Återgång i arbete vid i förtid avbruten studieledighet

Hej! Jag har varit tjänstledig pga studier men vill nu återgå till min tjänst. Hur lång tid innan jag vill börja arbeta måste jag meddela arbetsgivaren om detta? Kollektivavtal för tjänstemän gäller. Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga,

Tjänstledighet med anledning av studier regleras i Lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning - se (https://lagen.nu/1974:981). 

Enligt nämnda lag har den studerande arbetstagaren rätt till den ledighet som denne behöver för att kunna fullfölja sina studier. Ledigheten måste således korrespondera med utbildningens längd, omfattning och förläggning. 

I enlighet med 10 § har arbetstagare som avbryter sin utbildning rätt att återgå i arbete efter att ha underrättat arbetsgivaren därom. Arbetsgivaren är dock ej skyldig att låta arbetstagaren återgå tidigare än två veckor eller, om ledigheten har varat minst ett år, en månad efter det att han mottog underrättelsen. Vill arbetsgivaren utnyttja sin rätt att uppskjuta återgången, ska han genast underrätta arbetstagaren om detta och samtidigt ange när återgången kan ske.

Vidare framgår det av 9 § att arbetstagare som har åtnjutit ledighet skall, när han återgår i arbete, vara tillförsäkrad samma eller likvärdig ställning i fråga om arbetsförhållanden och anställningsvillkor som om han ej haft ledighet.

Vänligen,

Rosa Nicole AbasRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Studieledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo