FrågaARBETSRÄTTTrakasserier 28/11/2022

Trakasserier på arbetsplatsen?

Hejhej. Jag började nyligen på ett nytt jobb, där ja fick upp ögonen för en av mina kollegor. Efter första dejten var ja väldigt tydlig med att ja inte längre var intresserad av honom och gått vidare. Nu en kväll vi jobbade ihop, gick han igenom min telefon utan mitt godkännande (var på annan plats vid tillfället) samt höll fast mig och hindrade mej från att göra mitt jobb. Var väldigt tydlig med att jag ej ville (sa nej upprepade gånger, visade med kroppsspråk osv) men han fortsätte. I slutet på kvällen, skulle vi byta om till våra vanliga kläder, vi har delat omklädningsrum. Där smällde han på rumpan, försökte dra av min bh samt höll fast mig i försök att få en puss, o jag sa hela tiden nej sluta ja vill inte osv. Jag vet inte om detta är något jag bör anmäla, att tillägga så är ja 17 och han 20. Vill verkligen inte sluta men har blivit ett sånt ångestmoment att jobba med honom. Har tidigare snackat med chefen om detta och han skyller på ”kulturskillnader”

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du beskriver låter i allra högsta grad som trakasserier. Först och främst vill jag förtydliga att jag kommer att utreda din fråga arbetsrättsligt, men att det är viktigt att du upprättar en polisanmälan om du känner att du har blivit utsatt för övergrepp eller liknande!


Vad innebär diskriminering?

Diskrimineringslagen (2008:567)  (DL) är tillämplig på din fråga eftersom det rör sig om diskriminering på arbetsplatsen. För att beteende ska vara diskriminerande ska det ha sin utgångspunkt i någon av diskrimineringsgrunderna, vilka är:

  • Kön
  • Könsidentitet eller könsuttryck
  • Etnisk tillhörighet
  • Religion eller annan trosuppfattning
  • Funktionsnedsättning
  • Sexuell läggning
  • Ålder

Diskriminering kan ta sig uttryck på olika sätt, vilket kommer till uttryck i 1 kap 4 § DL. Kortfattat rör det sig här om ex. direkt diskriminering, indirekt diskriminering, sexuella trakasserier eller trakasserier.


Vilket ansvar har arbetsgivaren?

När det gäller diskriminering på arbetsplatsen så har arbetsgivaren vissa skyldigheter gentemot sina arbetstagare. Enligt 2 kap 3 § DL är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna i fallet om hen får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier av någon som utför arbete hos arbetsgivaren. Vidare är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder som kan krävas som att förhindra trakasserier i framtiden.

Trakasserierna måste alltså ha skett av en kollega (arbetstagare till arbetsgivaren) i samband med arbetet, vilket verkar vara fallet. Arbetsgivaren är då skyldig att utreda ärendet och vidta åtgärder för att förhindra att det ska ske igen. 


Råd

Utifrån vad du har beskrivit i din fråga så skulle jag säga att det föreligger trakasserier. Det är absolut ingenting som du som arbetstagare ska tåla. Vidare har din arbetsgivare en skyldighet att utreda detta så fort hen får kännedom om att du känner dig utsatt. Att "skylla på" kulturskillnader eller liknande är alltså helt oacceptabelt. Din arbetsgivare har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen.

Jag vill återigen upprepa, att om du känner att du har blivit utsatt för övergrepp eller liknande så är det viktigt att du upprättar en polisanmälan. Det är aldrig, under några omständigheter, acceptabelt att utsätta någon för varken trakasserier, sexuella trakasserier eller övergrepp. Du har rätt att känna dig trygg på din arbetsplats.

Om du känner att du inte får stöd hos din arbetsgivare, så rekommenderar jag dig att vända dig till facket. Om du inte är medlem i ett fackförbund eller om du inte får hjälp av facket så kan du vända dig till diskrimineringsombudsmannen (DO) och upprätta en anmälan där. Jag länkar till en sida där du kan få mer information om DO.


Jag hoppas att det gav dig tillräckligt med svar på din fråga!

Lycka till!

Med vänliga hälsningar, 

Tilda HanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Trakasserier ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000