Var vänder man sig om man behöver någon som förvaltar ett dödsbo?

FRÅGA
Hej! Jag skulle behöva veta hur man bör gå till väga när en person avlidit och efterlämnar en bostadsrätt, lösöre och sparade pengar. Hen har inga släktingar eller familj i Sverige utan alla bor i Finland. De är väldigt osäkra på hur det ska gå till enligt svensk lag och rätt kring dödsboet. För att göra det krångligare så blev den avlidna mördad så man har inte tillgång till bostaden eller något medan utredning pågår. Polisen rekommenderar att man utser en dödsboutredare under tiden, men vem ska man vända sig till?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att svara på din fråga kommer jag hänvisa till ärvdabalken (ÄB).

Boutredningsman

Om dödsbodelägarna vill kan en boutredningsman utses för att ta hand om dödsboet (19 kap. 1 § ÄB). En boutredningsman företräder dödsboet och ska vidta alla åtgärder som krävs för att ta hand om dödsboet (19 kap. 11 och 12 §§ ÄB). En boutredningsman har självklart rätt till ersättning för sitt arbete, vilket ska betalas med tillgångar ur dödsboet (19 kap. 19 § andra stycket ÄB).

Ansökan om boutredningsman skickas in till tingsrätten i den kommun där den avlidne var folkbokförd. Det finns ingen särskild blankett för ansökan, utan det går bra att skriva ett eget brev. Det är viktigt att uppgifter om de sökande, alltså dödsbodelägarna, finns med, uppgifter om den avlidne, så som namn och personnummer, och samtliga dödsbodelägares namn. En ansökan om boutredningsman kostar 900 kr. Det finns mer information på Sveriges Domstolars hemsida, här.

I mitt svar har jag utgått ifrån att den avlidne personen var bosatt i Sverige. Om även denne var bosatt i Finland är det istället domstol i Finland som ska utse en person att förvalta dödsboet. Ett sådant beslut gäller även i Sverige och en boutredningsman som utses i Finland kan förvalta egendom i Sverige.

Jag hoppas att detta var svar på din fråga! Mvh,

Emma Johannesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (994)
2022-01-20 Kan en ex-maka ärva?
2022-01-13 Ärver mitt biologiska barn mig fastän en annan man godkänt faderskapet?
2022-01-12 Kan man fritt disponera över sin dödes makes egendom? (fri förfoganderätt)
2022-01-12 Arv om jag inte bekräftat faderskapet fastän jag är biologisk far?

Alla besvarade frågor (98657)