TV-avgift för abonnemang

2015-01-18 i TV-licens
FRÅGA |Hej, jag köpte tv och kanalbox med 24 månaders bindningstid för två månader sedan men idag ringde Radiotjänst och frågade varför jag inte betalar avgifen. Av princip så är jag emot den och vill undvika den till varje pris. Tvn och är lätt att säga att den var till någon annan och kanalboxen slängd men de visste att jag har abonnemang på kanalboxen. Så min fråga är kan de kräva Tv-avgift för ett abonnemang utan utrustning?
Henrik Persson |Hej! Tack för din fråga!Enligt den så kallade TV-avgiftslagen ska den som innehar en TV-mottagare betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst. Givetvis räknas inte ett abonnemang som en TV-mottagare och du kan inte krävas på avgift endast för att du har ett abonnemang. Däremot uppmuntrar jag dig att betala TV-avgiften om du nu har en TV och en kanalbox eftersom du annars gör dig skyldig till ett lagbrott. Med vänliga hälsningar,

Ökad uthyrning av bostadsrättslägenheter (Datum)

2014-03-20 i TV-licens
FRÅGA |Hej! Under våren kommer riksdagen behandla en lagändring som ska göra det lättare att hyra ut en bostadsrätt. Vet ni när den här lagändringen är tänkt att röstas igenom i riksdagen?Tack!
|Hej,och tack för att du vänder dig till Lawline. Föreslaget datum för ikraftträdande är den 1.7.2014. 

Avanmälan av tv- och radioavgift

2013-12-14 i TV-licens
FRÅGA |Hej! Jag är en fattig student som numera betalar tv-avgit för den adress jag är bokförd på (trots att jag för tillfället bor hos en vän på annan adress). Radiotjänst ringde till min mobil på deras vanliga hemska vis en sen lördagskväll med hemligt nummer där de spelar in samtalet utan att man vet osv. Jag bekräftade innehav av bärbar dator med internetuppkoppling och ska ha sagt något i stilen "Ja, jag har en dator här, den har internetuppkoppling". Jag skickade sedan en omprövan där jag förklarade att det egentligen är jobbets dator som jag har haft och att jag personligen inte äger den men de struntade i det. Jag vill nu ringa dem och avanmäla mitt innehav p.g.a. att jobbet tagit tillbaka min dator och att jag inte längre jobbar där. Jag undrar nu: Kan radiotjänst kräva bevis (t.ex. anställningsavtal eller kontaktperson) eller räcker det med mitt samtal för att de utan problem ska acceptera min avanmälan? Tack på förhand! 
Emelie Piironen |Hej, och tack för din fråga. Enligt 11 § lag om finansiering av tv och radio i allmänhetens tjänst, ska radio- och tv-avgift betalas till dess att den avgiftsskyldige anmält att det avgiftspliktiga innehavet har upphört och anmälan om detta har kommit in till Radiotjänst i Kiruna aktiebolag. Detta betyder, om du vill säga upp din avgift, att du måste ta kontakt med radiotjänst. Av deras hemsida framkommer att de kommer behöva ditt kund - eller personnummer, ditt namn och gärna en orsak till din avanmälan. I ditt fall kommer anledningen till avanmälan vara den att du inte längre har en TV-mottagare. Ditt samtal borde alltså räcka för att de ska acceptera din avanmälan.Hoppas detta var till någon hjälpVänligen, 

Tv-kontrollanter och hemfrid

2013-03-24 i TV-licens
FRÅGA |Hej. Jag undrar lite över VEM som har rätt att kräva att få gå in i min bostad. TV-pejlare, om dom nu finns kvar, har dom rätt att kräva att få gå in i någons bostad för att se om det finns en tv där? kan någon tex kräva att få gå in i MIN bostad för att se om där finns en dator, eftersom det nu är lag på att betala tv-licens för sådan? 
okänd okänd | Hej!  Tack för din fråga. Generellt  kan man säga att det ska råda hemfrid, dvs. ingen har rätt att  oinbjuden gå in i ditt hem. Om någon olovligen tränger sig in i  annans bostad gör denne sig skyldig till hemfridsbrott, enligt 4:6  Brottsbalken, se https://lagen.nu/1962:700#K4P6S1.  Detta gäller även för Radiotjänsts kontrollanter. Radiotjänst  skriver på sin hemsida att kontrollanter inte får gå in även om de bli inbjudna, se http://www.radiotjanst.se/sv/Avgiften/Avgiftskontroll/. Hoppas  du fått svar på din fråga! Vänligen,

TV-avgift vid inköp av TV till annan person

2014-09-22 i TV-licens
FRÅGA |Hej!Vi var flera stycken som la ihop till en tv till vår mamma (present), och skrev den i mitt namn. Nu har jag fått ett brev från Radiotjänst om att dom har fått info. om att jag har köpt utrustning som definieras som tv-mottagare. Dom skriver även: "Vi kommer att skicka en faktura till dig för innehavet. Hör av dig inom 20 dagar om våra uppgifter inte stämmer".Som jag ser det så ANTAR dom att jag äger en tv, och är beredda att skicka en faktura om jag inte hör av mig. Ska man inte kunna köpa presenter utan att Radiotjänst rycker ut direkt, för dom har ju ingen aning om jag har tv:n eller inte.Får det verkligen gå till på det här viset?
Sarah Saajakari |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Radiotjänst kontaktar dem som har köpt TV-apparater som en del av deras avgiftskontroll. TV-handlare är skyldiga att meddela till Radiotjänst vilka som har köpt TV-apparater. Det här regleras i Lag (1989:41) om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst (https://lagen.nu/1989:41) och går även att läsa på Radiotjänsts hemsida.Eftersom du stod som innehavare av TVn har Radiotjänst presumerat att det även är du som ska ha TV-apparaten i ditt hem. Radiotjänst har efter att de har tagit del av uppgifterna från TV-handlaren kontaktat dig eftersom det föreligger en skyldighet att betala TV-avgift om personen innehar en TV-mottagare, 2 § Lag om finansiering av radio och tv i allmänhetens tjänst.Som Radiotjänst har skrivit till dig kan du förstås kontakta Radiotjänst och berätta att du inte innehar en TV-mottagare och att TV-apparaten var en födelsedagspresent till din mamma. Det här gäller förstås om du inte har någon annan TV-mottagare heller, annars är du avgiftsskyldig.Har det gått längre än 20 dagar sedan du fick brevet kan du begära omprövning av beslutet senast inom fyra veckor från det att avgiften skulle ha betalats, 15 § tidigare nämnda lag (https://lagen.nu/1989:41#P15S1). Beslutet ska ändras om det är uppenbart oriktigt, här att du inte innehar en TV-mottagare. Vidare kan du, om beslut i omprövningen var till din nackdel, överklaga det beslutet hos allmän förvaltningsdomstol, 21 § (https://lagen.nu/1989:41#P21S1).Slutsatsen är alltså att så vitt jag kan bedöma har förfarandet gått korrekt till. Du är förstås inte avgiftsskyldig om du inte innehar TV-mottagare och kan således kontakta Radiotjänst för att informera om detta.Jag hoppas att svaret var tillfredsställande!Vänliga hälsningar,

Överklaga TV-avgift

2014-02-28 i TV-licens
FRÅGA |Hej! Jag har precis flyttat till min sambo som ej betalar tv-avgift. Radiotjänst ringde mig här om dan och frågade då vem fakturan skulle stå på då jag i panik råkade säga "betalar inte han(min sambo) redan det?". Efter denna dumma kommentar fick jag panik o hängde på luren. Veckan därpå får jag hem en faktura från Radiotjänst där det står att jag måste betala tvavgift. Då de "fått information om att vi har en tv-mottagare". Min fråga är om jag kan överklaga detta på något sätt då jag visserligen indirekt med min kommentar sa att vi hade tv. Men samtidigt har jag inte bekräftat detta ordagrant. Finns det något jag kan göra eller säga när jag överklagar? Jag är fattig student och har knappt råd. Tack på förhand!
| Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Den som innehar en TV-mottagare är skyldig att betala Radio- och TV-avgift, det framgår av lagen om finansiering av Radio och TV i allmänhetens tjänst 2 a §. Jag tolkar din fråga som att det finns en TV i huhållet och innehavaren är då skyldig att betala denna avgift. Som innehavare är man skyldig att inom 15 dagar anmäla innehavet till RIKAB. Den som inte betalar sin avgift kan åläggas en påminnelseavgift samt en tilläggsavgift. Slutligen kan man dömas till böter om inte anmäler innehav i tid eller lämnar oriktiga uppgifter då man ska anmäla sitt innehav, exempelvis om man påstår att man inte har någon TV-mottagare trots att man faktiskt har det. Då du säger att du är en fattig student och knappt har råd rekommenderar jag att du istället säljer TV:n Om du ändå vill begära omprövning av beslutet angående er avgiftsskyldighet ska denna begäran inkomma till RIKAB senast fyra veckor från det datum då avgiften senast ska vara betald. Det krävs då att deras beslut varit uppenbart oriktigt. Med vänlig hälsning

