Tidsmässig utformning av en arbetstagares rätt till studieledighet

Hej! Jag har en fråga kring studieledighet. Jag har beviljats studieledighet från och med hösten - för ett år. Min chef säger dock att jag måste vara 100% ledig eller jobba 100%, inte 50%/50% som jag har önskar och har behov av. Min fråga är: Om jag vill studera 50% och arbeta 50%, har jag rätt att göra detta enligt lag? (Alt. 60%/40%). Min chef har också föreslagit att jag ska jobba 50 % i ett annat land under studieledigheten - vilket jag inte vill. Vad är mina rättigheter?Tack på förhand. Vänliga hälsningar,

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga.

Svar på dina frågeställningar går att finna i lag (1974:981) om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. (se lag, https://lagen.nu/1974:981)

En arbetstagare har rätt till behövlig ledighet för att kunna fullfölja en utbildning enligt 1 § i ovan nämnda lag. För att avgöra vad som är att anse som behövligt går att ge hänsyn till den tid som krävs för att aktuella studiemål ska kunna uppnås, studietakt och upplägg för studierna.

För utformningen av ledigheten finns olika alternativ. En möjlighet för arbetstagaren är att endast vara ledig under terminstid. Detta innebär att arbetstagaren arbetar enligt ordinarie tider under lov. Ett annat alternativ är att ledigheten fortgår utan avbrott mellan två bestämda datum.

Vid utformning av ledigheten ska hänsyn ges till arbetstagarens önskemål men även sådana omständigheter som gör att verksamheten på den ordinarie arbetsplatsen kan fortsätta utan att denna störs. Personalkostnader exv. arbetsgivares kostnader för vikarier är sådant som får inkluderas i bedömningen.

Hur ledigheten blir utformad styrs i sista hand av det avtal om ledighet som skrivs mellan arbetstagaren och arbetsgivaren. Det är sedan de villkor som står i detta avtal som blir gällande under hela ledighetens fortgång.

Sammanfattningsvis sträcker sig dina rättigheter enligt lag till en rätt att få vara ledig för studier. Hur ledigheten utformas bestäms sedan i samråd med arbetsgivaren. I bästa fall kan en överenskommelse där båda parter är nöjda uppnås. 

Värt att notera är att det kan finnas kollektivavtal på arbetsplatsen som kan reglera denna fråga ytterligare.

Hoppas jag kunnat bringa klarhet i din frågeställning.

Med Vänlig Hälsning


Hannah JakobssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”