Skadestånd vid angrepp av hund

2012-12-31 i Strikt ansvar
FRÅGA
Min sambo blev överfallen av 2 stora hundar och hennes lilla hund blev så illa skadad att den avlev på djursjukhus, hundarna är belagda med att de skall bära munkorg och alltid vara kopplad för detta är 4 överfallet från dessa hundar. Hundägaren visar inget intresse av att ersätta min sambo för kostnader som uppstått i samband med händelsen. Vad gör vi?
SVAR
Hej och tack för att ni vänder er till Lawline med er fråga!

Enligt 19 § i Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter har ni rätt till ersättning från hundägaren för den skada som hunden orsakat er. Detta ersättningsansvar är ett så kallat strikt ansvar. Ni behöver därför inte visa att hundägaren varit oaktsam (klantig), det räcker med att dess hund orsakat er skada.

För att utkräva er ersättning bör ni, om inte hundägaren betalar frivilligt, lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Information om hur ni gör detta finns på http://www.domstol.se/templates/DV_InfoPage____799.aspx.
Var noga med att spara kvitton så ni kan bevisa era utgifter ("skador"). Om ni inte vill föra talan helt på egen hand kan ni anlita ett ombud.
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?