FrågaARBETSRÄTTTrakasserier 30/09/2023

Vart går gränsen för åldersdiskriminering?

Hejsan! Jag har en simpel fråga. Om en person (ca 20 år) på jobbet frågar en annan person (ca 30 år) på jobbet om personen vill ha godis och den andre (som är alltså ca 30 år) svarar: "Nej tack, godis är för barn". Är detta åldersdiskriminering? Som jag har förstått det så ÄR godis för barn. Notera att personen på ca 30 år inte betonat att godis är enbart för barn och inte för vuxna.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på Lawline!


För att något skall vara diskriminering måste det vara baserat på någon av diskrimineringsgrunderna, som återfinns i 1 kap 5 § diskrimineringslagen. En av dessa är ålder. 


Dock för att det skall anses vara diskriminering behöver det vara någon av diskrimineringsformerna samt även handla om specifika situationer. Former av diskriminering finns i 1 kap 4 § diskrimineringslagen och de är:

- Direkt diskriminering: när man särbehandlas direkt

- Indirekt diskriminering: när en regel eller liknande indirekt missgynnar någon

- Bristande tillgänglighet: när bristen på åtgärder missgynnar de med en nedsättning

- Trakasserier: ett uppträdande som kränker någons värdighet

- Sexuella trakasserier: sexuellt uppträndande som kränker

- Intruktioner att diskriminera: order eller instruktioner att göra ovanstående


När det då kommer till ditt exempel så är den enda passande formen trakasserier, dock är det osannolikt att kommentaren att godis är för barn skulle falla inom kravet på att det skall kränka någons värdighet och att det har samband med just personens ålder, eftersom personen inte kränks för att denne har en viss ålder.


Vidare är det så att diskriminering kan bara förekomma i specifika situationer som exempelvis mellan en arbetsgivare och en arbetstagare, att man inte får ett jobb på grund av exempelvis ens kön. Skola samt myndigheter får inte heller diskriminera och inte heller organisationer, företag och liknande. De situationer som omfattas listas upp i kapitel 2 av diskrimineringslagen.


Slutsatsvis går det alltså att fastställa att ditt exempel inte är åldersdiskriminering då det är osannolikt att det anses kränkande eftersom kommentaren antagligen inte är nedsättande mot personen själv. Dock skulle det kunna argumenteras för att eftersom personen är yngre att det är ett förlöjligande av dennes ålder, och då skulle det kunna fall inom definitionen av trakasserier.


Kollegor kan trakassera andra, och det är arbetsgivarens ansvar att arbeta mot trakasserier på arbetsplatsen.


Hoppas detta svara på din fråga

Mvh

Linus NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Trakasserier ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000