Ledighet för studier utomlands

2011-11-22 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag arbetar som hotellreceptionist och vill nu be om tjänstledigt för språkstudier utomlands. De kommer vara på ca 20 tim/vecka i ca 6 mån. Har jag rätt till tjänstledigt pga studier utomlands el kan de neka mig detta? Finns det ngt annat jag bör känna till om mina rättigheter/skyldigheter? Tack!
Victor Björklund |Hej Jennie! Studieledighetslagen ( https://lagen.nu/1974:1465 ) ger ganska långtgående rättigheter att få tjänstledigt för studier. Det har inte uppställts någon begränsning kring utbildningen art, annat än att de måste vara planmässiga. Att läsa språkutomlands i 6 månader vid en språkskola torde därför vara tillåtet. Efter att du gjort en ansökan så har arbetsgivaren rätt att skjuta upp ledigheten under ett första skede (normalt 6 månader). Därefter övergår övergår bestämmanderätten under ett andra skede på den kollektivavtalsbärande fackföreningen. Först därefter har du, om ledighet inte beviljats, möjlighet att hänskjuta frågan till domstolsprövning. Notera även att arbetsgivaren inte har någon skyldighet att utge lön under studietiden. Med vänliga hälsningar,

Rätt till ledighet för studier på komvux

2011-03-23 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga angående studieledighet. Jag har en fast anställning på ca 65% och just nu går jag hemma med en liten (till nov) Jag vill söka studieledigt för att få läsa upp mina betyg på komvux. Jag har inget slutbetyg så jag är inte högskolbehörig. FÅR jag söka studieledigt från min tjänst för att läsa upp mina betyg? Jag är inte medlem i facket. Jag stämplar inte heller. Jag har jobbat på min arbetsplats sen 06. Studievägledaren tippade på att det skule ta allt mellan 2-3år på heltidsstudier att få upp fullgott betyg då jag inte längre har några alls (samlat betygsdokument som är över 8 år) Vore oehört tacksam för svar.
Jimmy Mikaelsson |Hej! Regler om rätt till ledighet för studier hittar du i lagen (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för studier (Studieledighetslagen) (http://lagen.nu/1974:981. ) Av 1 § följer att i princip all utbildning omfattas av lagen, även studier på komvux. För att du skall ha rätt till ledighet för studier, krävs att du har varit anställd hos din arbetsgivare de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren, se 3 §. Eftersom att du uppfyller dessa krav kan inte din arbetsgivare neka dig ledighet för studier. Det arbetsgivaren dock kan göra är att skjuta upp din ledighet, se 4 §. Har du inte fått påbörja din ledighet inom två år från det att du ansökte om ledigheten, kan du dock begära domstolsprövning av frågan om ledighet, se 6 §. Normalt kan alltså inte arbetsgivaren skjuta upp ledigheten längre än två år. Är din arbetsplats styrd av ett kollektivavtal måste dock arbetsgivaren ha fackets godkännande för att kunna skjuta upp ledigheten längre än sex månader, se 5 §. Av förarbetena till lagen framgår att det inte spelar någon roll att du inte är medlem i fackförbundet. Är arbetsgivaren kollektivavtalsbunden, krävs fackets godkännande för att skjuta upp en anställds studieledighet längre än sex månader, även om den anställde inte är medlem i facket. Med vänliga hälsningar

Studieledighet

2011-08-24 i Studieledighet
FRÅGA |Hej! Jag har en fråga kring tjänstledighet och studier. Jag kan på er sida och på andra ställen läsa att man har rätt att ta tjänstledigt för att studera. Och att det man studerar ej behöver ha anknytning till det man arbetar med. Min fråga är: Om jag vill studera 50% och arbeta 50%, har jag rätt att göra detta enligt lag? (Eller t ex 60%/40%) Tack på förhand. M v h Benny
|Hej, Tack för din fråga. Enligt studieledighetslagen har den anställde rätt till den ledighet som denne behöver för att fullfölja sina studier. Han kan även begränsa sin studieledighet till terminstid. Detta innebär att han kan kräva att få arbeta under ferier och lov. Om den anställde ska studera på halvtid har han rätt att vara ledig på halvtid och arbeta resten. Observera att lagen talar om den tid som du *behöver* för att fullfölja dina studier. Därmed kan du studera 50% och arbeta 50%. Har du några fler frågor eller om det är något annat som du undrar över är du välkommen att ställa en ny fråga. MVH Sebastian