Kan man ärva skulder? Vem skall ansöka om konkurs för ett dödsbo som är på obestånd?

FRÅGA
Hej! Jag är pensionär, ensamstående, ett barn. Den dag jag går bort så finns i dödsboet bara skulder och en liten summa finns för att täcka begravningskostnader. Blir mitt barn skyldig att betala skulderna, lån och kredit? Ska hen begära dödsboet i konkurs?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Inledningsvis så kan det nämnas att din fråga gällande dödsboets skulder och konkurs regleras i lagarna, Ärvdabalken (ÄB) och Konkurslagen (KL)

Har arvingar ansvar för skulder?

När du går bort så kommer en juridisk person bildas som tar över alla dina tillgångar och skulder, ett så kallat Dödsbo. Arvingarna kallas för dödsbodelägare och eftersom du bara har ett barn så blir hen den enda dödsbodelägaren (18 kap. 1 § 1 stycket ÄB). Det finns inte särskilt reglerat någonstans men skulder ärvs inte i Sverige, därmed så är detta inget du behöver oroa dig över.

Det ska dock nämnas att en återbetalningsskyldighet kan uppstå i fallen då tillgångar i dödsboet har delats upp mellan dödsbodelägarna som kunde använts för att betala av skulden, vilket kan vara bra att veta om (21 kap. 4 § 1 stycket ÄB).

Ska hen begära dödsboet i konkurs?

Om ett dödsbo inte kan betala skulderna med tillgångarna så är dödsboet på obestånd och ska därmed försättas i konkurs (1 kap. 2 § KL). Detta kan ske på två olika sätt. Det första alternativet är att en dödsbodelägare ansöker om det (2 kap. 3 § KL). Det andra alternativet är att en borgenär ansöker om det, dvs någon av dem som du har en skuld till (2 kap. 4 § KL).

En ansökan om konkurs ska ske skriftligt till den tingsrätt som dödsboet skulle svarat vid i ett tvistemål (2 kap. 1 § 1 stycket KL). Den behöriga tingsrätten är den där avlidne hade sin hemvist, dvs i den tingsrätt som svarar för det område där du är folkbokförd när du går bort (10 kap. 1 § 4 stycket Rättegångsbalken).

Hoppas du fick svar på din fråga, annars är du välkommen att kontakta oss på Lawline igen för fortsatt rådgivning.

Med vänliga hälsningar,

William Tinnberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (994)
2022-01-20 Kan en ex-maka ärva?
2022-01-13 Ärver mitt biologiska barn mig fastän en annan man godkänt faderskapet?
2022-01-12 Kan man fritt disponera över sin dödes makes egendom? (fri förfoganderätt)
2022-01-12 Arv om jag inte bekräftat faderskapet fastän jag är biologisk far?

Alla besvarade frågor (98657)