Kan vårdnadshavare få straff för barnets brott

Hej! Om vårat barn kör epa/a-traktor onykter, får vi som vårdnashavare då något straff?

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Jag ska inleda med att du som vårdnadshavare inte kommer att få straff får ett brott som ditt barn har åstakommit. Utan det som du kan hållans ansvarig för är skadeståndsersättning. 


Jag kommer att vidare besvara din fråga genom skadeståndslagens bestämmelser (SkL).


Principalansvar 

Enligt skadeståndslagen har du som förälder ett så kallat principalansvar. Detta innebär att skadeståndsbeloppet som ditt barn har behövt betala till följd av brott, kan du som vårdnadshavare bli ansvarig för. Detta stadgas i 3 kap. 5 § SkL. Ersättningen beror på skador som barnet har vållat genom brott. I ditt fall kan det exempelvis vara så att du som vårdnadshavare kan hållas ansvarig för att ditt barn har åkt in i en annans bil när han eller hon körde påverkad. 


Detta innebär, kort sagt, att du som förälder svarar ekonomiskt för brottslighet som ditt barn har vållat, genom att ansvara för skadeståndsersättningen.  


Unvika skadeståndsansvaret 

Du kan inte helt och hållet undgå ansvaret, men enligt 3 kap. 6 § SkL, kan ansvaret jämkas. Det vill säga, att skadeståndsansvaret kan sättas ner. Detta förutsatt att det skulle vara "uppenbart oskäligt" att  du som förälder skulle svara för skadeståndet. 


Rekvisitet "uppenbart oskäligt" är ett relaltivt högt ställt rekvisit. Det tar bland annat sikte på relationen mellan barnet och föräldern, de åtgärder som föräldern har vidtagit för att förhindra barnet från att begå brott osv. Det är som sagt svårt att få möjlighet till jämkning med hjälp av denna regel, men möjligheterna finns. 


Slutsats 

Du har som vårdnadshavare ett principalansvar som innebär att du kan stå som skadeståndsansvarig för skada som ditt barn vållat genom brott. Möjligheter finns att sätta ner ansvaret men kravet för det är högt. 


Hoppas du fick svar på din fråga! 

Skulle du ha fler frågor är det bara att återkomma till oss på Lawline! 


MVH

Nelly StarkengrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000