FrågaARBETSRÄTTTrakasserier 28/09/2022

Vem vänder man sig till om man kränks av sin arbetsgivare?

hej vem ska jag vända mig till om min chef trakasserar mig o typ kränker mig??

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetsgivare får inte kränka en arbetstagare. Skulle arbetsgivaren ändå göra det, finns det påföljder för detta.

Arbetsgivarens uppgift är i enlighet med arbetsmiljölagen, att den anställda ska ha en god arbetsmiljö på arbetsplatsen. Arbetsgivaren är skyldig att vidta åtgärder och förebygga att den anställda inte utsätts för kränkning på arbetsplatsen, vilket framgår av 6 kap. 1 § arbetsmiljölagen (AML).

Om en arbetsgivare kränker en arbetstagare, har personen brustit i sin skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att ha en god arbetsmiljö enligt 3 kap. 2 § AML.

För att gå vidare i en sådan situation ska man ta kontakt med skyddsombudet på arbetsplatsen, som kan begära att arbetsgivaren vidtar åtgärder enligt 6 kap. 4 § AML. Skulle ett skyddsombud inte finnas på din arbetsplats, kan du istället kontakta ditt fackförbund. Om du i sin tur inte kan få hjälp hos skyddsombudet eller fackförbundet kan du göra en polisanmälan. Polisanmälan kan du göra genom att besöka en polisstation eller ringa 11414. Beroende på vad trakasserierna handlar om kan det exempelvis vara ofredande, förtal eller förolämpning. Tänk på att spara alla möjliga bevis för att lättare kunna driva en process och i slutändan få en rättegång.

 Om du skulle ha några ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma med dessa.  

Vänliga hälsningar,

Siva ArifRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”