Skadestånd pga katt?

2012-12-25 i Strikt ansvar
FRÅGA
Hej! Kan jag bli skyldig skadestånd/ersättning till min granne om min kastrerade utekatt har orsakat skador på deras utekatt? Finns några lagar kring detta?
SVAR
Hej Caroline och tack för din fråga!

Katt- och hundägares ansvar regleras i lagen (här) om tillsyn över hundar och katter. Enligt 1 § skall hundar och katter hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter. Det är alltså ägarens skyldighet att ha översikt och ta ansvar för sitt djur.

Enligt 19 § föreskrivs att hundägare har ett så kallat strikt ansvar för skador som hunden orsakar. Detta innebär att skadeståndsansvar föreligger oavsett om hundägaren vållat skadan eller inte. Denna regel kan dock inte tillämpas på katter, det vill säga katter är undantagna det strikta ansvaret. Kattägare har alltså inget strikt ansvar för vad deras katter orsakar, utan de ansvarar enligt skadeståndslagens regler.

Dock kan skadeståndsansvar fortfarande föreligga enligt skadeståndslagen, (här). Enligt 2 kap. 1 § krävs för skadeståndsansvar att kattägaren agerat uppsåtligen eller vårdslöst. I ditt fall kommer det vara väldigt svårt för din granne att bevisa att du handlat oaktsamt och inte utövat tillräcklig uppsyn över din katt. Din granne äger alltså bevisbördan för skadan.

Med vänlig hälsning,
Angelica Rigborn
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?