Vad kan man göra när en kollega uppträder opassande och obehagligt?

2019-04-20 i Trakasserier
FRÅGA |Hej,Min team leader på mitt jobb är obehaglig och jag (+ en kollega) känner han tämjer på gränserna.Här är en lista på saker han gjort och sagt:-frågat om man är trött för man varit med pojkvännen hela natten, förklarar att det inte är fallet, team leadern går sen ut med för mig och kollegor att han och hans sambo separerat.-min kollega (och bästa kompis) skulle ta på mitt skadade knä för det var varmt, då kommer han och säger "hade väl varit konstigt om jag också fått röra ditt knä???"-sagt han bara vill krama om en massor när man va sjuk för att göra det bättre och göra mig frisk, sa jag borde skaffa en stor teddy björn istället, då fick jag till svar att han kan vara teddy björnen.-sa till min kollega "i love you darling" då hör jag från team ledaren "åh vad söt du är, i love you too", va ju ej menat mot han alls och det vet han.jag masserade min kollega (bästisen), då kom team leadern från ingenstans och började massera mig.-frågat mig vad jag söker i hos en kille.-frågat mig vad man ska ge för komplimanger för att "fånga" mig.-skulle fråga team leadern en fråga, rör ett objekt som är ett hjärta, då tar han det mot sitt bröst och bara "jag vet du vill ha mitt hjärta, its ok du kan få det!"-favoriserar mig, får inte skit för sånt som andra kollegor får skit för.-mina möten är dubbelt så långa än kollegornas möten med honom.-kan komma och "slå till mig" på axeln ibland-har smeknamn för alla men tilltalar bara mig med det.Tacksam för svar.
Emma Bergman |Hej!Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad du kan göra när en arbetsledare/kollega behandlar dig på ett sätt som upplevs som opassande och obehagligt. Sexuella trakasserier Det beteende som du beskriver skulle kunna klassas som sexuella trakasserier. Sexuella trakasserier är ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetstagare. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar och liknande som är sexuellt anspelande och ovälkomna (1 kap. 4 § 5 p diskrimineringslagen). Det är den som blir utsatt för beteendet som avgör om det är ovälkommet eller ej Arbetsgivarens skyldighet Om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet ha blivit utsatt för sexuella trakasserier av en annan arbetstagare är arbetsgivaren skyldig att utreda detta och vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra framtida trakasserier (2 kap. 3 § diskrimineringslagen). Vad du kan göra nu Inledningsvis bör du berätta för din arbetsgivare om händelserna och att du upplever dessa som trakasserier. Din arbetsgivare har då en plikt att utreda trakasserierna och vidta åtgärder som förhindrar att liknande händelser inträffar igen. Om du upplever att din arbetsgivare inte tar dina upplevelser på allvar och inte tar sitt ansvar för att förhindra trakasserier på arbetsplatsen kan du vända dig till diskrimineringsombudsmannen och göra en anmälan om diskriminering. En anmälan kan leda till att en tillsynsutredning inleds. Du kan läsa mer om diskrimineringsombudsmannen här. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Har blivit illa behandlad av en kollega. Är jag skyldig att arbeta tillsammans med denne? Kan chefen omplacera mig?

2019-03-07 i Trakasserier
FRÅGA |Hej!Jag har en kollega som flertalet gånger sagt nervärderande och kränkande saker till mig, då hen tror att jag tycker detta är kul. Jag har påtalat för hen att jag inte accepterar hens beteende, men då blev hen bara aggressiv och hotfull.Detta har hänt vid flertalet tillfällen, även mot kollegor, dock säger dem inget utan bryr sig inte.Jag har mailat och haft möte med min chef angående detta och påtalat att jag känner mig dåligt behandlad och vill inte arbeta ihop med denna personen, då vi jobbar inom vård är det en del dubbelärende jag och denna person har ihop.Igår skrev jag ett mail och då sa chefen att hon håller på och utreder händelsen och jag skall nu idag jobba ihop med denna person och jag vill absolut inte detta, och detta framhöll jag till chefen som enbart svarade: "Tills jag utrett detta och kommit fram till ett beslut så skall du utföra ditt arbete proffisionellt och så gott jag kan, tillsammans med denna personal"Jag påtalade då igen att jag inte kan utföra mitt arbete under rädsla eller proffisionellt med denna kollega.Vilka åtgärder kan jag vidta, kan jag vägra jobba ihop med personalen tills åtgärd sker?Kan min chef placera om mig till annan avdelning pga av hur min kollega beter sig, eller har jag rätt att stanna kvar på avdelningen, jag trivs för övrigt väldigt bra?Tack för svar
Jenny Hedin | Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag kommer att gå igenom vad lagen säger angående mobbning och våld på arbetsplatsen. Därefter kommer jag att gå igendom vad skyddsombudet ska göra vid brister i arbetsmiljön samt arbetsgivarens omplaceringsrätt. Avslutningsvis kommer jag att ge råd om vad du kan göra nu. Vad säger lagen om mobbning på arbetsplatsen?I Arbetsmiljölagen fastslås att arbetsgivare ska ha en god arbetsmiljö, vilket inkluderar den psykosociala arbetsmiljön. Utöver att uppnå en bra arbetsmiljö, syftar lagen till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, vilket framgår av Arbetsmiljölagen 1 kap 1 § (här). Att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med tanke på arbetets natur och den sociala och tekniska utvecklingen framgår av Arbetsmiljölagen 2 kap 1 § (här). Hot och våld, eller risk för hot och våld på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Även mobbning på arbetsplatsen är ett arbetsmiljöproblem. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö, se Arbetsmiljölagen 3 kap 1 a § (här). Arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder för att förhindra att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall i arbetet, se Arbetsmiljölagen 3 kap 2 § (här). Om det förekommer mobbning eller kränkande behandling på en arbetsplats är arbetsgivaren skyldig att agera, se information från Arbetsmiljöverkets hemsida (länk här). Våld på arbetsplatsenOm en anställd gör sig skyldig till våld på arbetsplatsen är det enligt praxis grund för att bli avskedad. Om din kollega skulle vara våldsam mot dig är det alltså allvarligt. Vad ska skyddsombud på arbetsplatsen göra om det finns brister i arbetsmiljön?På arbetsplatser med minst fem arbetstagare ska det finnas skyddsombud, se Arbetsmiljölagen 6 kap 2 § (här). Om det är brister i arbetsmiljön ska skyddsombudet påtala det för arbetsgivaren, se Arbetsmiljölagen 6 kap 6a § (här). Arbetsgivarens omplaceringsrättSom utgångspunkt har arbetsgivaren rätt att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen, och har således en i princip ensidig omplaceringsrätt. Denna fria omplaceringsrätt sammanfaller med din avtalade arbetsskyldighet. Huruvida omplaceringen är tillåten beror på arbetsskyldighetens omfattning – det som står i anställningsavtal, ev kollektivavtal, och befattningsbeskrivning. Se information om arbetsskyldighet här. Det bör innebära att arbetsgivaren kan omplacera antingen dig eller kollegan som betett sig illa mot dig, även om man kan tycka att du inte bör bli omplacerad, då det inte är du som har gjort fel. Vad du kan göra nuOm det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen rekommenderar jag starkt att du kontaktar denne. Om du är medlem i facket bör du ta kontakt med facket. Om det inte finns någon fackklubb på arbetsplatsen kan du kontakta facket centralt. Om din kollega skulle hota dig bör du kontakta polisen för vidare rådgivning. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00.Vänligen,

Kan jag vinna i domstol trots att DO lade ner mitt ärende pga dålig bevisning?

