Radio- och TV-licens. Bevisbörda.

2012-11-17 i TV-licens
FRÅGA |Hej! Jag och min sambo köpte en TV när vi flyttade in i vår lägenhet. Vi hamnade i en ekonomisk krissituation bara någon vecka efter inköpet och sålde TV:n snabbt. Nu, fyra år senare (!), har Radiotjänst hört av sig och påstår att vi har en TV och vill att vi betalar TV-licens (vad jag förstår är försäljare skyldiga att anmäla försäljningen). Jag undrar nu; Vad krävs för att Radiotjänst ska kunna bevisa att vi innehar en TV-mottagare av någon form? Måste de ens kunna bevisa detta eller väger deras ord tyngre än vårt? Hur går de tillväga? Vi har hört skräckhistorier och är oroliga.
Frida Lindberg | Hej, Tack för din fråga. För att betala radio- och TV-licens räcker det att du har en TV-mottagare. En sådan kan även finnas i datorer även om det inte hör till vanligheten. En HTPC innehåller dock nästan alltid en sådan mottagare. Ett beslut om radio- och TV-avgift ska meddelas skriftligen. Om ni fått ett beslut kan ni alltid begära omprövning, detta ska göras skriftligen till Radiotjänst. När ord står mot ord är det upp till Radiotjänst att bevisa att ni har en TV-mottagare. Radiotjänst får, efter att informerat boende i området, använda pejlinstrument som känner av TV-mottagare. Detta kallas för särskild avgiftskontroll. Vänligen,

Radiotjänst - uppgiftsskyldighet sambo

2012-03-05 i TV-licens
FRÅGA |Hej. Jag flyttade ihop med min sambo och samtidigt sade jag upp min tv-licens. Radiotjänst ville då veta vem jag flyttat ihop med,då jag sa att hon betalade licens, för att kunna kontollera detta. Har dom verkligen med att göra vem jag bor ihop med??
Oscar Sundholm |Hej! Grundregeln är att _alla_ som har en TV-mottagare ska betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst. I 3 § (https://lagen.nu/1989:41) finns ett undantag där endast en licens ska betalas för samtliga TV-mottagare "som är avsedda att användas i innehavarens hushåll". Det betyder att om du kan bevisa att din sambo redan betalar så är du inte skyldig att betala. Men om du väljer att inte uppge vem din sambo är och Radiotjänst på så sätt inte kan veta om någon i hushållet betalar licensen, ja då är du skyldig att betala (om du har en TV-mottagare). Lycka till!

Skyldighet att betala radio- och TV-avgift?

2011-06-07 i TV-licens
FRÅGA |Hej! Min hemmavarande son som är 19 år, har sagt vid ett onyktert tillstånd. Att han är innehavare av en Tv. Radiotjänst kräver nu honom på avgift.Trots att han mailat dom och beskrivit hans trovärdighet vid samtalet. Han har ingen egen inkomst och ej heller Tv. Han ser och gör allt via Datorn. Så har dom rätt att begära in pengarna?
Paulina Nilsson |Hej och tack för din fråga! Enligt 2 a § i lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst är den som innehar en TV-mottagare skyldig att betala radio- och TV-avgift till Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag. Med TV-mottagare menas teknisk utrustning som till för att ta emot utsändning eller vidaresändning av TV-program, även om utrustningen också kan användas för annat ändamål. Eftersom du skriver att din son är hemmavarande blir 3 § aktuell. Där framgår att *endast en avgift* behöver betalas även om det skulle finnas fler än en TV-mottagare i hushållet. Detta innebär att om du redan betalar TV-avgift är det redan här uteslutet att din hemmavarande son ska betala ytterligare en avgift, förutsatt att hans eventuella TV-mottagare är avsedd att användas i innehavarens (ditt) hushåll. Du skriver emellertid att din son inte innehar någon TV utan att ”han ser och gör allt via datorn”. Det är dock inte uteslutet att också en dator kan vara utrustad med en TV-mottagare, och i så fall är givetvis även den avgiftspliktig. Om datorn inte har en TV-mottagare är såvitt jag förstår av dina uppgifter din son inte avgiftsskyldig. Vad din son härnäst måste göra för att undgå påminnelse- och tilläggsavgifter är att genast begära omprövning av beslutet om avgiftsskyldighet. En sådan begäran om omprövning ska ställas till Radiotjänst i Kiruna. Mitt råd är att din son begär denna omprövning via ett rekommenderat brev. Detta ska göras så snart som möjligt. Om det har gått mer än fyra veckor efter den dag då avgiften senast skulle ha betalats kommer bolaget endast att ändra sitt beslut om det anses uppenbart oriktigt (vilket är ett högt krav). Sammanfattningsvis är mitt svar att det är förståeligt att Radiotjänst begär betalning för TV-avgift eftersom din son själv uppgivit att han innehar TV. Eftersom dessa uppgifter dock är felaktiga (samt att ni verkar leva i samma hushåll) är han inte avgiftsskyldig och ska därför självfallet begära omprövning av beslutet. Hoppas att mitt svar varit till hjälp! Vänligen, Paulina Nilsson

Abonemanget fungerar inte i min nya bostad

2008-04-25 i TV-licens
FRÅGA |Tjena!Jag har förrut bott i ett comhem hus med min föredetta sambo, där jag köpte en HDtv box med HD kanaler canal+ sesångskort m.m. Nu har vi flyttat i sär och abonemanget står inte i mitt namn utan hennes, jag har har 2 år kvar på abonemanget vad ska jag göra??? Lägenheten jag nu bor i har bara boxer lina indraget funkar inte med min nuvarande box och kort som är comhem.Tack på förhand\\Oskar
John Engholm |Jag förstår inte ditt problem ur ett rättsligt perspektiv. Det är din före detta sambo som betalar för ett abonemang som du inte kan använda i din nya bostad. Om du inte betalar för det kan du väl helt enkelt köpa ett boxer-kort istället?Även om det skulle vara så att det är du som betalar för abonemanget finns det nog inte så mycket man kan göra åt saken när man flyttat och inte kan använda det. Det är ju lite som att du köper ett par skor och sen undrar vad du kan göra rent juridiskt när dina fötter växer så att skorna inte passar längre.Mvh

TV-mottagare

2012-03-14 i TV-licens
FRÅGA |Jag undrar om man måste betala tv-avgift om man bara har en dator med internet-uppkoppling.
Angelica Hage |Hej och tack för din frågaAlla som har en tv-mottagare ska betala tv-avgift. Som tv-mottagare räknas all utrustning som är avsedd för att ta emot tv-sändningar, oavsett mottagningssätt.Exempel på tv-mottagare är tv, digital-box, dator med tv-kort, video med kanalväljare och inspelningsbar dvd-spelare.En dator utan tv-kort och endast internetuppkoppling ger inte skyldighet att betala tv-avgift.Vänligen

TV med borttagen tv-mottagare

2011-07-29 i TV-licens
FRÅGA |Hej. Enligt radiotjänsts hemsida skall alla som innehar en tv-mottagare betala licens. Enligt deras hemsida står det även att en privatperson INTE kan montera ur tvmottagaren själv och sålunda slippa avgiften?? Hur är detta möjligt? Om jag själv skruvar ur och kastar bort mottagare ur tvn, varför ska jag fortsätta betala avgift för denna icke-existerande mottagare som jag inte längre äger? Mvh Marcus
|Hej Tack för din fråga. Av 6 § Lag (1998:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst följer undantag från att betala TV-avgigt. I 4p. samma laga står det att TV-avgift inte behöver betalas om TV-mottagaren är obrukbar eller varaktigt undanställd. Att plombera eller montera ur TV-mottagaren tolkar jag inte som att den är varaktigt undanställd eller obrukbar. Jag antar att det är detta Radiotjänst syftar till med sitt utlåtande på sin hemsida. I mina ögon måste du därför helt enkelt göra den obrukbar genom exempelvis kasta bort den eller helt enkelt ta itu mottagaren. Genom att du gör detta gör du TV-mottagaren obrukbar "för all framtid" och skulle på så sätt kunna använda din "TV" som exempelvis bildskärm. Genom att sedan anmäla detta till Radiotjänst tolkar jag det som att du ska kunna slippa betala TV-avgift. Det är dock ett lite oklart rättsläge. Prop. 1988/89:18 Lag (1998:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst hittar du här: https://lagen.nu/1989:41 Har du fler frågor eller det är något mer du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. MVH Sebastian

Ingen TV-avgift för dator

2009-10-06 i TV-licens
FRÅGA |Jag har bredbandsuppkoppling men ej TV. Häromdagen ringde Radiotjänst mig och påstod att jag måste betala TV-avgift samt att de skulle sända en kontrollant hem till mig. Kan jag a) vägra kontrollanten inträde i min bostad, samt b) måste jag som inte har TV men dock bredbandsuppkoppling jämte dator betala TV-avgift?Tacksam för svar
Gustaf Lidegran |Hej!Enligt lagen är den som innehar TV-mottagare skyldig att betala TV-avgift. En dator utan tv-kort är inte en tv-mottagare ens i Radiotjänsts ögon. En kontrollant från Radiotjänst har inte rätt till tillträde till din bostad och det är över huvud taget inte lämpligt att de ber om det.Detta regleras i Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst som kan läsas https://lagen.nu/1989:41 . Mer lättläst information finns på radiotjanst.seVänliga hälsningar

TV-licenser

2006-11-27 i TV-licens
FRÅGA |Jag köpte för en tid sedan en TV på El-giganten. Jag fick där uppge mina personuppgifter i syfte att min garanti på ett år skulle gälla mig och min TV. Ett par veckor senare fick jag ett brev av Radiotjänst Kiruna att jag skulle betala TV-licens då jag har köpt en TV och de uppgifter jag då uppgav i tron om att de var till garantisyfte hade skickats till Radiotjänst. Hon jag pratade med på radiotjänst sade då att det var El-gigantens skyldighet enligt lag att ta och lämna dess uppgifter till Radiotjänst och att det var min skyldighet att lämna de. Jag undrar nu; är jag skyldig att lämna mina uppgifter när jag köper en TV-mottagare? är El-giganten skyldiga att skicka vidare mina uppgifter till Radiotjänst? Är det inte El-gigantens skyldighet att meddela Mig som kund vad som kommer att hända med de uppgifter jag lämnar? Fick endast en förklaring om att det gällde garantin och skrevi inte under några papper. Är tacksam för svar.
Karin Borg |Enligt lagen om TV-avgift ska alla som har en tv-mottagare betala tv-avgift. Tv-handlare är enligt 8 § Lagen (1989:41) om tv-avgift skyldiga lämna uppgifter till Radiotjänst om dem som köper eller hyr en tv-mottagare, senast månaden efter uthyrning/försäljning ägde rum. Om El-giganten väljer att informera sina kunder om detta förfarande eller inte är något de avgör själva.