Skyldighet att betala licensavgift för smart mobiltelefon

2013-06-13 i TV-licens
FRÅGA |Hej. Jag fick ett hem en faktura från Radiotjänsten ang att jag måste betala tv-avgiften pga jag har en Iphone/smartphone. Jag ringde upp de och undrade varför skulle jag göra det när Tv-licens gäller enbart för TV och datorer, medan jag har en mobil telefon med internet uppkoppling. Som jag mailar, ringer sms, små surfar och lyssna musik på. Tittar inte på tv överhuvudtaget. De säger allt som har en tv-mottagare som har möjlighet att kolla på tv måste tv-avgiften betalas. Mobil telefon är inte avsedd för att titta på tv, vilket gör hela situation helt absurd. Kan de göra så? Jag är en student som går på en studitakt på 150% då jag läser 2 kurser i olika terminer samtidigt. Samt att jag jobbar 4-5 dagar i veckan för att kunna betala min hyra och utgifter på lägenhet på 25kv för jag har ingen CSN medel eller lån.
| Hej och tack för din fråga! Enligt lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (se https://lagen.nu/1989:41) 2 a § ska den som innehar en TV-mottagare betala radio- och TV-avgift (licensavgift). Med TV-mottagare menas i det här sammanhanget enligt 2 § "en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål". Det räcker alltså med att man har en TV-mottagare, huruvida man faktiskt tittar på TV eller inte spelar ingen roll. I och med att SVT och TV4 sedan en tid tillbaka kan ses live över internet räknas numera också datorer, surfplattor och smarta mobiltelefoner med internetuppkoppling som TV-mottagare, även om dessa också kan användas för annat än att se på TV. Detta är föga förvånande en aning kontroversiellt (särskilt med tanke på formuleringen "avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program") och det utreds om man i framtiden kan tänka sig någon annan lösning, exempelvis en skattefinansiering av public service. I nuläget är det dock den ovan beskrivna ordningen med licensavgift för TV-mottagare som gäller. Radiotjänst uppger förvisso på sin hemsida att de inte uttryckligen frågar om man har just en smart mobiltelefon när de ringer upp presumtiva kunder (se http://www.radiotjänst.se/Avgiften/Lagar-och-regler/Avgiftsplikt-for-t-ex-datorer-och-surfplattor/), detta med anledning av att de bedömer att det är så pass få hushåll som inte också har någon annan TV-mottagare, exempelvis en TV eller en dator. Är det dock så att de har fått reda på att du har en smart mobiltelefon har de rätt att fakturera dig, då en smart mobiltelefon de facto räknas som en TV-mottagare enligt det nuvarande rättsläget. Hör gärna av dig om det är något mer du undrar över. Vänligen

skoluppgift

2013-03-04 i TV-licens
FRÅGA |Hej! jag håller på med ett skolarbete och kommer inte vidare, i dessa frågor ska ja ha en förklaring och hänvisa till en lag som styrker detta. 1. Vad innebär fastighetsköpets typvillkor? 2. Om jag ska köpa ett hus av Nils och han skriver ett kontrakt som vi båda sen skriver på och skakar hand om att jag ska köpa hans hus för 50000 kr och flytta in efter sommaren. Men när hösten närmar sig och jag ringer honom ang flytten och köpet så säger han att det blir inget köp för jag ska behålla huset med min nya sambo. Vad händer då? 3. Jag och min pojkvän går på husvisningen, ingår i en budgivning och vinner. Vi har blivit garanterad att allt funkar felfritt och är som det ska. Efter inflyttningen upptäcker jag massa fel och ringer säljaren men han vill inte lyssna, hur går jag tillväga? 4. Jag har flyttat in i en hyreslägenhet och har inflyttningsfest som spårar ur, någon vän har sönder toalettlocket och tjejkompisar repar sönder golvet med sina klackar. En granne kommer ner och klagar på festen. 2 dagar senare kommer hyresvärden och säger att jag ska stå för det som är trasigt (toalettlocket och golvet) sedan packa och flytta ut. Vad gör jag?
Frida Karlsson |Hej,Lawline.se svarar tyvärr inte på skoluppgifter. Svaren till frågorna borde gå att finna med hjälp av er kurslitteratur och rättskällor såsom lag. Med vänlig hälsning,