Avanmälan till radiotjänst

2015-03-16 i TV-licens
FRÅGA
Hej!Jag har hamnat i en liten dust med radiotjänst.Jag har precis flyttat hem till Sverige och skaffat mig en ny lägenhet. För ett par veckor sedan ringde Radiotjänst och frågade om jag hade tv-mottagare i lägenheten. När jag lämnade sverige vad dator klassad som tv-mottagare så på reflex svarade jag "ja".Jag kom på mitt misstag och försökte förklara att det inte finns en tv i huset utan endast en dator.Personen jag talade me hävdade att jag medgivit innehav och jag försökte förklara. efter ett 10-15 min långt samtal frågade jag hur jag gör för att säga upp avtalet. hon sa att de gör du på hemsidan (inget nämndes att detta då skal prövas, kanske jag skulle förstått iofs).Jag tackade och la således på. Jag sa upp avtalet och fick idag ett brev där min uppsägning inte är giltig pga att jag medgivit innehav.Jag har alltså INTE tv i lägenheten och vill alltså inte betala.Jag kan överklaga, men antar att det inte hjälper mig.Jag har läst att jag kan "bestrida fakturan" och att ansvaret då ligger på dem att bevisa mitt innehav. Stämmer detta?Jag har både i samtalet och uppsägningsansökan bjudit hem dem på en kopp kaffe och in kik i lägenheten.Vad bör jag göra?Bestrida?Överklaga?Att en reflexmässig felsägning ska väga tyngre än 10 min förklaring och en uppsägningsansökan.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 11 § upphör avgiftsskyldigheten när du anmält till RIKAB att innehavet upphört. (Lösningen på ditt problem, och resterande delen av mitt svar, är något "icke juridiskt".)

Avanmälan gör du genom att ringa eller skriva till radiotjänst. Lättast är att ringa där dom direkt kan bekräfta att avanmälan har skett. För att slippa problem bör du då anteckna tiden och namnet på personen du pratar med.

Vill du begära en omprövning går du till väga på samma sätt, det vill säga ringa eller skriva till radiotjänst.

Enligt 15 § samma lag så ska dock avgift som förfallit till betalning inbetalas oavsett, visar det sig sedan att du har rätt ska givetvis pengarna betalas tillbaka med ränta.

Erik Blomquist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom TV-licens (48)
2019-11-21 Lawline svarar inte på skolfrågor
2019-04-28 Intrång i upphovsrätt
2018-11-16 Är det tillåtet att Radiotjänst tar ut avgift för tv licens som sträcker sig till 2019 när dom vet att licensen upphör 31/12-2018 ?
2018-09-18 Har Radiotjänst rätt att ta kontaktuppgifter från TV-försäljare?

Alla besvarade frågor (81928)