FrågaARBETSRÄTTTrakasserier 30/04/2022

Vart kan man vända sig vid ofredande på arbetsplatsen?

Hej! Jag jobbar i en matvarubutik, och min fråga är; En person har blivit utsatt för ofredande/blottning på arbetstid av en kollega, varken HR, handels eller facket hjälper till särskilt mycket och lägger till slut ner ärendet. Hur kan personen i fråga ta detta vidare? Då gärningsmannen inte har fått en varning eller liknande och ledningen av butiken hävdar att de är inte deras ansvar att hjälpa henne och kan inte göra något. Vad kan hon göra? Hade varit oerhört tacksam för svar. Med vänliga hälsningar, Joanna

Lawline svarar

 

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att personen i fråga som behöver hjälp har blivit utsatt för trakasserier eller liknande behandling på arbetsplatsen och att arbetsgivaren inte har vidtagit erfoderliga åtgärder för att förebygga det som har uppstått. För att besvara din fråga kommer jag bl.a att hänvisa till Arbetsmiljöverket (AML).

Arbetsgivarens plikt

Arbetsgivaren har en skyldighet att vidta erfoderliga åtgärder för att se till att anställda inte blir utsatta för ohälsa eller olycksfall (AML 3 kap § 2).  Arbetsgivaren har enligt (AML 1 kap § 1 samt 6 kap § 1 således en plikt att se till att ni har säkra och sunda arbetsförhållanden genom ett aktivt arbetsmiljöarbete. Om arbetsgivaren kontaktas och underrättas om missförhållanden på arbetsplatsen har den således en plikt att vidta åtgärder för att förebygga kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Om man inte vill gå till arbetsgivaren kan man även gå till skyddsombudet så att den kan prata med arbetsgivaren (AML 6 kap § 6a). 

Vad kan arbetstagaren göra? 

I första hand ska arbetstagaren prata med arbetsgivaren. Av den bakgrundsinformation du har angett tolkar jag det dock som att arbetstagaren har gjort detta, men utan önskat resultat. Arbetstagaren har således olika val: antingen kan denna vända sig till skyddsombudet, eller till en extern myndighet som arbetsmiljöverket för att rapportera aktuella händelse - vilket är kostnadsfritt och förutsättningslöst. I värsta fall kan arbetstagaren polisanmäla händelsen om ofredandet utgör ett brott, såsom sexuella trakasserier.

Om du har flera frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning: 

Samer MajidRådgivare