Hur beskattas en bostadsrätt som man har fått i gåva?

2020-10-24 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej,Jag har lite funderingar på hur det funkar med försäljningskatten gällande en lägenhet som man får som gåva. Hur mycket blir skatten när jag sedan säljer? Exempel. Den var värd två miljoner när jag fick den som gåva (helt gratis). Om jag nu säljer lägenheten för 2,2 miljoner. Hur mycket skatt får jag då betala?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Jag har först förklarat grunderna för hur en privatperson beskattas efter en försäljning av en bostadsrätt. Därefter har jag förklarat vilken betydelse det har för din frågeställning. Slutligen följer en sammanfattning och ett räkneexempel. Är du endast intresserad av det korta svaret kan du börja läsa under rubriken "Sammanfattning".

Skatteregleringen

När man säljer en bostadsrätt ska man betala skatt på kapitalvinsten. Kapitalvinsten är något förenklat skillnaden mellan inköpspriset och försäljningspriset (IL 44 kap 13 §). Mellanskillnaden ska alltså beskattas. Det sagda kan illustreras med följande räkneexempel. En bostadsrätt köps för 2 mkr och säljs för 2,2 mkr några år senare. Värdeökningen beror på en uppgång på bostadsmarknaden. Det belopp som ska läggas till grund för kapitalvinstbeskattningen är såldes 2,2 mkr – 2 mkr vilket blir 200 tkr.

Om man fått bostadsrätten i gåva

Vilken betydelse har då detta för en person som fått en bostadsrätt i gåva? Eftersom inköpspriset är noll kronor för en gåvotagare blir ju vinsten, med logiken som jag ovan illustrerat, 2,2 mkr vid en senare försäljning (givet att vi fortfarande använder oss av beloppen i ditt räkneexempel). Detta är dock inte tanken med lagstiftningen. Av den anledningen har man infört en kontinuitetsprincip som säger att du istället övertar gåvogivarens skattebörda (IL 44 kap 21 §). Det innebär att det kapitalvinsten istället utgörs av skillnaden mellan gåvogivarens inköpspris och det pris du får vid en framtida försäljning. Det sagda innebär att om gåvogivaren köpte lägenheten för 1,5 mkr och du sedan säljer den för 2,2 mkr, kapitalvinsten blir 700 tkr.

En anmärkning

Om bostadsrättens värdeökning inte endast beror på en uppgång på bostadsmarknaden utan även på renoveringsarbeten och liknande som du har bekostat, du får göra avdrag för dessa kostnader. Om vi antar att du har lagt 100 tkr på renoveringsarbeten utgör kapitalvinsten istället 600 tkr.

Skatteprocenten

Om vi utgår från att kapitalvinsten är 600 tkr utgör 22/30 av den summan det beskattningsbara beloppet, vilket motsvarar 440 tkr. Av den summan betalar man sedan 30 % i skatt, vilket i sin tur motsvarar 132 tkr. Eftersom 132 tkr är 22 % av 600 tkr innebär uträkningen något förenklat att man betalar 22 % av kapitalvinsten.

Sammanfattning

Kapitalvinsten är i linje med kontinuitetsprincipen skillnaden mellan gåvogivarens inköpspris och priset vid din framtida försäljning. Vad bostadsrätten var värd när du fick den saknar alltså betydelse för uträkningen. Om gåvogivaren köpte bostadsrätten för 1,5 mkr och du senare säljer den för 2,2 mkr är kapitalvinsten alltså 700 tkr. Om du har utfört förbättringsarbeten för 100 tkr blir kapitalvinsten 600 tkr. 22 % av 600 tkr är 132 tkr vilket blir den summa du ska betala i skatt.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (365)
2021-04-30 Hur beräknas man kapitalvinstskatt?
2021-04-28 Beräkning av kapitalvinstbeskattning efter fastighetsförsäljning
2021-04-23 Kapitalvinstbeskattning av samlarobjekt och antikviteter
2021-04-12 Beskattning av kryptovalutor

Alla besvarade frågor (92162)