Har man enligt skadeståndslagen rätt att överta äganderätten till det skadade föremålet som man utgett skadestånd för?

Min son som är 10 år har skadat en skåpslucka med en nyckel, skadan är i våra ögon minimal och knappt synbar men dock finns den. Han fick ett skadestånd på 1200:- för att byta luckan. Jag accepterade det med krav på att jag skulle få den skadade luckan när den byts ut men skolan påstår att det finns ingen rätt enligt skadeståndslagen att ta över äganderätten till det skadade föremålet i detta fall. Rätt eller fel?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på lawline med din fråga.

Jag tolkar det som att du undrar över om du har rätt enligt skadeståndslagen att få den skadade luckan efter att skadeståndet har betalats. I mitt svar kommer jag att hänvisa till skadeståndslagen (SkL) och besvara din fråga samt förklara vilka lagregler som skolans skadeståndsanspråk grundar sig på. 

Skolans påstående är rätt, det finns inget krav enligt skadeståndslagen som innebär att personen som betalar skadestånd har rätt till saken som har skadats. Skadeståndslagen reglerar exempelvis vilka skador som man kan kräva ut ersättning för, vem som är skyldig att betala ersättningen och huruvida det finns möjlighet att sänka skadeståndet. När din son skadade skåpluckan uppstod en sakskada. Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar en sakskada ska ersätta skadan ( 2 kap. 1 § SkL). Detta innebär att din son är skyldig att ersätta skadan om han med flit eller medvetet försökt skada skåpluckan eller skadat skåpluckan genom att ha varit oförsiktig. Det krävs även att den skadegrundande handlingen har ett tillräckligt tydligt samband med skadan, det ska finnas ett s.k. orsakssamband. Skolan kan därför ha rätt att kräva skadestånd p.g.a. den uppkomna skadan. Eftersom din son är under 18 år ska den uppstådda skadan ersättas i den utsträckning det är skäligt med hänsyn till hans ålder och utveckling, handlingens beskaffenhet, föreliggande ansvarsförsäkring och andra ekonomiska förhållanden samt övriga omständigheter ( 2 kap. 4 § SkL). Om ni har en ansvarsförsäkring bör denna kunna användas för att täcka skadeståndet. Ansvarsförsäkringen inkluderas ofta i hemförsäkringen. Det skadestånd som betalas för en sakskada omfattar ersättning för sakens värde eller reparationskostnad samt värdeminskning ( 5 kap. 7 § SkL). Det framgår inte av tillämpliga lagregler att du skulle ha en rätt att överta äganderätten för skåpluckan efter att skadeståndet har betalats. Skolan har därmed rätt att kräva ut skadeståndet utan att du får rätt att överta den skadade skåpluckan. Du har rätt att fråga om du kan få skåpluckan men skolan har ingen skyldighet enligt lag att gå dig tillmötes angående förfrågan. Om du vägrar betala skadeståndet så har skolan rätt att kräva ut skadeståndet via domstol. 

Sammanfattningsvis vad gäller och vad bör du göra?

Skolan har rätt i sitt påstående att du enligt skadeståndslagen inte kan kräva att överta äganderätten till den skadade skåpluckan vid betalning av skadeståndet. Skolan har rätt att kräva ett skadestånd oavsett om du får överta äganderätten till skåpluckan eller inte. Det finns dock inget som stoppar dig från att fråga om du kan få den skadade skåpluckan, av din fråga verkar det dock såsom att skolan inte vill ge skåpluckan till dig. Om du vägrar betala skadeståndet p.g.a. att du inte får överta skåpluckan har skolan rätt att pröva skadeståndskravet i domstol vilket kan bli en mödosam process som kostar pengar. Jag skulle därmed rekommendera dig att kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera om du har en ansvarsförsäkring som kan användas för att betala skadeståndet för att undvika en domstolsprocess.

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.

Vänligen,

Erika StålhammarRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”