Omprövning och överklagande av tv-avgift

2015-11-18 i TV-licens
FRÅGA |Vi har ingen tv-mottagare och heller inget tv-abonnemang. Ändå hävdar Radiotjänst att vi har det, för att deras kontrollant tyckt sig hört en tv-sändning som stängts av vid påringning hos grannen. Jag vet exakt vad jag gjorde vid den angivna tidpunkten eftersom jag skrivit upp att jag talade i telefon med en klient och vet därför att det är ren lögn från kontrollantens sida att hen alls hört något "tv-ljud", varken dator eller radio var vid tillfället igång och tv har vi som sagt inte. Vi har bestridit fakturan och fick ett "uppskov" på några veckor för att överklagan skulle behandlas, men fick nu en faktura på DUBBLA beloppet med hänvisning till detta uppskov! Får de verkligen lägga på en sån avgift, och utan att informera om det innan? Vad, förutom att bestrida till Radiotjänst, kan vi göra? Är vi helt rättslösa?
Martin Persson |Tack för din fråga.Frågor gällande tv-avgifter regleras i lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. För påslaget om dubbla beloppet (100 %) som sådant finns inget som stödjer det i den aktuella lagen. Att notera är att det är viktigt att betala in avgiften trots att man anser sig vara den felaktigt påförd då betalningsskyldighet ändå föreligger trots ett omprövningsärende, vilket framgår ur 15 §.Om man nu ändå inte betalar in avgiften skickar Radiotjänst en påminnelse i enlighet med 12 §. I samband med denna har de rätt att påföra en påminnelseavgift, som för nuvarande är bestämd till 75 kronor vilket framgår ur 3 § i förordningen (1989:46) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst.Skulle man därefter inte heller betala har Radiotjänst, enligt 13 § i den förstnämnda lagen, rätt att ta ut en tilläggsavgift om 40 % av beloppet.Då det är Radiotjänst som själva handlägger omprövningen, se 15 §, får man därefter avvakta deras beslut. Skulle beslutet innebära att påförandet av avgiften ogillas återgår den eventuellt redan betalda avgiften, 16 §. Men om omprövningen fastställer avgiften är nästa steg att överklaga omprövningens beslut till allmän förvaltningsdomstol, 21 §. Att ni påfördes ett dubbelt beloppspåslag i samband med uppskovet låter underligt, och baserat på de givna uppgifterna i din frågeställning kan man inte finna något klart svar till varför, vilket innebär att, om så önskas vidare utredas, efterfrågas ytterligare uppgifter om det överenskomna uppskovet. Detta är du varmt välkommen med genom att kontakta oss per telefon på 08-533 300 04 (mån-ons 10-16).Vänligen,

Musikavgift vid uthyrning av stuga

2015-08-30 i TV-licens
FRÅGA |Jag har en enskild firma där jag hyr ut privata fjällstugor genom internet. De ligger i olika områden. är ingen stugby. Nu har jag blivit kontaktad av SAMI som kräver att jag ska betala musikavgift för varje stuga för varje uthyrd natt. Det finns bara TV i stugorna, ingen radio i de flesta. Jag betalar redan extra TV-avgift. Hur kan det räknas som att vi spelar musik? Är det verkligen tillåtet att ta ut denna avgift? Om så är fallet bör väl avgiften läggas på varje stugägare?
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Musikavgiften som SAMI kräver att du ska betala bygger på att utövande konstnärer har en uteslutande rätt att förfoga över sina framträdanden,45§ Upphovsrättslagen. De utövande konstnärerna kan sedan ingå avtal med organisationen SAMI som bevakar deras rätt till ersättning när verken sprids via ex radio eller tv, 47§ upphovsrättslagen. Tv-avgiften som du betalar går till att finansiera public-service utbudet och det är inget som den utövande konstnären får ta del av. Avgiften som du betalar till SAMI går däremot till den utövande konstnären. Använder du tv i din verksamhet måste du alltså betala till både SAMI och Radiotjänst. Här kan du läsa mer om vad som gäller vid stuguthyrning http://www.sami.se/musikanvandare/vad-gaeller-foer-min-verksamhet/oevernattning/stuguthyrning.aspxHoppas att detta besvarade din fråga Vänligen

Innehav av tv-mottagare grundar avgiftsskyldighet

2015-04-16 i TV-licens
FRÅGA |har under en längre tid varit i en diskution med tv/radio avgift. har haft några obetalta räkningar sen december månad och i början av mars blev allt fixat där, meddelade dom då att jag inte hade nåt ström i lägenheten och inte använder tv där till annat än min spelkonsoler och dator så den skulle stängas av men detta har dom ignorerat och skickat räkning ändå, ringde dom och dom sa att dom hade gjort et beslut där jag skulle betala hursomhelst.pöängterade ochså då att tv användes till datorn och vad jag vet har det gjorts et beslut i högsta domstolen att det är inte tv/radio avgift giltigt då.vad ska jag göra??desperat men med vänliga hälsningar:jacky jensen
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skyldigheten att betala tv-avgift regleras i Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst https://lagen.nu/1989:41Det som grundar avgiftsskyldighet är innehavet av en tv-mottagare (2a§). Normalt är detta en tv men även andra typer av tv-mottagare kan förekomma och då föranleda avgiftsskyldighet. Exempelvis en digitalbox eller en inspelningsbar dvd-spelare. Det innebär att tv-avgift måste betalas om man innehar en tv-mottagare, vad man använder den till är inte relevant ur lagens mening.I 2§ stadgas det att en tv-mottagare är en sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program. En tv är just avsedd för detta ändamål och man kan inte undkomma avgiftsskyldighet genom att använda den till något annat. Det domstolsavgörande som du nämner handlar om att en dator inte är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av tv-program vilket gör att man som innehavare av en dator inte behöver betala en tv-avgift.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Tv-avgift vid uthyrning

2015-03-28 i TV-licens
FRÅGA |Hej, beklagar att störa med kan ske ett naiv fråga. jag är på väg att hyra ut min liten lya till en tjej. Tiden blir 16 månader, typ. Vi kommer överens att hon ville inte nån TV abonnemang. Då tänker jag säga upp till Kiruna Radio TV Tjänst abnnemangen för den tid. Jag är gröt på den omrödet, undrar om jag behöver nån särskild bevis för detta? Eller, egentligen vad krävs att tacka för TV till Kiruna för en särskild tid, där man inte """njuta"" av de super kanalerna? Tack för sv.Med vänlig hälsningTed
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Skyldigheten att betala tv-avgift regleras i Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst https://lagen.nu/1989:41Det som grundar avgiftsskyldighet är innehavet av en tv-mottagare (2a§). Normalt är detta en tv men även andra typer av tv-mottagare kan förekomma och då föranleda avgiftsskyldighet. Exempelvis en digitalbox eller en inspelningsbar dvd-spelare. Det innebär att tv-avgift måste betalas även om man inte vill ha ett tv-abonnemang.En tv-avgift tas ut per hushåll vilket innebär att om du lämnar kvar din tv i lägenheten du hyr ut är det din hyresgäst som ska betala tv-avgiften. Detta innebär också att din avgiftsskyldighet försvinner för den tv-mottagaren under uthyrningsperioden. Har du en annan tv-mottagare på en ny adress i Sverige där du väljer att bo under tiden du hyr ut din lägenhet ska du betala tv-avgift för den om ingen annan i hushållet redan gör det.För att avgiftsskyldigheten ska upphöra behöver du anmäla till Radiotjänst att du inte längre har en tv-mottagare 11§ Det behövs alltså inte något särskilt bevis för att du inte innehar en tv-mottagare.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Skyldighet att betala radio- och TV-avgift

2015-10-10 i TV-licens
FRÅGA |Hej.Jag bor som inneboende och nu kräver Radiotjänsten att även jag skall betala avgiften då jag äger en dator/ iphone. Dessutom bor jag 6 månader om året här i sverige och 6månade utomlands. Vilka rättigheter har jag då?Måste jag betala svgiften?
Evelina Lindgren |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Frågor kring radio- och TV-avgiften regleras i lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Den som innehar en TV-mottagare, alltså sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, är skyldig att betala radio- och TV-avgift. Exempelvis räknas tv, digitalboxvideo med kanalväljare, inspelningsbar dvd-spelare och dator med tv-kort som TV-mottagare. Av lagens 3 § framgår att en enda radio- och TV-avgift ska betalas för samtliga TV-mottagare som är avsedda att användas i innehavarens hushåll. För att anses ingå i innehavarens hushåll räcker det inte med att du bor och är folkbokförd på samma adress, du måste även ingå i familjegemenskapen. Om du är inneboende utan att ingå i familjegemenskapen kan du alltså inte undgå avgiften genom att hävda att den betalas av din hyresvärd. Om din dator har tv-kort och du inte kan inkluderas i din hyresvärds tv-avgift är du alltså skyldig att betala radio- och TV-avgift. I sådana fall kan du under de sex månader du bor utomlands, under förutsättning att du tar med din dator, avsluta din TV- och radio-avgift genom att göra en avanmälan till radiotjänst, och när du är åter i Sverige göra en nyanmälan. Mer information om radio- och TV-avgiften hittar du på radiotjänsts hemsida: www.radiotjanst.seVänligen,

