Föräldrars skadeståndsansvar när barn orsakar skador genom brott

Hej Lawline. Jag undrar vad som händer om en straffmyndig person som ej fyllt 18, uppsåtligen tänder eld på en byggnad och blir fälld för detta i domstol. Låt säga det blir skador för 20 miljoner kronor. Blir han skuldsatt livet ut? Tvingas föräldrarna betala? Mycket tacksam för svar. 

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Tolkning av fråga och tillämplig lag

Jag tolkar din fråga som att du undrar vilken skadeståndsskyldighet en omyndig samt dennes föräldrar har när barnet uppsåtligen orsakar en skada genom brott. Reglering kring skadestånd finns i skadeståndslagen (SkL) och jag kommer därför att använda mig av dessa regler när jag besvarar din fråga.


Skadeståndsansvar för barn

Inledningsvis kan nämnas att den som uppsåtligen orsakar en skada har en skyldighet att ersätta skadan (2:1 SkL). När personen som orsakat skadan däremot är under 18 år ska skadan dock ersättas i den utsträckning det är skäligt med hänsyn till exempelvis barnets ålder och utveckling och handlingens beskaffenhet (2:4 SkL). Alltså, även personer under 18 år kan bli skadeståndsskyldiga. Dock medför bestämmelsen att skadeståndet kan jämkas nedåt. Det innebär att det kommer göras en bedömning kring omständigheterna när barnet orsakade skadan, vilken insikt denne hade om sina handlingar o.s.v.


Föräldrars ansvar

När barn orsakar sakskada (vilket en skada på en byggnad är) genom brott har en förälder som har vårdnaden om sitt barn en skyldighet att ersätta skadan (3:5 första stycket, punkt 1 SkL). Däremot är föräldrars skadeståndsansvar relativt begränsat eftersom deras ersättningsskyldighet endast uppgår till ⅕ av det prisbasbelopp som gäller det år som skadehändelsen inträffade (3:5 andra stycket SkL). I år är prisbasbeloppet 52 500 kronor, vilket innebär att vårdnadshavares skadeståndsskyldighet för sina barn som mest kan uppgå till 10 500 kronor. Resterande del av skadeståndet blir alltså den omyndige ansvarig för.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att föräldrarna tvingas betala en del av skadeståndet. Räcker inte det för att ersätta hela skadan, så faller ersättningsskyldigheten på den omyndige som då drar på sig en skuld.


Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Har du fler funderingar är du välkommen att kontakta oss igen.


Vänligen,

Sarah LianderRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”