Bröstarvinges arvsrätt

FRÅGA
Mina föräldrar köpte ett hus för 20 år sedan som de ägde tillsammans. Några år senare, när jag fortfarande var omyndig, dog min ena förälder. Jag fick inte ett förskott på mitt arv. Några år senare gifte min andra förälder om sig, men de ingick aldrig ett äktenskapsförord och har inte fastställt vad deras enskilda egendom är. Min styvförälder har inga egna barn.Min styvförälder äger inte någon del av huset idag, men om min förälder dör, kan min styvförälder ärva en del av huset genom bodelningen? Hur stor del i så fall?Kan min förälder skriva ett testamente eller ingå ett avtal med min styvförälder för att en del av huset inte ska ärvas av hen?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara dina frågor kommer jag använda reglerna i Ärvdabalken (ÄB) och Äktenskapsbalken (ÄktB). För att förenkla kommer jag kalla din förälder som gick bort för A och din andra levande förälder för B.

Bröstarvingars arvslott

När en person avlider och det inte finns något testamente är det bröstarvingar som först och främst ärver. Med bröstarvingar menas släktingar i rakt nedstigande led från den avlidne alltså barn eller ifall barnen inte lever barnbarn (2 kap. 1 § första stycket ÄB).

Vad som skedde när A gick bort

När det finns en efterlevande make så har denne rätt att ärva framför barn men detta gäller endast gemensamma barn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det betyder att B ärvde A med fri förfoganderätt när denne gick bort, alltså innan du som gemensamt barn får ärva. Med fri förfoganderätt menas att B kan disponera fritt över egendomen men hen får inte testamentera bort eller vidta handlingar utan tillbörlig hänsyn mot bröstarvingar som har rätt till efterarv (3 kap. 3 § första stycket ÄB). Det är alltså först när B går bort som du ärver A (bröstarvingens rätt till efterarv (3 kap. 2 § första stycket ÄB). Du ska då även ärva B i form av bröstarvinge (2 kap. 1 § första stycket ÄB).

Vad som skulle ske när B går bort

B har därefter gift om sig med din styvförälder. Ett äktenskap avslutas när en av makarna avlider (1 kap. 5 § första stycket ÄktB). När detta sker ska en bodelning göras (9 kap. 1 § första stycket ÄktB). I bodelning ingår makarnas giftorättsgods (10 kap. 1 § första stycket ÄktB). All gemensam egendom som makarna äger räknas som giftorättsgods om ingen av dem har enskild egendom (7 kap. 1 § första stycket ÄktB). Enskild egendom ska inte delas i bodelningen och kan göras enskild genom äktenskapsförord, eller om någon av makarna fått en gåva, arv eller testamente med förbehåll om att egendomen ska vara enskild (7 kap. 2 § första stycket ÄktB). Makarnas giftorättsgods läggs sedan samman och delas lika mellan makarna, efter att avdrag för skulder gjorts (11 kap. 3 § första stycket ÄktB). I en bodelning som sker på grund av ena makens bortgång blir hälften av giftorättsgodset den efterlevande makens egendom och den andra halvan tillfaller den avlidnes bröstarvingar. Precis som skriver i din fråga kommer därför en bodelning ske mellan B och din styvförälder där denne får hälften av makarnas egendom. Vad som kommer hända med fastigheten beror därför på hur mycket giftorättsgods det finns att dela på. Det kan vara så att fastigheten kommer behöva säljas för att din styvförälder ska få ut halva beloppet av giftorättsgodset.

Särkullbarns arvsrätt går före efterlevande makens arvsrätt

Vad händer med ditt arv om B går bort? Vi har konstaterat att efterlevande make har rätt att ärva framför gemensamma barn (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Särkullsbarn (barn som inte är gemensamma inom äktenskapet) har dock rätt att få ut sitt arv direkt vid deras förälders bortgång (3 kap. 1 § första stycket ÄB). Det betyder att du också har rätt att få ut ditt arv från B direkt vid dennes bortgång (3 kap. 1 § första stycket ÄB).

Angående din styvförälders kvarlåtenskap ska den först och främst fördelas mellan dennes arvingar. Om hen inte har några levande arvingar ska B:s arvingar även ärva hens kvarlåtenskap (3 kap. 8 § första stycket ÄB). I så fall blir det du som ärver men det är svårt att uttala sig i denna fråga då jag inte vet omständigheterna gällande detta.

Sammanfattning

Alltså för att besvara dina frågor. När B går bort kommer du både ärva A:s kvarlåtenskap i form av efterarv och sedan ärva B:s kvarlåtenskap eftersom särkullsbarns arvsrätt går före efterlevande make. Det är dock svårt att avgöra ifall du kommer ärva huset då det är ett beslut som beror på värdet av fastigheten och det övriga värdet av B och din styvförälders giftorättsgods. Det som går att säga är att din styvförälder har rätt till värdet av hälften av det sammanlagda giftorättsgodset. Dessutom är det upp till din styvförälder att bestämma om hen till exempel vill sälja huset för att kunna betala ut din arvslott.

Det kan därför vara en bra idé att B skriver testamente där det fastställs att fastigheten ges till dig. En annan möjlighet är att B skriver gåvobrev och skänker fastigheten till dig så att den inte är med i bodelningen. Detta går även att göra genom att fastigheten tas upp som enskild egendom av B då den i så fall inte heller kommer ingå i bodelningen. Alltså kan huset då inte ingå i giftorättsgodset och tilldelas din styvförälder. Om du behöver mer specifik hjälp med detta går att att klicka på länken nedan och boka ett enskilt möte med Lawlines jurister.

Hoppas du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att återkomma!

Med vänliga hälsningar,

Ebba Kristensson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (994)
2022-01-20 Kan en ex-maka ärva?
2022-01-13 Ärver mitt biologiska barn mig fastän en annan man godkänt faderskapet?
2022-01-12 Kan man fritt disponera över sin dödes makes egendom? (fri förfoganderätt)
2022-01-12 Arv om jag inte bekräftat faderskapet fastän jag är biologisk far?

Alla besvarade frågor (98657)