Sammanstötning med hund på cykelväg

2016-07-03 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag cyklar på en cykelväg och hund i koppel rusar plötsligt över till andra sidan. Jag måste tvärbromsa och skadar mig och cykeln. Hundägaren hävdar att det är mitt fel som cyklat för fort. Jag tycker att man kan hålla sin hund på ena kanten. Vem har rätt?
Sara Bengtsson |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!Enligt 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter (https://lagen.nu/2007:1150#P19S1) ska en skada som orsakas av en hund ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Detta kallas för ett strikt ansvar. Det spelar således ingen roll om skadan har uppstått genom ägarens/innehavarens eget vårdslösa handlande eller någon annans eftersom denne ska ansvara för den uppkomna skadan oavsett. I NJA 1947 s. 594 ansågs en hundägare ansvarig för den skada som en cyklist drabbats av vid en sammanstötning med ägarens hund. I ditt fall är det således mycket som talar för att hundägaren ska ersätta de skador som har uppstått på både dig och din cykel, med hänvisning till det strikta ansvaret som råder för hundägare. Hoppas du fick den hjälp du behövde med din fråga.Med vänlig hälsning

Vem är hundägare?

2015-12-03 i Strikt ansvar
FRÅGA |Har alla i hushållet ansvar för hunden? Till exempel om hundägaren befinner sig på en sida av villan på tomten och maka/sambo befinner sig på andra sidan tillsammans med hunden och den smiter ut under staket och attakerar annan hund. Är det endast hundägaren(maken) som har ansvaret för hunden?
Josefin Lind |Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga! När man köper en hund skrivs det in i ett ägarregister vem som är ägare till hunden. Det här ägarregistret har dock ingen juridisk relevans beträffande äganderätten utan fungerar endast som ett hjälpmedel för att snabbt kunna återföra upphittade hundar till rätt ägare och hem. Som svar på vem som äger hunden skulle jag i första hand säga att det är den person som har köpt hunden som är ägaren och som bär det yttersta ansvaret för hunden. Det framgår av den allmänna äganderättsliga principen och påverkas alltså inte av att man är sambo eller gift. Det kan givetvis vara så att hunden har köpts gemensamt vilket i sin tur betyder att båda personerna kan vara ägare till hunden. Om så är fallet aktualiseras lagen om samäganderätt. Att köpa en hund gemensamt kan liknas med att personerna har "gemensam vårdnad" om hunden och har därmed lika stort ansvar för hundens agerande. Som svar på din fråga kan alltså alla i hushållet vara ansvariga för hunden. Det beror på vad som sades när hunden köptes och vad man har kommit överens om. Inom juridiken är det extremt viktigt att klargöra från början vad som gäller för att inte repressalier i framtiden ska kunna uppstå. Om man har köpt hunden gemensamt finns det rekommendationer om att man upprättar ett samäganderättsavtal gällande hunden, så att ägarfrågan är utredd redan från början. Avslutningsvis vill jag nämna att man som hundägare har ett strikt ansvar för hunden. Det innebär att man alltid är skadeståndsskyldig för de skador som hunden orsakat oavsett om ägaren har gjort fel eller inte. Det strikta ansvaret finns reglerat i 19 § i lagen om tillsyn över hundar och katter. Det strikta ansvaret gäller inte endast hundägaren utan kan också gälla den som har hand om hunden vid enstaka tillfällen, till exempel om man är hundvakt. Hoppas att ovan angivet svar var till din hjälp - om inte är du mer än välkommen att kommentera i kommentarsfältet nedan så ska jag hjälpa dig vidare! Vänligen,

Strikt ansvar för hundinnehavare

2015-08-27 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej...våran katt gick ute på en åker/täckt och jaga sork..då en dam var i ra stånden bredvid med sina två hundar..rätt som det är hoppar ena hunden över och attackerar vår katt sen kommer nästa hund och gör lika..en tjej gick emellan och fick tag på vår katt som fick ett brutet bröstbenet och hamna i chock...vem ska betala veterinär kostnader på katten? Mvh
Soroosh Parsa |Hej. Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Hundägare har ett så kallat strikt ansvar för sina hundar. Det innebär att damen i ert fall ansvarar för samtliga skador som hunden har orsakat på din katt, oavsett om hon har varit vårdslös eller brustit i sin uppsikt. Det spelar inte heller någon roll om hon är hundvakt eller hundägaren. Stöd för detta finner du i 19 § lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Jag rekommenderar att du tar kontakt med hundinnehavaren och kräver skadestånd. Skadeståndet bör vara grundat på veterinärkostnader, utgifter i samband med besöket och eventuella andra utgifter som du har haft till följd av skadan. Vägar hon att gå med på det, är ditt enda alternativ att upprätta en stämningsansökan och skicka in till tingsrätten.Behöver du hjälp med att upprätta en korrekt skadeståndstalan/stämningsansökan, är du välkommen att kontakta oss på info@lawline.se så hjälper vi dig vidare i ditt ärende.Vänligen

Aggressiv hund attackerar min hund - skadestånd?

2015-06-23 i Strikt ansvar
FRÅGA |Häromdagen var jag ute och gick med mina hundar samtidigt som en granne är ute med sin stora grandanua , hon står med sin hund ca 10-15 m från gång vägen vi ska gå förbi mina hundar en 9 årig och en valp på 10 månader som aldrig visat aggressivt mot andra hundar och inte denna gång heller. Hennes hund bara kastar sig iväg mot mig och mina hundar den hugger min hund över ryggen och jag får senare uppsöka vetrinär nu är kostnaden uppe i 3559 kr och ett besök återstår. Tjejen lovar att hon ska stå för kostnaderna men nu vägrar hon. Hennes hund är aggressiv mot andra hundar och förstor för att hon ska kunna hålla emot. Jag anser att hon ska stå för kostnaderna eller har jag fel?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Som hundägare har man som huvudregel ett ansvar för samtliga skador som hunden vållar. Det heter att en hundägare har ett strikt skadeståndsansvar. Detta innebär att hundägaren ska ersätta skadan som orsakats av hunden, oavsett om någon vårdslöshet eller något uppsåt förelegat (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Grannens hund har vållat en sakskada på din hund. Skador på djur anses vara sakskador. Vad som ska inkluderas i skadeståndet är kostnader för reparation och värdeminskning (veterinärbesök och dylikt), inkomstförlust samt annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Utgångspunkten är att den som lider en sakskada ska ha full ersättning för skadan. Det är meningen att den skadelidande inte ska förlorat något ekonomiskt för den inträffade incidenten. Alla kostnader som bettet på hunden vållat, ska som huvudregel ersättas. Domstolen har uttalat att även vårdkostnader som överstiger djurens ekonomiska värden, ska ersättas av skadevållaren, dock inom rimliga gränser. I ett fall fick den skadelidandes hundägare ersättning för bland annat veterinärundersökning, olika utgifter hos veterinären samt resor till och från veterinären (NJA 2001 s. 65). Slutligen betyder detta dina veterinärkostnader (och även andra kostnader som direkt uppstått i anledning av attacken) ska ersättas av grannen. Grannen har ett strikt ansvar för sin hund och kan inte undgå ansvar genom att påstå att han eller hon varit exempelvis försiktig genom att koppla hunden. Du och grannen kan undersöka möjligheten att få hela eller delar av skadeståndet betald genom era försäkringar. I annat fall får du stämma hos domstolen om grannen vägrar utge skadestånd. Vänliga hälsningar,

Ansvar för skada orsakad av hund

2016-05-10 i Strikt ansvar
FRÅGA |Jag och min Hund passerar ett bostadsområde och 2 hundar kommer springandes mot oss naer vi passerar førbi huset. De springer från huset okopplade och huset saknar staket. 2 Hundar mot min hund gjør att min hund kanner seg trangd. Hundarna sjaller och vill slåss mot min hund. Min hund biter den ena hunden så denne få uppsøka veterinaren. Deras hundar var okopplade och min hund var kopplad, dock ganska stark hund. Vems ar ansvaret?
|Hej och tack för att du vände dig till Lawline med din fråga!Situationen du beskriver regleras i lagen om tillsyn över hundar och katter. Av 19 § följer att en skada som orsakas av en hund, ska ersättas av dess ägare (eller innehavare), även om ägaren inte vållat skadan. Detta är ett så kallat strikt ansvar, det krävs ingen oaktsamhet eller dylikt för att ansvar ska åläggas. Har din hund bitit en annan hund är det således du (som ägare) som är ansvarig.Hoppas att svaret hjälpte och tack än en gång för att du vände dig till Lawline med din fråga!

Skada som hund orsakat

2015-08-30 i Strikt ansvar
FRÅGA |Hej! En av mins hundar blev skadad(gick med tre i koppel) av fem utspringande lösa hundar från en husvagn på en camping. Det var två par som bodde ivarsin husvagn men alla hundar kom från samma husvagn . Jag tog reda på bådas personuppgifter genom campingen o skickade skadeanspråk till båda. En av dem skickar det vidare till sitt försäkringsbolags hemförsäkring!Nu vill försäkringsbolaget ha reda på vilken av hundarna som skadade min hund vilket jag ej kan säga med hundra procent säkerhet eftersom det var kaos med mina 3 kopplade o deras 5 lösa!För mig är det självklart att de som skickade in skadeanmälan på ärendet tagit på sig ansvaret! Har de inte samma ansvar om de nu passar även det andra parets hundar och är det inte hos dem ansvaret emellan ligger?
Lawline |Hej,Tack för att du ställer din fråga till oss på Lawline.Enligt min mening spelar det inte så stor roll vilken av hundarna som orsakade skadan eftersom att de har strikt skadeståndsansvar enligt lagen om tillsyn över hundar och katter 19 §. Det innebär att om en av deras hundar orsakar en skada så har behöver de ersätta skadan oavsett om de orsakat den eller inte. Så att de tagit på sig skulden spelar inte någon större roll. Om alla hundarna var deras så ser inte jag hur det skulle vara viktigt att veta vilken av hundarna som orsakade skadan. Du har åtminstone inte någon skyldighet att utreda vem av det som orsakat skadan. Hoppas att det gav svar på din fundering. Skriv gärna en ny fråga i vårt frågeformulär om det är något som fortfarande är oklart.

Strikt skadeståndsansvar för hundinnehavare

2015-08-05 i Strikt ansvar
FRÅGA |Om jag lånat en hund och inte har den i kopplad. Den attackerar grannens katt. Husse säger alltid att jag ska ha hunden lös, det går bra. Jag är mycket tveksam då det är en jakthund och den instinktivt attackerar katter. Vem är ansvaret, mitt eller hundägarens?
Soroosh Parsa |Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Du har strikt ansvar för hunden under den tid som du har lånat den. Anledningen till att du tar över hundägarens ansvar är för att du i praktiken anses ha störst möjlighet att ha uppsikt över hunden och förhindra att den orsakar olägenhet eller skada. Du blir skadeståndsskyldig för alla skador som hunden orsakar, oavsett om du har gjort fel eller inte.Detta framgår av 19 § i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.Glöm inte att ange hur du har upplevt att vårt svar har hjälpt dig! Hör gärna av dig om du har fler frågor. Behöver du vidare hjälp med juridiken är du välkommen att kontakta oss på telefon 08-533 300 04 (måndag till onsdag 10:00-16:00) eller maila oss på info@lawline.se. Vänligen,

Skadestånd till följd av hundbett

2015-06-12 i Strikt ansvar
FRÅGA |Kortfattat: Jag tappade kopplet och min hund bet en annan hund.Veterinär kostnad ska gå på min ansvarsförsäkring, så långt vet jag.Jag har inte kunnat få ett svar av försäkringsbolaget om de kommer att täcka för medicin, milersättning och utebliven arbetstid för den andra hundägaren. Om försäkringen inte täcker dessa 3 saker, har han någon rätt att kräva att jag ska betala det till honom? (för det kommer han försöka om försäkringsbolaget säger nej). Vad har jag för skyldigheter att stå för mer än veterinärkostnaderna?
Katarina Andersson |Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. En hundägare har ett strikt skadeståndsansvar. Detta betyder att du som hundägare ska ersätta skadan som orsakats av hunden, oavsett om någon vårdslöshet eller något uppsåt förelegat (19 § lagen om tillsyn över hundar och katter). Din hund har vållat en sakskada på en annan hund. Skador på djur anses vara sakskador. Vad som ska inkluderas i skadeståndet är kostnader för reparation och värdeminskning (veterinärbesök och dylikt), inkomstförlust samt annan kostnad till följd av skadan (5 kap. 7 § skadeståndslagen). Utgångspunkten är att den som lider en sakskada ska ha full ersättning för skadan. Det är meningen att den skadelidande inte ska förlorat något ekonomiskt för den inträffade incidenten. Alla kostnader som bettet på hunden vållat, ska som huvudregel ersättas. Domstolen har uttalat att även vårdkostnader som överstiger djurens ekonomiska värden, ska ersättas av skadevållaren, dock inom rimliga gränser. I ett fall fick den skadelidandes hundägare ersättning för bland annat veterinärundersökning, olika utgifter hos veterinären samt resor till och från veterinären (NJA 2001 s. 65). De kostnader som du, genom din hund, vållat den andra hundägaren ska alltså som huvudregel ersättas fullt ut, det vill säga ska ersättning utges för veterinärkostnader, medicin, resor föranledda av bettet, samt inkomstförlust. Dock är skadeståndet för inkomstförlusten till följd av skador på djur något problematisk. Reglerna om inkomstförlust är mer lämpade för fallet då exempelvis produktionsinkomsterna minskas på grund av att den skadade saken inte kan användas fullt ut. Det är oklart vad inkomstförlusten för den skadelidande beror på i din situation. Är det så att hundägaren självmant stannat hemma, utan några särskilda rekommendationer från veterinären, bör denna kostnad inte ses som en ersättningsgill följdskada till skadan och ska sålunda inte ersättas av dig. Det är slutligen tveksamt om inkomstbortfallet ska ersättas, men däremot ska veterinärkostnader, medicin och resorna ersättas. Om inte försäkringen täcker dessa skadeståndsanspråk, får du betala resterande. Ett skadestånd kan emellertid jämkas om den skadelidande medverkat till skadan (6 kap. 1 § 2 st.). Men det finns inget i ditt fall som tyder på den skadelidande varit medvållande till skadan på hunden.Vänliga hälsningar,