Skattekonsekvenser - försäljning av bostadsrätt

2020-09-15 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Min pappa bor sedan en tid på ett äldreboende och vår bedömning är att han inte kommer att flytta hem till sin bostadsrätt igen. Vi (jag och min bror) avser inom kort sälja den, han har haft den läge varför den kommer att säljas med stor vinst. Vad är mest praktiskt och mest fördelaktigt för oss alla? 1. Att vi skriver en generalfullmakt till oss och vi säljer den, eller 2. att han ger den till oss som gåva först och vi säljer den sen. 3. Annat alternativ? I alternativ 2 antar jag att vi då måste antas som bostadsrättsägare av föreningen även om vi kanske bara äger lägenheten i ca 3 månader, vilket kommer att innebära viss administration.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga

Som jag förstår frågan så vill ni välja det förfarandet som är mest ekonomiskt fördelaktigt och praktiskt för er.

Reglerna för skatt finns i inkomstskattelagen (IL).

Skatt vid försäljning av bostadsrätt:

Vid försäljning av en bostadsrätt ska man betala skatt på kapitalvinsten. Kapitalvinsten är lika med den summa man säljer bostadsrätten för, minus omkostnadsbeloppet och försäljningsutgifter. (44 kap. 13 § och 46 kap. 5 § IL)

Vid försäljning av bostadsrätter är den effektiva skatten på kapitalvinsten 22 % (46 kap. 18 § IL).

För att visa på skattekonsekvenserna av försäljningen kommer jag använda mig av exempelsummor. Låt säga att bostadsrätten har ett omkostnadsbelopp på 200 000 kr och att den kommer säljas för 500 000 kr. För enkelhetens skull kommer jag anta att ni inte har några försäljningsutgifter.

Notera att om bostadsrätten köptes innan år 1974 träder vissa speciella regler i kraft, jag kommer dock fortsättningsvis att anta att bostadsrätten förvärvades efter år 1974 (46 kap. 14 § IL).

Om ni säljer bostadsrätten i er fars namn genom en fullmakt

Väljer ni detta förfarandet kommer det juridisk ses som att det är er far som säljer bostadsrätten.

Skattekonsekvenserna av försäljningen blir då:

Kapitalvinst: 500 000 kr – 200 000 kr = 300 000 kr

Skatt: 300 000 kr * 22% = 66 000

Vinst efter skatt: 234 000 kr.

Att ni först får lägenheten i gåva och sedan säljer den.

Gåvor är skattefria (8 kap. 2 § IL). Det blir därmed inga skattekonsekvenser direkt när ni tar emot bostadsrätten, det blir det däremot när ni säljer den. Vid gåva av bostadsrätt tar ni som gåvomottagare över er fars omkostnadsbelopp – alltså i vårt exempel 200 000 kr (44 kap. 21 § IL)

Om ni sedan säljer bostadsrätten blir skattekonsekvenserna följande:

Kapitalvinst: 500 000 kr – 200 000 kr = 300 000 kr

Skatt: 300 000 kr * 22% = 66 000

Vinst efter skatt: 234 000 kr.

Sammanfattning:

Det spelar alltså skattemässigt ingen roll hur ni väljer att göra här. Däremot blir det mer praktiskt att handla enligt alternativ 1. Detta skulle innebära, precis som ni skrev i frågan, att ni slipper den administrativa process som följer av att byta ägare av en bostadsrätt.

Hoppas detta gav svar på er fråga. Har ni några följdfrågor är ni välkomna att återkomma!

Med vänlig hälsning

Axel Helgesson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (362)
2021-04-12 Beskattning av kryptovalutor
2021-04-09 Beskattning av avyttrad andel i privatbostad och gåva
2021-04-06 Vad ska jag betala för skatt när jag säljer min gård? Kan jag ge gården som gåva för att slippa skatt?
2021-03-31 Försäljning av sommarstuga

Alla besvarade frågor (91415)