Har man rätt att arbeta mellan terminer vid tjänstledighet för utbildning?

Hej, Jag är sedan ett år tillbaka tjänstledig för studier från min arbetsplats där jag varit tillsvidareanställd sedan april 2011. Förra sommaren var jag där och jobbade mina ordinarie timmar, precis som jag och personalansvarig kommit överens om. Nu har jag dock fått höra att de inte måste ge mig jobb under sommaren för att jag sökt tjänstledighet för mer än ett år? Kan de vägra att ge mig "mina" timmar i sommar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Ledighet för studier regleras i lag om arbetstagarnas rätt till ledighet för utbildning (https://lagen.nu/1974:981). Din arbetsgivare har med största sannolikhet lagen på sin sida när arbetsgivaren nekar dig att komma tillbaka för att arbeta under sommaren.

Har du inte formulerat din ansökan om studieledighet på så sätt att den omfattar flera efter varandra följande perioder med mellanrum för loven så har inte arbetsgivaren någon skyldighet att låta dig komma tillbaka under sommaren. Omfattar ansökan tiden för hela din utbildning utan uppehåll så måste du avbryta din ledighet för att kunna återgå i arbete (10§). Arbetsgivarens rätt att vägra dig arbete under sommaren har dock inget att göra med att du har ansökt för ledigt i mer än ett år.

Beroende på hur lång din ledighet har varit så kan arbetsgivaren låta dig vänta i två veckor eller en månad när du ansöker om att avbryta ledigheten. Har du varit ledig i mer än ett år så har arbetsgivaren rätt att låta dig vänta i en månad på att återgå i arbete. Väljer du att avbryta ledigheten för att kunna arbeta i sommar måste du vara medveten om denna tidsgräns (10§).

Avbryter du ledigheten så måste du även vara medveten om att det kan vara svårt att uppfylla kraven för ledighet igen. Du måste uppfylla tidsgränsen i lagstiftningen (3§). Vid ansökan om ny ledighet kan arbetsgivaren skjuta upp ledigheten i upp till 6 månader utan att några åtgärder kan vidtas 5-6§§. Avbryter du din ledighet så måste du vara medveten om att det kan vara svårt att få den beviljad till hösten om du vill fortsätta studera just då. 

Vänligen, 

Sanna LarssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”