Radio - och tv-avgift om ingen box för digitaltv innehas

2015-04-24 i TV-licens
FRÅGA |Hej, jag har köpt TV men har ingen möjlighet att se på TV eftersom jag inte har någon HDTV box. Är en TV verkligen TV mottagare om den inte kan användas till att titta på TV? lagen https://lagen.nu/1989:41 Jag hoppas slippa betala TV licens eftersom jag verkligen inte ens har möjlighet att titta på Tv även om jag innehar TV apparat som används till DVD. Har medgett till radiotjänst att jag köpt en TV apparat men kan som sagt inte titta på TV.
|Hej!Tack för att du ställer din fråga till Lawline.Precis som du uppmärksammat regleras radio - och tv-avgiften i lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst. Enligt 2 a § ska den som innehar en tv-mottagare betala radio - och tv-avgift till Radiotjänst i Kiruna AB. I 2 § finns en definition av vad som menas med en tv-mottagare. Enligt denna paragraf är en TV-mottagare sådan teknisk utrustning som är avsedd att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV- program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål.När det gäller svaret på din fråga om du är skyldig att betala radio - och tv-avgift eftersom du inte har en box för digital-tv vilket krävs där du bor för att kunna se på tv (annat än att använda det för att tex titta på DVD som du främst gör) så har det i lagens förarbeten konstaterats att definitionen av tv-mottagare som finns i 2 § i den ovan nämnda lagen innebär att avgiftsskyldighet gäller även för innehav av apparater som under vissa förhållanden inte kan ta emot TV-sändningar. Detta kan du läsa mer om i prop. 2008/09:195 s 29-31, se här.Sammanfattningsvis är svaret på din fråga att du är skyldig att betala radio - och tv-avgift även om du bara använder din tv för att titta på DVD och att du inte har någon möjlighet att titta på tv på grund av att du inte har den HDTV box som krävs där du bor.Hoppas detta gav svar på din fråga.Med vänliga hälsningar

Informationsskyldighet för säljare/uthyrare av tv-mottagare

2015-03-28 i TV-licens
FRÅGA |Hej får Elgiganten lamna information om privata inköp (hushållsinköp) till Radiotjänsten?Tänk om alla butiker som t.ex systembolaget skulle informera arbetsgivare om hur många öl du har köpt med datum och kvitto.
Björn Eriksson |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Regleringen angående tv-avgift hittar du i Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst https://lagen.nu/1989:41Av lagen framgår att det inte bara är du som innehavare av en tv-mottagare som är skyldig att anmäla detta till Radiotjänst utan även den som yrkesmässigt sysslar med försäljning eller uthyrning av tv-mottagare har en skyldighet att informera Radiotjänst om att de har sålt eller hyrt ut sådan, 8§st2. Dessutom är du som köpare/hyrestagare skyldig att på begäran lämna de uppgifter som behövs till säljaren/uthyraren för att denne ska kunna fullgöra sin informationsskyldighet gentemot Radiotjänst, 8§st3.Hoppas att detta besvarade din frågaVänligen

Avanmälan till radiotjänst

2015-03-16 i TV-licens
FRÅGA |Hej!Jag har hamnat i en liten dust med radiotjänst.Jag har precis flyttat hem till Sverige och skaffat mig en ny lägenhet. För ett par veckor sedan ringde Radiotjänst och frågade om jag hade tv-mottagare i lägenheten. När jag lämnade sverige vad dator klassad som tv-mottagare så på reflex svarade jag "ja".Jag kom på mitt misstag och försökte förklara att det inte finns en tv i huset utan endast en dator.Personen jag talade me hävdade att jag medgivit innehav och jag försökte förklara. efter ett 10-15 min långt samtal frågade jag hur jag gör för att säga upp avtalet. hon sa att de gör du på hemsidan (inget nämndes att detta då skal prövas, kanske jag skulle förstått iofs).Jag tackade och la således på. Jag sa upp avtalet och fick idag ett brev där min uppsägning inte är giltig pga att jag medgivit innehav.Jag har alltså INTE tv i lägenheten och vill alltså inte betala.Jag kan överklaga, men antar att det inte hjälper mig.Jag har läst att jag kan "bestrida fakturan" och att ansvaret då ligger på dem att bevisa mitt innehav. Stämmer detta?Jag har både i samtalet och uppsägningsansökan bjudit hem dem på en kopp kaffe och in kik i lägenheten.Vad bör jag göra?Bestrida?Överklaga?Att en reflexmässig felsägning ska väga tyngre än 10 min förklaring och en uppsägningsansökan.
|Hej och tack för din fråga!Enligt 11 § upphör avgiftsskyldigheten när du anmält till RIKAB att innehavet upphört. (Lösningen på ditt problem, och resterande delen av mitt svar, är något "icke juridiskt".)Avanmälan gör du genom att ringa eller skriva till radiotjänst. Lättast är att ringa där dom direkt kan bekräfta att avanmälan har skett. För att slippa problem bör du då anteckna tiden och namnet på personen du pratar med. Vill du begära en omprövning går du till väga på samma sätt, det vill säga ringa eller skriva till radiotjänst. Enligt 15 § samma lag så ska dock avgift som förfallit till betalning inbetalas oavsett, visar det sig sedan att du har rätt ska givetvis pengarna betalas tillbaka med ränta.