Rätt till studieledighet vid deltidsarbete?

Jag har begärt ledigt för studier och fått olika svar från Chefen och personalavd. Min personalavdelning säger att ledighet för studier gäller bara om man har en heltidstjänst. Då kan man få ledigt för studier upp till 40%. Jag har varit sjukskriven och får ej återgå till mitt förra yrkesutövande som upphandlare då jag inte är uppdaterad, jag får inte heller uppdatera mig på arbetstid då jag inte har denna syssla idag. Moment 22 i ett nötskal. Försöker då uppdatera mig med studier på del av min deltid, jag har en 50% tjänst och på arbetsplatsen kan jag bara ta ledigt för studier på heltid (?) och sedan arbeta på timme istället. ( Är för gammal för studielån och ensamförsörjare) Det kostar mig lika mycket att komma in till arbetet som jag tjänar på ett par timmar. Samtidigt får jag bara ledigt om jag fortfarande kan prestera 100% av mitt arbete ( då ingen annan kan utföra detta) Jag har en sjukpension på 50% och då får jag inte studera på denna del för försäkringskassan. Har kommit in på två 100 poängs kurser på komvux och tar nu en semester- dag i veckan under tiden som jag försöker ta reda på hur jag skall göra.

Lawline svarar

 

Hej och tack för din fråga.

Enligt 3 § lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (https://lagen.nu/1974:981) har du en rätt att bli beviljad studieledighet om du varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren.

Varken lagtexten eller förarbetena till lagen ger stöd för att deltidsarbete inte skulle inkluderas i rätten till studieledighet. Enligt förarbetena har anställningens art eller omfattning ingen betydelse för rätten till ledighet och deltidsarbete ska likställas med heltidsarbete. Påståendet som din personalavdelning gjort om att det krävs en heltidstjänst för att bli beviljad ledighet är därför felaktigt.

Det är upp till dig som anställd att avgöra vilken omfattning studieledigheten ska ha; deltid eller heltid. Detta framgår av lagens 1 §, som anger att den anställde har rätt till behövlig ledighet från anställningen. Förarbetena anger att faktorer som studietakt och uppläggning av studierna ska tas hänsyn till vid avgörandet av vad som är behövligt (prop. 1974:148 s 90). Det andra påståendet av din personalavdelning, att ledighet enbart kan beviljas för studier upp till 40 procent, är därmed lagstridigt.

Notera dock att din arbetsgivare har en möjlighet att skjuta upp din ledighet i maximalt sex månader utan ditt samtycke, se 4 §. Om din arbetsgivare väljer att göra detta måste han/hon genast meddela dig och förklara skälen till detta.

Sammanfattningsvis har du som deltidsarbetande samma rätt till tjänstledighet för studier som en heltidsarbetande. Du har en rätt att beviljas behövlig ledighet för dina studier, och har rätt att arbeta övrig tid. Jag rekommenderar dig att återuppta frågan med din chef och personalavdelning. Om din arbetsgivare fortsätter att vägra dig studieledighet rekommenderar jag dig att vända dig till ditt fackförbund.

Lycka till!

Med vänliga hälsningar


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Studieledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo