FrågaÖVRIGTTV-licens28/04/2019

Intrång i upphovsrätt

Min morfars syster var konstnär och jag har ärvt en massa tryckta pappersbonader/vykort etc. samt en del originalteckningar/målningar. De produkter som finns upptryckta är vad jag kan gissa inköpta av ett reklamföretag eller liknande som tryckt upp och sålt hennes produkter vidare.

Min morfars syster var verksam främst på 50-60-talet så de flesta företag som ev. köpte hennes målningar/teckningar finns nog inte kvar.

Vilka möjlighet finns för mig idag att trycka upp nya produkter och sälja via mitt egna företag utan att göra intrång på någon upphovsrätt?

Lawline svarar

Hej och tack för du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna kring upphovsrätt hittar du i upphovsrättslagen (URL).

Jag tolkar din fråga att du vill veta ifall du får trycka och sälja de trycka pappersbonaderna/vykorten samt målningarna som du har ärvt.

Original målningarna
Eftersom du har ärvt det av din morfars syster skapade verk, vilka jag förutsätter har verkshöjd (1 § URL), så har du ärvt hennes upphovsrätten till målningarna. Överlåtelse av upphovsrätt genom t.ex. arv regleras i 27 § URL. Dock består upphovsrätten till ett verk dels av en ekonomisk ensamrätt och dels den ideella delen av upphovsrätten.

Vid överlåtelse av upphovsrätt genom arv, ärver du endast den ekonomiska ensamrätten till målningarna. Den ideella delen om tillerkänner upphovsmannen rätt till namnangivelse och respekt för verkets konstnärliga egenart och arv (verket för inte missbrukas på ett sätt som kränker författaren/konstnären) kan aldrig överlåtas,( 3 § URL)

Vad innebär det då?
Eftersom du har ärt den ekonomiska ensamrätten till originalmålningarna får du förfoga över målningarna genom att t.ex. trycka upp nya produkter och sälja dem via ditt företag, (2 § URL). Då den ideella rätten aldrig kan överlåtas, så tillhör den fortfarande din morfars syster. Det innebär att när du sprider de nya produkterna måste du korrekt namnge på produkterna att din morfars syster är skaparen, dvs. original upphovsman, till målningarna.

Eftersom jag inte vet ifall det finns något avtal, mer än att du har ärvt målningarna, så bör du veta att du inte får ändra verket eller överlåta rätten vidare, (28 § URL). När du väl har tryckt upp nya målningarna så ska de i princip vara som kopior av originalet. Men detta gäller endast ifall det inte finns något avtal som annars tillåter dig att ändra i hennes målningar.

Trycka pappersbonaderna/vykorten
Jag har uppfattat att dessa verk har tryckts upp av företagen på 50-60-talet, som numera inte är verksamma. Liksom i ditt fall så har din morfars syster överlåtit sin ekonomiska ensamrätt till företagen. Företagen hade alltså en rätt att dels trycka upp fler vykort och dels sprida vidare dem (jfr 2 § URL).

Det finns en risk att den ekonomiska rätten att trycka vykorten på nytt fortfarande tillhör dessa företag. Risken är att du begår ett upphovsrättsligt intrång i deras ekonomiska ensamrätt ifall du framställer exemplar av vykorten och sprider vidare dem genom försäljning från ditt eget företag.

Du tror att företagen inte längre är verksamma. Om du inte är helt säker, tycker jag du borde försöka ta reda på ifall företagen finns eller inte. Om företagen fortfarande finns, så tillkommer upphovsrätten – att sprida vidare vykorten – dem. Du måste fråga om deras tillstånd för att få göra det du önskar.

Sammanfattningsvis
Om originalmålningarna har överlåtits till dig genom arv, så har du förvärvat den ekonomiska ensamrätten. Du får trycka och sprida vidare dem. Glöm dock ej att namnge din morfars syster korrekt, då den ideella rätten fortfarande tillfaller henne.

Gällande de redan trycka vykorten är jag osäker om utrymmet för att förfoga över verken är lika stort. Därför råder jag dig att avvakta.

Jag hoppas du fick svara på din fråga. Du får mer än gärna återkomma med fler frågor.
Hälsningar

Adela RujovicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Övrigt och TV-licens? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo