Rätt till fortsatt tjänstledighet pga studier?

Jag har varit tjänstledig i ett år pga studier och tänker fortsätta mina studier men vill börja jobba deltid . Finns det möjlighet att jag kan behålla min tillsvidareanställning som heltid om jag vill arbeta deltid och studera samtidigt. Eftersom min tjänstledighet löper ut i slutet av december antar jag att jag i så fall måste ansöka på nytt. kan min arbetsgivare neka mig tjänstledighet ytterligare ett år ?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

De tillämpliga reglerna för studieledighet hittar du i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning (https://lagen.nu/1974:981). Enligt 3 § har du en rätt att bli beviljad studieledighet om du varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Det finns ingen tidsgräns för hur länge studierna får pågå, vilket innebär att din arbetsgivare har en skyldighet att bevilja dig fortsatt tjänstledighet vid en ny ansökan. Notera dock att din arbetsgivare har en möjlighet att skjuta upp din ledighet i maximalt sex månader utan ditt samtycke, se 4 §. Om din arbetsgivare väljer att göra detta måste han/hon genast meddela dig och förklara skälen till detta. Det är upp till dig som arbetstagare att avgöra i vilken omfattning tjänstledigheten behövs; deltid eller heltid. Eftersom ert nuvarande avtal löper ut i slutet av december rekommenderar jag dig att snarast ta kontakt med din arbetsgivare för att upprätta ett nytt avtal, där de nya villkoren (deltidsarbete) med ett nytt slutdatum tydligt framgår.

Med vänliga hälsningar


Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Studieledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo