklara situationen, och se vad de begär för underlag på detta.Vänligen,

Vem bestämmer var begravningen skall ske när de efterlevande inte är överens?

2019-10-26 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Vems röst väger tyngst . Sambo vill begrava barnens far på X medan barnen vill ha sin far som ör söderkis på Y. Mvh
Mikaela Berglind Mäkinen |Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! Jag vill inleda med att beklaga sorgen. Om jag har förstått frågan rätt så är den avlidnes sambo och barn osams angående var begravning skall ske, och frågan handlar därför om vems röst som anses väga tyngst. För att få svar så får vi bland annat kika in i Begravningslagen. 1. Tala med begravningsbyråJag skulle först och främst råda parterna om att ta upp problemet med begravningsbyrån. De har ofta erfarenhet av dessa sorters konflikter och kan ofta hjälpa till.2. Kyrkogårdsmyndigheten kan medlaPå parternas begäran ska huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort där den avlidne senast var folkbokförd medla mellan dem. Detta om de exempelvis inte kan komma överens om var gravsättning ska ske (Begravningslag 5 kap 3 §). Huvudmannen kan sedan fastställa parternas överenskommelse, förutsatt att de skulle lyckas nå en sådan. Om de ändå inte skulle komma överens, så kan huvudmannen istället hänskjuta tvisten till länsstyrelsen.3. Länsstyrelsen kan ta beslut om vem som får bestämmaLänsstyrelsen skall pröva vem som skall besluta om gravsättningen om parterna vid detta läge fortfarande inte skulle vara överens. Hänsyn kommer då bland annat att ta till parternas förhållanden till den avlidne. Störst vikt läggs nog trots allt vid den avlidnes egna önskemål, om några sådana finns att tillgå (Begravningslag 5 kap 1 § och 4 §). Slutsats och rådDet är med andra ord svårt för mig att i avgöra vems åsikt som i detta fall väger tyngst. En individuell bedömning måste förmodligen göras i varje enskilt fall. Ett råd som jag dock kan ge parterna är att försöka reda ut tvisten på egen hand. Det är inte sällsynt att en fråga liksom denna, som kan komma att behöva gå igenom såväl huvudmannen för begravningsverksamheten som länsstyrelsen, blir utdragen och mycket påfrestande för alla parter. Med det sagt så hoppas jag att jag har kunnat besvara på frågan på ett tillfredsställande sätt. Om du skulle ha några ytterligare funderingar så är du varmt välkommen till att återkomma med en ny fråga. Med vänliga hälsningar,

Överlåtelse av arv till annan

2019-10-15 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej,Min pappa har hastigt gått bort, min mamma & pappa var inte gifta men levt ihop i 50 år. Tyvärr inget testamente eller andra papper skrivna.Jag & min bror vill inte ärva pappa utan vill att mamma givetvis ska ha pappas tillgångar samt hus. Sedan om mamma vill ge oss en gåva är en annan sak, men vi vill att det ska vara hennes val rakt igenom,Hur går man tillväga då?Med vänlig hälsning,
Ida Hellsten |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Nedan hänvisas till Ärvdabalk (1958:637), nedan kallat ÄB.Eftersom att dina föräldrar inte var gifta, har din mamma ingen legal rätt att ärva din pappa (Jfr. 3 kap. 1 § ÄB). I egenskap av bröstarvingar är det du och din bror som tillsammans ärver din pappa (2 kap. 1 § ÄB). Det finns dock ingenting som hindrar dig och din bror från att överlåta arvet till er mamma. Ett sådant förfarande innebär att den som överlåter arvet själv får välja vem som ska ta del av arvet. Reglering av detta saknas i ÄB, men det framgår av rättspraxis på området att det är fullt möjligt att vidta en sådan åtgärd. Det krävs dock att det är en civilrättsligt giltig överlåtelse (gåva). En sådan överlåtelse kan ske antingen före eller efter arvsskiftet. Om överlåtelsen avser hela arvet och sker innan arvskiftet, träder mottagaren in som ensam dödsbodelägare. Om överlåtelsen endast avser en del av arvet blir både mottagaren och överlåtaren dödsbodelägare. Om det framgår av bouppteckningen, eller på annat sätt blir känt för Skatteverket (SKV) att en överlåtelse av arv har skett, kommer SKV att utreda om det föreligger en civilrättsligt giltig överlåtelse. Detta gör SKV i då en rättsligt giltig överlåtelse kan påverka kretsen av dödsbodelägare redan vid bouppteckningens förrättning. På SKV:s egen hemsida framkommer att "till hjälp vid bedömningen finns allmänna avtalsrättsliga regler men även reglerna om gåva, särskilt 1 § Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva". Du kan läsa mer om SKV förfarande här: https://www.skatteverket.se/rattsinformation/arkivforrattsligvagledning/stallningstaganden/aldre/ar/2005/stallningstaganden2005/13165531805111.5.5c13cb6b1198121ee8580001442.html För att sammanfatta det hela är det fullt möjligt för dig och din bror att överlåta arvet till er mamma. Detta kan göras både före och efter arvsskiftet. Det ska här ske en civilrättsligt giltig överlåtelse. Om ni känner er osäkra på hur detta ska göras, rekommenderar jag er att ta hjälp av en verksam jurist. Jag hoppas att du fick svar på din fråga och lycka till!

Måste jag betala arvsskatt i Sverige?

2019-11-01 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej jag ska ärva 9 millioner engelska pund från england frå en arvsfondMåste jag betala arvsskatt i sverige
Alexandra Madsen |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Din fråga regleras i inkomstskattelagen (IL). Enligt svensk skattelagstiftning finns det inte någon skyldighet att betala skatt på pengar som har ärvts (8 kap. 2 § IL).Eftersom arvlåtaren dock bodde i England blir även engelsk lagstiftning tillämplig. Min rådgivning till dig är att undersöker vilka arvsskattregler som gäller där. Det kan du göra exempelvis genom att kontakta Skatteverket eller en jurist som arbetar med engelsk skatterätt. Finns det en skyldighet att betala skatt på arv i England betalar du endast där, och inte i Sverige.Hoppas att du fick svar på din fråga! Du är varmt välkommen att vända dig till oss igen.Med vänliga hälsningar,

Vad händer med restskatt för en avliden utan pengar i dödsboet?

2019-10-29 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Min fostermor avled 23 aug. Har nu fått en restskatt på 3600 kr och jag undrar nu om den måste betalas.Dödsboets konto är noll kr eftersom alla besparingar gick åt till begravningen.
Erika Redelius |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Regler om dödsbo finns i ärvdabalken (ÄB). Utifrån din fråga utgår jag ifrån att något arvskifte inte skett, och ingen ärvt några pengar. Om så ändå är fallet kommer pengar behöva betalas tillbaka för att betala av skatteskulden (21 kap 4 § ÄB).Måste du betala skulden?Det går att läsa på Skatteverkets hemsida att en skatteskuld som inte kan täckas av pengarna i dödsboet inte behöver betalas med dödsbodelägarnas egna pengar. Skulden restförs då istället till Kronofogden och skrivs av efter fem år.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Fick mindre arv än förväntat, var tog pengarna vägen?

2019-10-17 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Vi skulle få ärva upp till 80000 kr vardera, men fick bara 67000 kr var.Då är frågan var resterande pengar har tagit vägen?
Paula Reich Zackrisson |Hej och tack för att ni vänder er till oss på Lawline med eranfråga!Bestämmelser om arv och fördelning av arv regleras av bestämmelserna i Ärvdabalk (ÄB).Avveckling av ett dödsboInnan arvet kan fördelas mellan arvingarna till den avlidne eller till andra i enlighet med eventuellt upprättat testamente, har dödsbodelägarna ansvar för att dödsboets tillgångar och skulder kartläggs och att den avlades egendom och skulder antecknas i en bouppteckning, se 18 kap 1§ ÄB och 20 kap 4 § ÄB.Dödsboet skulder kommer sedan att betalas med dödsboets tillgångar, bland annat exempelvis bouppteckningskostnader och begravningskostnader, se 21 kap 1­ §­ ÄB.Det är alltså först när bouppteckningen har registrerats och dödsboet skulder har betalats som arvskifte kan genomföras av den kvarlåtenskapen som återstår 23 kap 2 § ÄB.Det kan alltså innebära att kvarlåtenskapen på så sätt minskas även efter att dödsfallet och att det därför inte finns lika mycket pengar att ärva. Förklaringen är därför att det förmodligen saknas tillräckligt med pengar för att ni ska få ärva det beloppet ni trodde ni skulle få ärva. Hoppas att ni fick svar på eran fråga!Med vänliga hälsningar,

Ärv för barn bosatta utomlands

2019-10-13 i ARVS- OCH TESTAMENTSRÄTT
FRÅGA |Hej,Min mamma bor i Sverige och ager en bostadsratt i Sverige. Min bror bor i Sverige och jag har bott i USA de senaste 10+ aren. Jag har hort att eftersom jag bor utomlands sa kommer jag inte ärva efter min mor nar hon gar bort. Hur kan man undvika detta? Maste jag be henne skriva ett testamente sa jag kan ärva hälften? Tack pa forhand!
Axel Helgesson |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Rätt till arv för de bosatta utomlandsEnligt artikel 21.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 650/2012 av den 4 Juli 2012 framgår att det är reglerna i det land som arvslåtaren var bosatt i vid sin död som är gällande. Därmed är det de svenska reglerna kring arv och testamente som ska tillämpas.Vad gäller enligt Svensk rätt?De svenska reglerna kring arv finns i ärvdabalken (ÄrvB)Enligt 2 kap. 1 § ÄrvB så är det arvslåtarens barn som ärver i första hand, alltså du och din bror. Är din mamma gift så kommer hennes partner ärva i första hand (3 kap. 1 § ÄrvB). Ni får då rätt till efterarv och kommer då ärva när partnern går bort. Du har därmed rätt till arv när din mor går bort trots att du inte är bosatt i Sverige. Hoppas detta gav svar på fråga. Har du ytterligare frågor är det bara att höra av dig igen.Med vänliga hälsningar