Tjänstledighet och uppsägning pga. studier

Jag har sökt utbildning till höstterminen. Jag har fortfarande inte fått svar om jag har kommit in på skolan som jag sökt och har därmed heller inte informerat min chef om att jag sökt. Om det är så att jag kommer in på den utbildningen får jag reda på detta bara någon vecka innan skolan börjar vilket gör att jag i så fall behöver sluta arbetet relativt omgående. vad för rättigheter har jag gällande uppsägningstid för studier? har jag rätt att sluta såpass kort tid innan skolstarten när jag annars har fyra veckors uppsägningstid? sedan undrar jag vad som gäller vid tjänstledighet för studier. jag har en fastanställning idag, kan jag bli nekad till tjänstledighet för studier? måste jag studera något som är i linje med det jag arbetar med idag för att få tjänstledighet godkänd och om jag har rätt till tjänstledighet kan jag då få den godkänd så pass kort tid innan? Tack på förhand!

Lawline svarar

Hej!
Tack för din fråga!
Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar vad som gäller när en arbetstagare vill säga upp sig från sin anställning. LAS är dock till vissa delar dispositiv, vilket innebär att vissa bestämmelser kan åsidosättas genom ett kollektivavtal. LAS 11 § är exempel på en sådan reglering. Enligt 11 § har både arbetstagare och arbetsgivare minst en månad i uppsägningstid. Om det står något annat i kollektivavtalet gäller kollektivavtalet framför LAS. Det är även tillåtet för arbetsgivaren att i anställningsavtalet föreskriva förmånligare bestämmelser för arbetstagaren, dvs. en kortare uppsägningstid för dig. Uppsägningstiden ändras inte pga. att du vill säga upp dig för att studera, utan dina fyra veckor i uppsägningstid är alltså det som gäller.

I lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning anges vad som gäller för tjänstledighet för studier. Enligt 1 § har arbetstagare rätt att få ledigt från sin anställning för att studera. Det är inget krav att utbildningen på något sätt är relaterad till ditt arbete. Rätten till ledighet förutsätter att man har varit anställd hos arbetsgivaren den senaste 6 månaderna eller sammanlagt 12 månader under de senaste 2 åren, se 3 §. Om du uppfyller dessa krav kan arbetsgivaren inte neka dig ledighet. Arbetsgivaren har dock rätt att skjuta upp ledigheten till en senare tid än vad arbetstagaren har begärt, dock som mest 2 år (då har man som arbetstagare rätt att begära domstolsprövning av beslutet att skjuta upp ledigheten), se 4 och 6 §§. Det är alltså upp till arbetsgivaren om du blir beviljad tjänstledighet med så pass kort varsel att du blir ledig tills dess att utbildningen börjar. 

LAS hittar du https://lagen.nu/1982:80.
Lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning hittar du https://lagen.nu/1974:981.

Vänliga hälsningar

Amanda HarryssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arbetsrätt och Studieledighet ? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo