Föreligger dubbelbeskattning?

2018-03-10 i Internationell skatterätt
FRÅGA |Hej!Min dotter äger en bostadsrätt i Sverige. Hon har träffat en amerikansk man och dom vill gifta sig. Hur blir de då med hennes bostadsrätt? Måste dom skriva papper att den tillhör henne? Och om hon säljer blir de dubbelbeskattning? Dvs Sverige och USA?
Therese Axén |Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Äganderätten till bostadsrätten kommer inte förändras för att din dotter gifter sig. Om en bodelning däremot blir aktuell till följd av skilsmässa, så kommer bostadsrätten att ingå i denna förutsatt att din dotter inte skriver ett äktenskapsförord.Enligt svensk rätt ingår endast så kallad giftorättsgods i en bodelning (se 10 kap 1 § Äktenskapsbalken, ÄktB). Genom äktenskapsförord gör man egendomen till enskild egendom (se 7 kap 2 § ÄktB). Vidare är lagen disponerad som så att allt är giftorättsgods i den mån det inte gjorts till enskild egendom (se 7 kap 1 § ÄktB). För att sammanfatta kommer bostadsrätten fortfarande att ägas av din dotter och om en bodelning uppstår till följd av antingen skilsmässa eller dödsfall så kommer bostadsrätten ingå endast om den inte gjorts till enskild egendom. Huruvida det blir en internationell dubbelbeskattning ifall hon säljer bostadsrätten beror på en mängd olika faktorer. Det är svårt för mig att svara exakt hur det skulle bli i din dotters fall då jag inte har alla omständigheter. Ifall din dotter är obegränsat skattskyldig i Sverige så kommer hon beskattas för eventuell vinst i Sverige (se 3 kap 8 § Inkomstskattelagen, IL). Kriterier för obegränsad skattskyldighet är att din dotter antingen bor i Sverige, stadigvarande vistas här eller har väsentlig anknytning till Sverige (3 kap 3 § IL). Ifall din dotter inte skulle vara obegränsat skattskyldig så är hon begränsat skattskyldig för endast vissa uppräknade inkomster (se 3 kap 17-19 §§ IL). I 3 kap 19 § IL anges att den som är begränsat skattskyldig är skattskyldig för kapitalvinst om han eller hon vid något tillfälle under det kalenderåret då avyttringen skedde eller under de föregående tio kalenderåren varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här. I vart fall kommer hon att beskattas i Sverige, varav det mer är en fråga om hon kommer beskattas i USA. Vidare har dubbelbeskattningsavtalet med USA en stor påverkan. Det som står i dubbelbeskattningsavtalen har företräde framför de nationella reglerna. Sammanfattningsvis finns för lite omständigheter i frågan för att avgöra om eventuell försäljning av bostadsrätten skulle utgöra beskattning i USA. Den bedömningen beror också mycket på hur skatterätten ser ut i där. För mer frågor är du välkommen att ringa vår telefonrådgivning på 08-533 300 04mvh