2019-01-19 i Trakasserier
FRÅGA |Hej!I somras när jag jobbade jag på en städfirma blev jag sexuellt trakasserad av min chef. Detta hände vid tre tillfällen, och efter att det hänt sista gången slutade jag omedelbart jobbet. Trakasserierna bestod av ovälkomna närmanden såsom kramar, försök till kyssar, smekningar på armar, ben, och rygg, samt olämpliga frågor och kommentarer (t.ex. om jag har pojkvän osv.). Ca en månad efter att jag slutat jobbet bestämde jag mig för att anmäla detta till diskrimineringsombudsmannen (DO). Anmälan ledde till en utredning och tillsyn av firman, men dessvärre kom DO i sitt beslut fram till att ord står mot ord om vad som hänt vid de tre tillfällena, och därför gav utredningen inte stöd för att firman överträtt diskrimineringsförbudet för arbetsgivare. (Chefen som utsatte mig för detta förnekade alltihopa.)Detta beslut kändes för mig väldigt snopet, då två kollegor bekräftade min version (även om de inte var direkta vittnen), samt att jag kort efter att händelserna ägt rum skrev till min pojkvän på messenger om vad som hänt, och denna messengerkonversation fick DO ta del av i sin utredning. DO:s beslut är inte juridiskt bindande och vill jag själv väcka talan om diskrimineringsersättning i tingsrätt står det mig fritt att göra det. Min fråga till er är dock: är det någon idé att göra det? Vad är chansen att utfallet skulle bli annorlunda? Samt vad skulle det kosta mig om jag förlorar målet? Bör jag kontakta en advokat som får titta på detta och göra en bedömning?Tack!
Binh Tran |Hejsan! Min tolkning av frågan är att du undrar om jag skulle göra en annan bedömning av utfallet än DO angående styrkan av bevisningen och om du skulle vinna en eventuell domstolstvist.Min bedömningDet finns en straffrättslig och en civilrättslig aspekt i denna fråga och det är dessa båda alternativ du kan angripa problemet. Jag börjar först för att redogöra för det straffrättsliga. StraffrättsligtDet är ostridigt att dessa handlingar han har gjort utgör sexuellt ofredande enligt brottsbalken 6kap 10§ 2st. Du bör därför polisanmäla dessa händelser. Emellertid, är det osäkert om den bevisningen du har redogjort för skulle vara starka nog för en fällande dom. Det krävs, vid brott, att det ska styrkas att dessa händelser har gjorts, samt att han hade avsikt att kränka din sexuella integritet. Din bevisning kan styrka att händelserna faktiskt har hänt (beroende på trovärdigheten av berättelserna och vittnesmålen), men det kan inte bevisa att han hade till avsikt att kränka dig. Om han ska straffas måste även hans avsikt vara ostridig. Ett alternativ till en förstärkt bevisning vore en omfattande vittnesmål av flera personer som kan berätta om att de också har blivit utsatt för samma sorters trakasserier som du har. T.ex andra före detta anställde som valde att säga upp sig på grund av hans beteende. Detta skulle stärka bevisningen avsevärt. Utan sådana vittnesmål tror jag det skulle varit osäkert om det skulle bli en fällande dom eller inte. Civilrättsligt Om du stämmer honom i tingsrätt så behöver du inte uppnå sådan bevisstyrka som under straffrättsliga hänseendet utan det finns en bevislättnad i diskrimineringsmål som lyder att du behöver endast göra det sannolikt att en kränkning har skett för att bevisbördan sedan ska läggas på arbetsgivaren att bevisa att detta inte har gjorts, diskrimineringslagen 6kap 3§. Det finns även liknande fall angående sexuella trakasserier. Det första fallet (läs det här) hade hon varit med om trakasserier från sin chef. Hennes bevismaterial i målet utgjordes av; 1. hennes vittnesmål (som domstolen tyckte var trovärdig)2. två stycken före detta anställda som hade varit med om samma saker, 3. sms konversationer mellan hon och hennes pojkvän och en av de förra anställda där händelserna diskuterades 4. sist men inte minst, läkarintyg som styrkte att hon var sjukskriven pga sexuella trakasserier Det andra fallet handlade om sexuella trakasserier vid en julfest (läs det här). Bevismaterialet utgjordes endast av målsägandes vittnesmål och tre andras. Domstolen fällde arbetsgivaren. Med det sagt så finns det stöd för att du kan vinna ett civilrättsligt mål med den bevisningen du har nu. Jag vågar dock inte uttala mig om du kommer att vinna eller inte eftersom det kan bero på hur trovärdiga vittnesmålen är och hur han motstrider dina yrkanden i domstolen. Jag rekommenderar dock, om du väljer att gå vidare med detta, att anlita en erfaren jurist. Du kan anlita en av våra om du vill (klicka här). Jag önskar dig all lycka till och jag hoppas att jag har kunnat klargöra situationen för dig. Allt gott! Om du vill läsa mer om sexuella trakasserier i arbetsplatsen och hur domstolen har dömt så klicka här.

Har blivit illa behandlad på arbetet, vad ska jag göra?

2018-12-22 i Trakasserier
FRÅGA |Hon insinuerar att det är mitt fel att elever slutat. Hon ifrågasätter min heltid och anser att jag hittar på, ställer ultimatum om att jag ska bevisa det, vägrar följa LAS, tvingar folk att arbeta utan helgersättning. Är allmänt nedlåtande och behandlar sin personal helt respektlöst.
Jenny Hedin |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag uppfattar din fråga som att du är anställd och har en chef som behandlar dig och annan personal illa. Jag kommer att gå igenom vad arbetsmiljölagen säger om kränkande behandling på arbetsplatsen, vad som gäller angående LAS och helgersättning, och därefter ge råd om vad du kan göra nu. Vad säger arbetsmiljölagen om kränkande behandling på arbetsplatsen? Det framgår av Arbetsmiljölagen 1 kap 1 § (här) att arbetstagare ska ha en bra arbetsmiljö, vilket inkluderar den psykosociala arbetsmiljön. Om det förekommer mobbning eller om folk blir illa behandlade på arbetsplatsen är det ett arbetsmiljöproblem. På en arbetsplats med minst fem arbetstagare ska det finnas skyddsombud, vilket framgår av Arbetsmiljölagen 6 kap 2 § (här). Om det är brister i arbetsmiljön ska skyddsombudet påtala detta för arbetsgivaren, se Arbetsmiljölagen 6 kap 6a § (här).På en arbetsplats har arbetsgivaren huvudansvar för att förebygga mobbning och för att hantera mobbning som uppstår.Vad gäller angående avvikelser från LAS samt att inte ge helgersättning?LAS (Lagen om anställningsskydd) gäller för arbetstagare i enskild eller allmän tjänst, se LAS 1 § (här). LAS är semidispositiv, vilket innebär att det är tillåtet att göra avvikelser från LAS. Genom kollektivavtal är det tillåtet att avvika från vissa bestämmelser i LAS. Ett kollektivavtal får dock inte ge sämre rättigheter enligt LAS, se LAS 2 § st 2 (här). För att ge ett svar på om chefens agerande är lagligt eller inte skulle jag behöva veta vilka avvikelser från LAS som har gjorts, och om det finns kollektivavtal eller något annat avtal med i bilden. Du skriver att personal i vissa fall har vägrats helgersättning. Om helgersättningen bestämts genom kollektivavtal eller annat avtal ska det naturligtvis hållas. Du nämner dock inte vilken bransch du arbetar inom och om din arbetsplats har kollektivavtal. Vad du kan göra nuAv din fråga drog jag slutsatsen att personen som beter sig illa är din chef, om det finns en högre chef är en möjlighet att ta upp problemet med denne. Om det finns ett skyddsombud på arbetsplatsen kan du ta kontakt med skyddsombudet. Om du är medlem i facket rekommenderar jag att du kontaktar facket. Om det inte finns en lokal fackklubb på arbetsplatsen (alternativt om du har tagit kontakt med denna men utan resultat) kan du kontakta facket centralt. Om du har fler frågor får du gärna ringa till Lawlines telefonrådgivning. Telefonnumret är 08-533 300 04, och telefonrådgivningen har öppet måndag–fredag kl. 10.00–16.00. Vänligen,

Kan man kränka kollegors religionsfrihet genom att bära slöja på arbetsplatsen?

2019-04-16 i Trakasserier
FRÅGA |Hejsan! Jag arbetar i ett kök på en skola. Mina arbetskollegor säger att det råder religionsfrihet i Sverige och att jag inte får ha slöja på mig på jobbet, eftersom de anser att jag kränker andra människors rätt att vara fria från en religion. Vill även tillägga att mina arbetskollegor ofta påminner mig om detta. Min arbetsgivare verkar inte bry sig om detta, även fast jag har sagt det till den flera gånger. Mina kolleger säger också att det är ohygieniskt med slöja man arbetar i kök och att jag istället måste bära hårnät. Styrelsen har fått reda på detta men har inte gjort något åt det. Vi har blivit erbjudna att gå en utbildning via kommunen. Men min chef har då skrivit och sagt att jag inte vill gå kusen, detta utan att fråga mig. Får den göra såhär?
Emma Bergman |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att du undrar vad religionsfriheten innebär och vad din arbetsgivare har för skyldighet att tillgodose din rätt till religionsfrihet. Vad innebär religionsfrihet?Inledningsvis vill jag konstatera att religionsfrihet är en mänsklig rättighet som är inskriven i den svenska grundlagen och innebär att alla individer har en frihet att ha och utöva sin religion. Denna rättighet innebär också att man har rätt att inte tro. Religionsfriheten innebär däremot inte att man har rätt att slippa se andra människors religionsutövning. Dina kollegor har alltså ingen rätt att "vara fria" från att se dig utöva din tro. Du kränker inte deras religionsfrihet genom att ha slöja på dig på jobbet. Hygienregler i kökNär det gäller hygien säger lagstiftningen att när det är nödvändigt ska skyddande kläder bäras. Exakt hur dessa kläder ska se ut är inte angivet. Som huvudregel ska maten skyddas mot att hår hamnar i maten. Livsmedelsverket säger att maten ska skyddas mot hår genom hårskydd eller på annat sätt. Din slöja innebär knappast en risk för att hår ska hamna i maten, snarare bör den anses skydda mot att ditt hår hamnar i maten. Jag har alltså svårt att se att det skulle räknas som ohygieniskt att ha slöja när man arbetar i kök. Arbetsgivarens ansvar Dina kollegors uppförande mot dig skulle eventuellt kunna uppfattas som trakasserier då deras uppförande kränker din värdighet och har ett samband med din religion (1 kap. 4 § diskrimineringslagen). En arbetsgivare som får kännedom om att en arbetstagare i samband med arbetet anser sig ha blivit utsatt för trakasserier av en annan arbetstagare har en skyldighet att utreda detta och, om det behövs, vidta åtgärder som krävs för att förhindra trakasserier i framtiden (2 kap 3 § diskrimineringslagen). Det är tveksamt om den utbildning som har erbjudits kan anses räcka för att din chef ska anses ha gjort det som krävs för att förhindra fortsatta trakasserier. Det är särskilt tveksamt då din chef i praktiken inte har gett dig möjlighet att delta i utbildningen.Vad du kan göra nu Om du upplever att din arbetsgivare inte tar dina upplevelser på allvar och inte tar sitt ansvar för att förhindra trakasserier på arbetsplatsen kan du vända dig till diskrimineringsombudsmannen och göra en anmälan om diskriminering. En anmälan kan leda till att en tillsynsutredning inleds. Du kan läsa mer om diskrimineringsombudsmannen här. Hoppas du fick svar på din fråga. Skulle du ha fler funderingar är du varmt välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline! Vänligen,

Kan jag begära ut mail mellan mina chefer?

2019-02-28 i Trakasserier
FRÅGA |Hej,Fråga ang oegentligheter, kränkande särbehandling, på Svenska Kraftnät i Sundbyberg. Kan man ha rätt till kopior på mail mellan HR-chef och "avd.-chef och mellanchef" när man misstänker att innehållet kan avslöja saker som är att betrakta som kränkande särbehandling av anställd. Det jag känner till är att den anställde fick det "sämre" efter det att en mellanchefen haft ett möte med HR-chefen.Den kränkande särbehandlingen har pågått sedan hösten 2015... -han tvingades bort från sin tjänst m.h.a. Knowit AB som gjort en anketundersökning där man frågade utvalda personer om "problem" som inte fanns.Avd-chef har medgett att Knowits undersökning inte gick rätt till.. Fram tills idag har man plockat bort nästan alla andra arb.-uppgifter som han hade.Facket gör inget, facket centralt säger att detta ska lösas på arb.-platsen, men facket lokalt törs inte göra något då dom vet att då riskerar dom att utsättas av samma särbehandling....Är det lönt att vända sig till Förvaltningsrätten??
Fredrik Jonsson |Hej!Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.Det blir ett kort svar här: Nej, det kan du inte. Mail mellan din HR-chef och mellanchefen är inga offentliga handlingar. Hade du jobbat på kommun eller landsting hade det varit en annan sak, då lyder de under offentlighetsprincipen.

Diskriminering av arbetsgivare på grund av graviditet

2019-01-12 i Trakasserier
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga ang en situation jag hamnat i. Den 1/11-2018 får jag en provanställning på Postnord och kort därefter upptäcker jag att jag är gravid, den 15/11 blir jag sjukskriven pga graviditetsbesvär fram till 23/12. Jag lämnar sjukintyget och meddelar att jag är gravid. Den 12/12 (tjänst kvar till 11/1)avbryter/säger arbetsgivaren upp mig. Då jag känner att det är pga att jag är gravid så kontaktar jag facket. (Har en inspelning där det tydligt framgår, ett samtal mellan mig och chefen) Idag (7/1/) fick jag besked om att jag "får tillbaka" min provanställning fram tom sista april 2019. Undrar om det är ok att göra så här? Känner mig orolig för hur bra jag än presterar kommer jag inte få en tillsvidareanställning. Det framkom även i inspelningen att "det inte är ngn idé att anställa mig eftersom jag säkert ska söka havandeskapspennning för det gör alla och sen ändå gå på föräldraledighet. Det känns som att jag pga av graviditet och föräldraledighet "straffas" och det känns jättetråkigt.
Sara Hill |Hej och tack för din fråga.Självklart ska inte du bli missgynnad pga din graviditet. Arbetsrätten ser strängt på diskriminering, där gravida dessutom ger särskilt skydd. Utgångspunkter: arbetsgivarens rätt att välja sina anställdaProvanställningen pågår i 6 månader. Den kan avbrytas av dig eller din arbetsgivare senast innan provanställningens utgång, dvs 6 månader från 1/11 2018 (6 § LAS). Annat kan framgå av kollektivavtal eller ert individuella avtal, men huvudregeln är alltså att din arbetsgivare har rätt att avsluta provanställning utan särskild motivering. Begränsningar: diskrimineringsförbudArbetsgivarens rätt att anställa och säga upp personal begränsas främst genom förbud mot diskriminering. Förbud för en arbetsgivare att diskriminera en arbetstagare hittar vi i 2 kap diskrimineringslagen. Eftersom endast kvinnor kan nekas anställning på grund av graviditet föreligger direkt diskriminering pga kön (1 kap 1 § och 2 kap 1 § diskrimineringslag). Därtill, får arbetsgivaren inte diskriminera anställd som har samband med föräldraledighet när denne beslutar om bland annat anställning (16 § föräldraledighetslagen). Det är diskriminering att avbryta en provanställning om det finns en koppling till att personen i fråga är gravid, vilket också nyligen togs upp av diskrimineringsombudsmannen i ett liknande mål som skall drivas i arbetsdomstol (ANM 2017/119). BevislättnadsregelDet räcker för dig som anser dig ha blivit diskriminerad att du visar på omständigheter som ger anledning att anta att du blivit diskriminerad, det är då arbetsgivaren som ska visa att diskriminering inte har förekommit (6 kap 3 § diskrimineringslag). Genom din inspelning kan du alltså visa att det finns anledning att anta diskriminering som då blir presumtionen, som arbetsgivaren måste motbevisa (vilket såklart är svårt). Vad kan du göra?Om du inte får fortsatt anställning efter provanställningens utgång råder jag dig att återigen vända dig till ditt fack. Därtill, bör du göra en anmälan till diskrimineringsombudsmannen (DO). DO har hand om diskriminering både enligt diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen. Anmälan hittar du HÄR. Jag ser dina chanser att nå framgång i sådant ärende som stort, det är dock viktigt att du genom inspelningen kan ge anledning att anta - dvs något som pekar på att diskriminering är grunden till att du inte fick tillsvidareanställning. Hoppas det här var svar på din fråga. Jag önskar dig lycka till med din anställning och hoppas att arbetsgivaren förstår riskerna med sitt agerande. Hör av dig igen om det var något mer du undrade!

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen

2018-11-25 i Trakasserier
FRÅGA |Min chef har trakasserat mig sexuellt, sagt att han hade straffknullat mig om jag var äldre och skickat pussmun till mig och skrivit att han ska ge mig en lång kram efter helgens slut. Jag vill inte jobba kvar en dag där då jag känner mig mycket obekväm och litar inte på honom. Jag sa upp mig idag och vill inte fullfölja min uppsägningstid som är i en måndag. Har jag rätten på min sida eller hur ser det ut?
Emelie Söderman |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!För det första vill jag verkligen beklaga den situation du har hamnat i. Det är absolut inte okej att din chef trakasserar dig sexuellt och jag förstår att det här är en jobbig situation för dig. Sexuella trakasserier kan definieras som ett uppträdande i arbetslivet av sexuell natur som kränker en arbetssökande eller arbetstagare. Det är den egna upplevelsen som avgör, inte vad som de facto har hänt. Din chefs beteende utgör definitivt sexuella trakasserier. Huvudregeln när det handlar om trakasserier är att den som trakasserar måste bli underrättad om sitt beteende, antingen genom att du talar om för chefen att "ditt beteende kränker mig", alternativt att du tar det vidare till en högre chef om det är möjligt. Om beteendet efter tillsägelse fortsätter föreligger trakasserier. Däremot om den som trakasserar har förstått eller borde ha förstått att hens beteende är kränkande så anser man att trakasserier föreligger utan tillsägelse. Det är din egna upplevelse som avgör, det enda som är relevant är hur du upplever situationen. Högre krav ställs på högre befattning och därav bör anses att din chef i det här fallet har förstått eller borde ha förstått att hans beteende är högst oacceptabelt. Arbetsgivaren bär det yttersta ansvaret för att trakasserier inte ska förekomma på arbetsplatsen och har därför både ett ansvar för sitt eget beteende och för vad som sker mellan arbetstagarna (2 kap 3§ diskrimineringslagen). Om ansvaret försummas kan arbetsgivaren anmälas till diskrimineringsombudsmannen eller till facket. Om du är fackligt ansluten råder jag dig till att kontakta ditt fackförbund och be dem bistå dig i detta ärende. Facket har bra koll på dina rättigheter och kan föra din talan mot arbetsgivaren. Alternativt kan du kontakta diskrimineringsombudsmannen. Jag tycker också att du ska göra en polisanmälan. Om du har möjlighet är det bra att kunna visa upp så mycket dokumentation av din chefs beteende som möjligt, i form av exempelvis sms eller andra meddelanden. Jag önskar dig lycka till. Du är såklart varmt välkommen att återkomma om du har fler frågor!Med vänlig hälsning,