Hur blir det med skatten och arbetsgivaravgifter om en utlänning flyttar till Sverige men jobbar kvar på sitt utländska bolag?

Hej, min sambo är amerikan och runt 25-30 år. Han har ett heldistansjobb som programmerare för ett större företag och funderar på att flytta till Sverige samt behålla sitt jobb. Hur blir det med skatter och arbetsgivaravgifter då han är amerikansk medborgare?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Vilken lag är tillämplig?

Det är inkomstskattelagen (IL) som reglerar frågor om inkomstbeskattning.

Vilken skatterättsligstatus kommer din sambo att få i Sverige?

Det finns två slag av skattskyldiga subjekt i svensk rätt, dvs. obegränsade och begränsade skattskyldiga. Att vara obegränsat skattskyldig i Sverige betyder att man måste betala skatt för alla sina inkomster i Sverige, oavsett var i världen pengarna intjänas (3:8 IL). Är man därför amerikan och jobbar på distans för ett amerikanskt bolag, och är man obegränsat skattskyldig i Sverige, så måste man deklarera och betala skatt i Sverige. En person som är obegränsat skattskyldig i Sverige är den som är bosatt i Sverige, vistas stadigvarande i Sverige, eller den som har en väsentlig anknytning till Sverige och som tidigare varit bosatt i landet (3:3 IL). Om din sambo flyttar till Sverige och bosätter sig här, dvs. folkbokför sig här, så kommer han att bedömas som obegränsat skattskyldig, och blir därför skyldig att betala skatt i Sverige för den inkomst han får av sin arbetsgivare i USA.

Måste han dubbelbeskattas?

Sverige har ingått ett dubbelbeskattningsavtal med USA. I det framgår att lönen får inkomstbeskattas i Sverige, om den intjänas genom arbete utfört i USA samtidigt som man bor i Sverige. Detta är exempelvis möjligt genom distansarbete. Emellertid gäller att man inte anses utföra arbete utomlands, om följande tre villkor är uppfyllda; dvs. om man kommer vistas mer än 183 dagar under en tolvmånadersperiod i Sverige, om arbetsgivaren inte har hemvist i Sverige, och om lönen inte belastar arbetsgivarens fasta driftställe i Sverige (artikel 15.2 dubbelbeskattningsavtalet). Dessa tre villkor lär vara uppfyllda, eftersom arbetsgivaren inte är registrerad i Sverige och inte heller har ett fast driftställe här, samt för att din sambo lär vistas här mer än 183 dagar under året.

Om det motsatte gällde, så skulle Sverige i stället få avräkna den inkomstskatt som din sambo betalar till USA på den inkomst som han intjänar från USA. Sverige får dock maximalt avräkna den skatt som han ska betala till USA (artikel 23.3 dubbelbeskattningsavtalet). Det betyder att om din sambo skulle betala 20 procent i inkomstskatt i USA, så skulle Skatteverket dra av 20 procent av skatten i Sverige, och lägga på det resterande. På så vis skulle han undkomma dubbelbeskattning. Nu lär detta inte bli aktuellt i hans fall.

Hur blir det med arbetsgivaravgifterna?

Huvudregeln är att en arbetsgivare måste betala arbetsgivaravgifter till sin anställde (2:1 socialavgiftslagen). Eftersom bolaget saknar ett fast driftställe i Sverige behöver bolaget inte heller betala den allmänna löneavgiften, då denna avgift egentligen är en skatt, och utländskt registrerade bolag ska inte betala skatt i Sverige (6:7 och 6:11 IL). Dock behöver bolaget att betala de resterande arbetsgivaravgifterna. I så fall behöver företaget att anmäla sig till Skatteverket för att registreras som arbetsgivare här så att månatliga redovisningar kan deklareras. Alternativt kan din sambo och företaget ingå ett socialavgiftsavtal där din sambo betalar arbetsgivaravgifterna i företagets ställe (5:5 skatteförfarandelagen). I så fall får din sambo hela ersättningen betald av sitt företag och får avdrag med det inbetalade beloppet av Skatteverket. Därför förlorar din sambo inget på detta, förutom att han måste ombesörja inbetalningen varje månad.

Avslutande ord

Svaret på din fråga är följande. Eftersom din sambo kommer flytta till Sverige kommer han vara obegränsat skattskyldig i Sverige och riskera att vara skattskyldig i både USA och i Sverige. Emellertid kommer han att bo i Sverige och jobba för företaget härifrån, vilket betyder att han inte lär vara skattskyldig i USA och därmed borde han även undgå att vara skattskyldig i bägge länder. Dock skulle Skatteverket ändå avräkna den skatt som han betalade i USA i Sverige. Angående arbetsgivaravgifterna ska hans företag betala dessa genom att anmäla sig till Skatteverket, annars kan även din sambo ombesörja inbetalningen genom att ingå ett socialavgiftsavtal med sin arbetsgivare. Han kommer dock inte behöva stå för betalningen eftersom han kommer kompenseras genom ett skatteavdrag.

Vi på Lawline kan hjälpa dig vidare

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Tveka inte att höra av dig till en av våra jurister, om du behöver ytterligare hjälp. Du är varmt välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 eller maila oss på info@lawline.se.

Vänligen

Ivan VikaloRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skatterätt och Internationell skatterätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”