Rätt till deltidsarbete vid studieledighet?

Min arbetsgivaren vägrar ge mig tillåtelse att studera må, ons, fre och jobba tis, tors, lör, sön enligt mina schemalagda tider. Studier är på deltid,därför vill jag jobba vissa dagar(för jag måste)Är anställd fast sedan 2 år tillbaka. Så p.g.a. att min tjänst måste ersättas till 100% för det passar arbetsgivaren så kommer jag inte kunna plugga. Är det verkligen rätt?! Ska jag diskrimineras rättslig inte kunna ta ledigt och jobba för att det är svårt för arbetsgivaren och hitta lösning för min ersättning? och det bästa av allt att ekonomiavd på företaget sa att det visst går. Vem ska ha sista ordet i det här?

Lawline svarar


Hej och tack för din fråga!

Studieledighetslagen (https://lagen.nu/1974:981) ger arbetstagaren en i princip oinskränkt rätt till ledighet för studier; rätten tillkommer den arbetstagare som vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren, 3 §. Eftersom du varit fast anställd sedan två år tillbaka uppfyller du detta krav.  

Arbetstagaren har enligt 1 § rätt till "behövlig ledighet" vilket innebär att arbetstagaren ska medges ledighet i den omfattning som behövs för att uppnå uppsatta studiemål. Vid bedömningen hur mycket tid som är behövlig tas bl.a hänsyn till utbildningens omfattning samt den studietakt och uppläggning av studierna som passar arbetstagaren. Om arbetstagaren anser att den "behövliga ledigheten" uppgår till halvtid så kan arbetstagaren arbeta resterande tid. Arbetsgivaren kan dock ha en rätt att omplacera arbetstagaren under studieledigheten om denne vill arbeta deltid. Efter ledigheten har arbetstagaren rätt att återgå till samma, eller likvärdiga, arbetsuppgifter, 9 §. Arbetsgivaren har vidare en möjlighet att "skjuta upp ledigheten" i 6 månader och upp till två år om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal, 5-6 §§. Ett tips är därför att ansöka om ledighet i god tid; du kan i din ansökan skriva att ledigheten förutsätter att du blir antagen till utbildningen. Arbetsgivarens intresse att planera verksamheten tillgodoses genom möjligheten att skjuta upp ledigheten, det finns därmed ingen möjlighet att neka dig studieledighet. 

Jag föreslår att du pratar med din arbetsgivare och ekonomiavdelningen igen. 

Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till Lawline igen! 

Med vänlig hälsning,


Arnela HadzisakovicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Studieledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo