FrågaARBETSRÄTTTrakasserier 30/04/2022

Illa behandlad på arbetsplatsen - vart ska jag vända mig?

Hej! Jag jobbar som kriminalvårdare och har blivit behandlad illa på mitt arbete. Jag är inte den ända som blivit behandlad på det viset och jag andra utsatta har sett ett mönster. Det finns specifika kollegor som stör sig på unga kvinnor som kommer till arbetet och har fräschat upp sig. I mitt fall har dessa kollegor hittat på saker som inte stämmer kontaktat chefen för att kunna sätta mig i skiten, varav jag tog med en skyddsombud som bekräftade att det dem hittat på inte stämmer, bl.a att jag får en annan gångstil på avdelningar där omvårnadsklienter inte befinner sig, de påstår att jag försöker få klientkontakt när jag går från omvårdnadsplanet. I själva verket försöker jag när tid finns så går jag till mina kollegor på andra planen för att ventilera eventuellt komma bort från de kollegor som behandlar mig på det viset och kanske kunna hjälpa mina andra kollegor för att inte behöva gå till de som behandlar mig illa. Det har kommit till den gränsen att jag inte vågar utföra arbetsuppgifter så som visitering på klienter för att jag inte vågar få kommentarer. De har sagt att jag är flamsig och fnittrig bara för att jag som person är glad och alltid bär på ett leende (vilket förra chefen uppskattade). Nuvarande chef backar upp dessa kollegor och håller med om att jag ska tänka på hur jag är som person, hur jag går, att inte vara för glad, inte pilla på mitt hår, ja mycket... bryter detta mot något lag? Känner mig mobbad, kvävd varje pass. Vad gör jag?

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag tolkar det som att du som arbetstagare har blivit utsatt för trakasserier eller liknande behandling på arbetsplatsen och att arbetsgivaren inte har vidtagit erfoderliga åtgärder för att förebygga det som har uppstått. För att besvara din fråga kommer jag bl.a att hänvisa till Arbetsmiljölagen (AML).

Arbetsgivarens plikt

Arbetsgivaren har en skyldighet att vidta erforderliga åtgärder för att se till att anställda inte blir utsatta för ohälsa eller olycksfall (AML 3 kap § 2).  Arbetsgivaren har enligt (AML 1 kap § 1 samt 6 kap § 1 således en plikt att se till att ni har säkra och sunda arbetsförhållanden genom ett aktivt arbetsmiljöarbete. Om arbetsgivaren kontaktas och underrättas om missförhållanden på arbetsplatsen har den således en plikt att vidta åtgärder för att förebygga kränkande särbehandling på arbetsplatsen. Om man inte vill gå till arbetsgivaren kan man även gå till skyddsombudet så att den kan prata med arbetsgivaren (AML 6 kap § 6a). 

Vad kan du som arbetstagare göra? 

Utifrån den bakgrundsinformation du har angett ska det först noteras att det du har utsatts för absolut inte är ok; du har inte gjort något fel, och att din arbetsgivare givetvis har en skyldighet att agera i detta fall. I första hand ska du prata med arbetsgivaren. Av din bakgrundsinformation tolkar jag som att du redan har gjort detta, men utan önskat resultat. Du har således olika val: antingen Antingen kan du vända sig till skyddsombudet, eller till en extern myndighet som arbetsmiljöverket för att rapportera aktuella händelse - vilket är kostnadsfritt och förutsättningslöst. Ifall du är fackligt ansluten rekommenderar jag även att du vänder dig till ditt fackförbund. 

Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till oss på Lawline igen.

Samer MajidRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Trakasserier ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000