Sakskada på hunddagis

2014-03-13 i Strikt ansvar
FRÅGA
Hej! Vår hund går på hunddagis. För en tid sen ska hon ha rivit upp en plastmatta i hagen som hon vistas i enligt personalen. Nu kräver de oss på skadestånd för detta. Är detta okej juridiskt sett? I kontraktet står visserligen att hunddagiset kan kräva ersättning för skador hunden orsakar, men jag hävdar att de har ansvar för hunden när hon är där. Hemma har hon aldrig bitit på möbler etc.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med dinfråga!

Skadeståndsmässigt sett så finns det en lag som handlar omjust hundar (se här). Hundägare har vad man iskadeståndsrättsliga sammanhang kallar för strikt ansvar, som betyder att manblir skadeståndsskyldig för den orsakade skadan trots att man inte varitoaktsam. Detta framgår av 19§ i denna lag, som stadgar att en skada som orsakasav en hund ska ersättas av dess ägare eller innehavare, oavsett om denne varitvållande till skadan eller inte. Med innehavare menas då den som för underhålleller nyttjande har tagit emot en hund, vilket i detta fall är hunddagiset.

Just detta är också anledningen till att hunddagiset hartagit fram sitt kontrakt som undantar dem från den skada som hunden orsakar närden är på hunddagiset. Inom juridiken gäller den avtalsrättsliga grundprincipenpacta sunt servanda, som på svenskabetyder avtal ska hållas. Den innebäratt när parterna väl har kommit överens och slutit ett avtal så ska parternasedan hålla sig till det som avtalet innebär. När ni lämnade in hunden tillhunddagiset och skrev på kontraktet så gick ni därmed med på de avtalsvillkorsom hunddagiset använder sig av, och det är ett avtal som ni nu är bundna attrespektera. Enda möjligheten att undkomma ett sådant avtal är att avtalet i sigskulle framstå som oskäligt och därmed kan jämkas med stöd av avtalslagensregler (se här). Min bedömning är dock att ettsådant avtal inte ses som oskäligt från hunddagisets sida, eftersom att deannars hade lidit en ständig risk att bli skadeståndsskyldiga för hundarnasbeteende och då skulle ha svårt att driva sin verksamhet. 

Med vänliga hälsningar, 

Johan Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?