Vem blir betalningsansvarig för barns sakskada?

2021-04-29 i Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare
FRÅGA |Hej! Mitt barn som är 10 år har lagt en sten i ilska på sin resurs bil som befann sig utanför skolans område under skoltid. Skolan anser att jag som vårdnadshavare skall ta det via min hemförsäkring. Vad gäller?Mvh
Jessica Sarhede |Hej, tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!Utgångspunkt är att den som uppsåtligen eller som i detta fall av vårdslöshet orsakat sakskada är skyldig att ersätta skadan, 2:1 skadeståndslagen. Är den person som orsakat skadan under 18 år ska skadan ersättning i den mån det är skäligt med hänsyn till ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet med mer, 2:4 SkL. Som huvudregel har föräldrar ett principalansvar för sina barn .Principalansvar är ett ansvar för en annan persons vållande utan krav på eget vållande. Därav kommer bli skadeståndsskyldig för den sakskada på bilen som din son orsakat men beroende på vad skadan uppgår till kommer den att jämkas med hänsyn till din sons unga ålder.Hoppas detta var svar på din fråga, Med vänlig hälsning,