Beskattning av Bitcoin och andra kryptovalutor

2020-12-29 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej.Jag ska få en gåva utav en vän i Norge i form av kryptovaluta. Nu är min fråga som så att behöver jag skatta när jag säljer dessa för riktiga pengar? Jag tänker då gåvor anses vara skattefria.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande skatt regleras i Inkomstskattelagen (IL)

Mitt korta svar på din fråga är att Bitcoins och andra kryptovalutor som huvudregel bör beskattas, om dessa avyttras. Jag kommer nedan att utveckla mitt svar och förklara hur beskattningen går till.

Hur beskattas gåvor?
Gåvor är som huvudregel skattefria, med förutsättning att gåvan är benefik. Detta innebär att gåvan inte får vara till följd av en tjänst som mottagaren utfört. Det krävs alltså att den är benefik (ges utan motprestation). Ges gåvan på grund av en utförd eller framtida arbetsinsats finns risk att gåvan istället klassas som remuneratorisk, så klassas vanligen gåvor som ges inom ett anställningsförhållande, 8 kap. 2 § IL.

Hur beskattas kryptovalutor vid avyttring/försäljning?
Kapitalvinsten efter försäljning av kryptovalutor ska som huvudregelregel beskattas. Kapitalvinsten ska beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet avser utgifter för anskaffningen av tillgången, 44 kap. 13 och 14 §§ IL.

Vid gåvor av exempelvis aktier, kryptovalutor och andra tillgångar gäller däremot kontinuitetsregeln, som innebär att gåvotagaren hamnar i gåvogivarens ställe vid beräkningen av anskaffningsvärdet. Omkostnadsbeloppet kan exempelvis räknas ut på följande olika sätt:

Om du köpte dina bitcoin är ditt omkostnadsbelopp det belopp som du betalade för bitcoinen, omräknat till svenska kronor.Om du minade dina bitcoin är ditt omkostnadsbelopp marknadsvärdet omräknat till svenska kronor vid tilldelningen av bitcoin i miningprocessen, det vill säga samma värde som ska deklareras som inkomst av tjänst (hobby) eller näring vid tilldelningen.

Eftersom det är fråga om en gåva kommer som nämnt ovan att kontinuitetsprincipen att gälla, därmed kommer du behöva använda beloppet som gåvogivaren betalade för att anskaffa kryptovalutan, eller tidpunkten då dessa minades, för att ta reda på ditt anskaffningsvärde vid beskattningen.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (362)
2021-04-12 Beskattning av kryptovalutor
2021-04-09 Beskattning av avyttrad andel i privatbostad och gåva
2021-04-06 Vad ska jag betala för skatt när jag säljer min gård? Kan jag ge gården som gåva för att slippa skatt?
2021-03-31 Försäljning av sommarstuga

Alla besvarade frågor (91363)