Kan ett barn bli skadeståndsskyldig?

På fritids blev min son 8 år sparkad och slagen samt att man stampat i ansiktet på honom, 6 barn i åldrarna 8 - 10 år stod i en ring runt honom medan min son låg på marken. Hur ska jag gå till väga? Han har skyddat sig så gott det går att det inte är synliga eller inre skador men han är rädd nu. Kan min son få ersättning för lidande?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga!


I skadeståndslagen (SkL) regleras frågor kring ersättning för bland annat skada och lidande och jag kommer i mitt svar att utgå från denna.


Kan din son få ersättning för lidande?

Den som, genom brott, allvarligt kränker någon annans frihet, frid eller ära eller angriper någons person ska ersätta den kränkning som detta innebär för den drabbade (2 kap. 3 § 1 st SkL). Detta kallas för kränkningsersättning. Utifrån vad du berättar i din frågeställning har din son har blivit utsatt för en misshandel vilket är ett brott i svensk lag (3 kap. 5 § BrB). Barn under 15 år är inte straffmyndiga enligt svensk rätt (1 kap. 6 § BrB). Detta betyder dock inte att ett barn under 15 år inte kan begå en brottslig gärning, utan bara att barnet inte kan bli dömd till någon påföljd för brottet. Att bli utsatt för en misshandel betraktas som ett angrepp mot person. Detta innebär att barnen som utsatte din son för detta angrepp ska är skyldiga att ersätta den kränkning som detta har inneburit för din son.


När det gäller barn ska denna ersättning dock bestämmas till vad som kan anses skäligt med hänsyn till barnets ålder, utveckling, ansvarsförsäkring, ekonomiska och övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL). Vad detta betyder är att skadeståndet inte bestäms lika högt för ett barn som det skulle ha gjort om skadevållaren hade varit vuxen eftersom det skulle vara alltför betungande för barnet.


Kan din son få ersättning för några andra skador?

Utöver detta ska även den som genom oaktsamhet eller genom uppsåt orsakar en personskada eller en sakskada ersätta denna skada (2 kap. 1 § SkL). Du anger i din frågeställning att din son inte fått några synliga eller inre skador till följd av det inträffade. Däremot, betraktas smärta som en personskada vilket innebär att även skadestånd för personskada hade kunnat bli aktuellt för din son. Samma regel för hur man bestämmer skadestånd för ett barn gäller även för personskadorna, det vill säga att skadeståndet bestäms med hänsyn till barnets ålder, utveckling, ansvarsförsäkring, ekonomiska och övriga omständigheter (2 kap. 4 § SkL).


Har barnens föräldrar något ansvar?

Vårdnadshavare har vad som kallas för ett principalansvar (3 kap. 5 § SkL). Detta innebär att vårdnadshavaren kan bli skadeståndsskyldig för den personskada och den kränkning som deras barn orsakar genom ett brott. Detta gäller oavsett om vårdnadshavaren kan anses skyldig till barnets handlade eller inte, det är alltså ett så kallat strikt ansvar. Barnens vårdnadshavare kan alltså även dem bli skadeståndsskyldiga gentemot din son. Detta skadestånd kan dock som högst bli en femtedel av prisbasbeloppet för det år som händelsen inträffade (3 kap. 5 § 2 st SkL). För nuvarande år är prisbasbeloppet 52 500 kr (2 kap. 6 § socialförsäkringsbalken).


Hur framställer man ett skadeståndskrav?

För att framställa ett skadeståndskrav ska du skicka in en stämningsansökan till tingsrätten. Det finns ingen färdig mall eller blankett att fylla i men det finns några saker som måste finnas med i din stämningsansökan. Du ska ange vad du yrkar, d.v.s. vad du vill ha skadestånd för, alltså för personskada och/eller kränkning, och varför du vill det (grund för yrkandet). Där är det viktigt att du beskriver vad som hände så utförligt du kan och även skriver när händelsen inträffade, när skadan orsakades, samt varför du anser att personen är skadeståndsskyldig. Misstänker du att det kan röra sig om ett misshandelsbrott, kan du rikta skadeståndsanspråket mot barnets vårdnadshavare. Skriv även hur mycket ni kräver i skadestånd, och hur ni kommit fram till denna summa.


Hoppas att du har fått svar på din fråga och återkom gärna om du har ytterligare funderingar!

Elin StaafgårdRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”