Måste skatt betalas vid försäljning av lägenhet även om avsikten är att ge pengarna till släktingar?

2018-08-10 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag undrar om man betalar skatt vid försäljning av en lägenhet ,och man i samband med den ger pengarna till barn och barnbarn?MVH
Beatrice Krig |Hej!Tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga.Jag utgår i mitt svar från att du är en privatperson som säljer en bostadsrätt, alltså inte inom en näringsverksamhet.En försäljning av en lägenhet innebär en kapitalinkomst, och därför ska skatt betalas vid försäljning av en lägenhet, inkomstskattelagen 1 kap. 3 § 2 p. Detta gäller oberoende av vad du har för avsikt att göra med pengarna efter försäljningen. Här kan du läsa mer om beskattning vid försäljning av bostadsrätt. Du kan räkna ut hur mycket skatt du behöver betala genom en formel, samt vilka skatteavdrag som kan göras. Du hittar även information om hur skatten ska beräknas oavsett om du sålt med vinst eller förlust. Med vänlig hälsning,

Vad gäller skattemässigt när smycken som ägaren har erhållit i gåva ska säljas?

2018-07-30 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |I fall jag säljer smycken som jag fått som gåva utomlands, genom en auktionsfirma, vad gäller då skattemässigt?
Erik Bengtsson |Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!När du säljer dina smycken kan du bli beskattad för den kapitalvinst som uppstår. Beskattning sker endast om försäljningen leder till en vinst på mer än 50 000 kr. Jag kommer därför först att förklara hur du beräknar vinsten. Därefter kommer jag att förklara hur du räknar ut den skatt som belöper på vinsten. Frågan besvaras med regler som finns i inkomstskattelagen (IL). Hur beräknas kapitalvinsten? Beräkningen av vinsten sker, enligt 44 kap. 13 § IL, i tre steg: Kapitalvinst = (1)Slutpriset för sålda smycken - (2)försäljningskostnader - (3)omkostnadsbeloppet. Först tar du alltså det pris som smyckena säljs för(1). Priset minskas med sådana avgifter och kostnader som du betalar vid auktionen(2). Därefter minskas den kvarstående summan med omkostnadsbeloppet, dvs., det pris som smyckena en gång köptes för(3). I din fråga framgår att du har fått smyckena i gåva. Omkostnadsbeloppet är därför, enligt 44 kap. 20 § 2st IL, det pris som den förra ägaren köpte smyckena för. Detta kan givetvis vara svårt eller omöjligt att veta och du kan då, enligt 52 kap. 2 § IL, istället räkna fram ett schablonmässigt omkostnadsbelopp genom att ta 25 % av slutpriset minus försäljningskostnaderna. Beräkning av nytt omkostnadsbelopp = (Slutpriset - försäljningskostnader) * 0.25 Exempel: Vi antar att ett smycke har sålts för 100 000 kr. Auktionsfirman tar 2 000 kr i provision. Omkostnadsbeloppet beräknas därefter till (100 000 - 2000) * 0.25 = 24 500 kr. Kapitalvinsten i exemplet blir därför: 100 000 kr (slutpris) - 2 000 kr (försäljningskostnader) - 24 500 kr (omkostnadsbelopp) = 73 500 kr (kapitalvinst). Eftersom vinsten i exemplet är högre än 50 000 kr så kommer beskattning att ske enligt 52 kap. 2 § IL. Hur mycket skatt ska du betala? Skatten uppgår, enligt 65 kap. 7 § IL, till 30 % av den del av kapitalvinsten som överstiger 50 000 kr. Exempel: Vi utgår ifrån samma förutsättningar som i det förra exemplet. Kapitalvinsten har beräknats till 73 500 kr. Skatten beräknas därefter på den del av vinsten som överstiger 50 000 kr, alltså 73 500 - 50 000 kr = 23 500 kr. Skattesatsen är 30 % vilket innebär att skatten uppgår till 23 500 * 0.3 = 7050 kr. Sammanfattningsvis 1. Du beskattas för den del av kapitalvinsten som överstiger 50 000 kr. 2. Kapitalvinsten beräknas som slutpris - försäljningskostnader - omkostnadsbelopp. 3. Skattesatsen är 30 %. Hoppas du fick svar på din fråga! Vänligen,

Beräkning av skatt vid försäljning av fastighet

2018-07-22 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Har en fastighet Jordbruksmark 1200km2 som jag o min syster skall sälja,är lämligt för tomter.detta är från vårt föräldrarhem som vi har ärvt.priset vid försäljning ca:2-3t.Var blir skatten?Hälsningar
Therese Axén |Hej tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den skatt som räknas ut vid försäljning (avyttring) av en fastighet är kapitalvinstskatten. I och med att jag inte har alla omständigheter så kan jag inte räkna ut den exakta skatten. Däremot kan jag allmänt förklara hur skatt räknas ut och vilken information som behövs för att kunna räkna ut det i ditt fall. I din fråga har du endast nämnt priset vid försäljning, ca 2-3 tusen, vilket är information som tas med i beräkningen bland annat. Huvudregeln är att förvärv genom arv inte är skattepliktigt (8 kap 2 § Inkomstskattelagen, IL). Däremot inträder du (och din syster) i den tidigare ägarens skattemässiga situation (44 kap 21 § IL). Det betyder att man räknar på det anskaffningsvärde som dina föräldrar hade när de köpte fastigheten. Således kommer du och din syster att kapitalvinstbeskattas eftersom försäljning är en avyttring (se 44 kap 3 § IL). Det underlag som man beskattas på är den vinst respektive förlust som uppkommer. Beräkningen sker enligt följande: Försäljningspriset (2-3 tusen)- försäljningsutgifter (exempelvis mäklarkostnad)- anskaffningsvärde (hur mycket dina föräldrar köpte fastigheten för) och lagfartskostnad m.m.- förbättringsutgifter (exempelvis kostnader för att måla, bygga ut fastigheten m.fl.)+ återföring av uppskov= vinst eller förlust (se 44 kap 13-14 §§ IL och 45 kap IL). Om det skulle bli vinst vid försäljningen enligt ovan beräkning så är skattesatsen 30 % (41 kap 1 §, 42 kap 1 § IL och 65 kap 7 § IL). Om det är en privatbostadsfastighet så ska endast 22/30 av vinsten tas upp till beskattning (se 45 kap 33 § IL). Om vinsten blir exempelvis 100 000 så skulle skatten bli 22 000 (100 000*0,22). I och med att du inte angett hur stor andel du och din syster äger var, så kan jag inte heller avgöra hur mycket skatt var och en av er ska betala. Om vi tar samma exempel som ovan och säger att skatten är 22 000, så ska du betala 11 000 kr och din syster 11 000 kr om ni äger hälften var. Om försäljningen istället skulle leda till förlust så är det avdragsgill med 50 % (45 kap 33 § IL).För fler frågor är du välkommen att ringa till vår telefonrådgivning på 08-533 300 04Vänliga hälsningar

Deklarera inköp av en bostadsrätt?

2018-06-17 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej!Om man köper en bostadsrätt helt kontant, alltså inte tar några lån alls. Och då inte behöver dra av för räntor och annat, måste man deklarera den då. Det på verkar ju så att säga inte inkomsten?Och om man nu har gjort det och trott att man inte behöver deklarera vad händer då? Alltså det rör sig inte om någon försäljning utan bara att man äger en bostadsrätt.Mvh
Dana Larsson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!Att du köper en bostadsrätt är inte någon sådan beskattningsbar händelse som gör att du behöver beskatta bostadsrätten. Det är säljaren som måste beskatta bostadsrätten vid försäljningen av den. Alltså, inte du. Du behöver således inte deklarera inköpet. Som du redan känner till får du däremot göra avdrag för låneräntan i din skattedeklaration, om du lånar pengar för att köpa en bostadsrätt. Det är i så fall då som man får fylla i räntebeloppet i deklarationsblanketten för att minska på skatten (Skatteverket brukar dock få uppgift om räntebeloppet från den bank som pengarna lånas från och den uppgiften brukar därför redan vara ifylld på deklarationsblanketten hos dem som lånat pengar för att köpa en bostadsrätt). Endast om du exempelvis skulle vilja hyra ut din bostadsrätt eller om du senare skulle vilja sälja bostadsrätten som du måste beskatta och deklarera inkomster du får. Om du senare skulle vilja sälja din bostadsrätt kan det vara bra att spara kvitton på förbättringsutgifter eller andra renoveringsutgifter, eftersom det är något som du får göra avdrag för i deklarationen vid försäljningen av bostadsrätten. Hoppas att du fick svar på din fråga! Med vänliga hälsningar,

Ska jag betala skatt för avyttring av bostadsrätt även om jag är bosatt utomlands?

2018-07-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej,Jag har ärvt en bostadsrätt efter min mamma. Jag är sedan länge bosatt i Belgien (utskriven) och lämnar inte in någon deklaration i Sverige. Enligt vad jag förstår skall vinsten på lägenheten vid försäljning tas upp i deklarationen följande år. Hur gör jag eftersom jag inte gör någon deklaration?MvhPer Senninge
Anton Okic |Hej,Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Inkomster på grund av kapitalvinster ska tas upp som intäkt i inkomstslaget kapital enligt 42 kap. 1 § inkomstskattelagen (IL). Med kapitalvinst avses vinst vid avyttring av tillgångar enligt 41 kap. 2 § IL. Precis som du konstaterar ska du alltså betala skatt för eventuell vinst vid avyttring av bostadsrätten i inkomstslaget kapital, då detta anses vara en tillgång. Även om du är skattebefriad p.g.a. anställningsinkomst i utlandet ska du ändå deklarera alla dina inkomster i Sverige som vanligt, du är alltså i detta fallet begränsat skattskyldig i Sverige enligt 3 kap. 18 § 10 p. IL och har således deklarationsskyldighet för en eventuell försäljning av lägenheten.Hoppas att du fick svar på din fråga!Vänligen,

Hur beräknar man skatt vid försäljning av fastighet?

2018-07-24 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hur beräknar man skatt från en bostadsrätt av dödsboet inom familjen
Ashtar Brikha |Hej, och tack för att du har vänder dig till Lawline med din fråga!I Sverige finns det inte längre någon arvsskatt i Sverige vilket inte kan komma i fråga. Om dödsboet säljer bostadsrätten ska man redovisa försäljningen av densamma och beskatta den eventuella vinst som blir därutav. Hur kapitalvinsten ska beräknas framgår av 44 kap (här) och 46 kap (här) inkomstskattelagen. Hälsningar,

Vad för skatt ska jag betala på vinster jag gjort på försäljning av Bitcoin?

2018-07-06 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej! Jag har månadsvis tagit emot en gåva i form av Bitcoin av en nära familjemedlem som jag sen har sålt och via Swish har fått Svenska kronor. Undrar nu kring när jag till nästa år kommer behöva redovisa detta till skatteverket.Så vitt jag förstår så behöver jag redovisa min vinst (vilket blir 100% då jag ej har betalt för några Bitcoin), och får då alltså skatta 30% på min försäljning. Stämmer det?Undrar också om jag måste uppge vilken familjemedlem detta var?
Natalie Accord |Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Jag tolkar din fråga som att du fått Bitcoin i gåva och sålt den privat i utbyte mot pengar och att du undrar hur du ska redovisa vinsten du gjort på försäljningen, samt om du måste ange givarens namn. Reglerna om inkomstskatt hittar du i Inkomstskattelagen (IL).I Sverige betalar vi inkomstskatt på majoriteten av de inkomster vi har, men olika skattesatser gäller, beroende på vilken slags inkomst det rör sig om. När du säljer någonting privat så går vinsten oftast in under inkomst av kapital (IL 41:1 och 41:2). Bitcoin är en så kallad kryptovaluta, och försäljning av sådan behandlas än så länge som inkomst av kapital. Skattesatsen för inkomst av kapital är 30 % (IL 65:7). Gåvor är dock skattefria, så du behöver inte redovisa gåvans värde i deklarationen (IL 8:2). När du säljer Bitcoin får du en inkomst i form av vinsten du gör. Vinsten är en så kallad kapitalvinst, eftersom du säljer tillgångar och får pengar i utbyte (IL 41:2). Kapitalvinsten räknas ut genom att man tar ersättningen minus omkostnadsbeloppet (IL 44:13). Omkostnadsbeloppet är utgifter du haft för att förvärva egendomen (IL 44:14). Eftersom du fått Bitcoin i gåva har du inga egna utgifter för att anskaffningen, men när det kommer till gåvor så fungerar vinstuträkningen på så sätt att den som tar emot gåvan övertar givarens omkostnadsbelopp (IL 44:21). Om din släkting alltså haft några utgifter för den Bitcoin du fått så är dessa även ditt omkostnadsbelopp. Hur omkostnadsbeloppet ska beräknas beror på hur din släkting kom över den. Om den köptes är priset hen betalade omkostnadsbeloppet, men om din släkting har minat dem så räknas omkostnadsbeloppet utefter marknadsvärdet. Mer information om hur du räknar ut din släktings omkostnadsbelopp finns här. Din kapitalvinst är ersättningen du fått minus utgifterna din släkting haft för att förvärva den Bitcoin du sålt. På kapitalvinsten ska sedan 30 % skatt betalas. Du redovisar hela vinsten i din deklaration, så att Skatteverket kan räkna ut hur mycket skatt du ska betala. Du behöver inte ange vilken släkting gåvan kom ifrån, men det kan finnas en poäng att visa deklarationen att valutan var en gåva, särskilt om du tjänat stora summor på att sälja den, för att tydliggöra för Skatteverket vart pengarna kommer ifrån. Sammanfattningsvis så måste du redovisa vinsten du gjort på din Bitcoinförsäljning i nästa års deklaration. Vinsten räknar du ut genom att ta ersättningen du fått för den Bitcoin du sålt minus de utgifter din släkting haft för att förvärva den. Eftersom du gjort försäljningen privat ska kapitalvinsten beskattas med 30 %. Mer konkret information om hur du räknar ut omkostnadsbeloppet, och hur du ska deklarera vinsten hittar du här på Skatteverkets hemsida.Hoppas att du fick svar på din fråga.Vänliga hälsningar,

Vad gäller om jag säljer mitt hus och inte betalar skatt utan ger bort pengarna från försäljningen?

2018-06-11 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA |Hej ! Om jag säljer mitt hus och väljer att inte betala skatt och sedan väljer jag att skänka pengarna för huset till mina barn, kan dom bli skyldiga att betala tillbaka något ? Tacksam för svar :) Med vänlig hälsning,
Andreas Grundstedt |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Om du säljer en fastighet är du skyldig att betala skatt på vinsten du gör (42 kap. 1 § inkomstskattelag). En sådan beräkning görs på så sätt att man avräknar kostnaderna för avyttringen (t.ex. mäklarkostnader) och anskaffningsvärdet, eventuella förbättringsutgifter, samt reparationer och underhåll som du haft senaste fem åren (44 kap. 13 och 14 § inkomstskattelag). Du är alltså skyldig att betala denna skatt oberoende av vad du gör med pengarna du får vid försäljningen. Om du skulle ge pengarna i gåva till dina barn så påverkar inte det din skatteskuld.Dina barn kommer dock inte bli skyldiga att ge tillbaka gåvan och Skatteverket kan inte heller kräva dem på några pengar avseende kapitalvinstbeskattningen för huset. Men din skyldighet att betala skatt påverkas alltså inte av om du ger intäkterna från försäljningen som en gåva till dina barn.Med vänliga hälsningar,