Möjligheterna att vända sig till ett barns föräldrar för skadestånd

Hej Lawline! Den 11 April i år hade vi skadegörelse på vår ytterdörr då ett par barn sparkade på den stenhårt - nån typ av busringning som eskalerat. Detta var tredje gången de var här och sparkade och jag fick nog och sprang efter för att ta fast dem, kom 20 m och drog av mig hälsenan. Hoppade in i bilen och körde i fatt dem och lyckades stoppa 1 av ynglingarna, VI (min Sambo och jag) fick tag i alla 5 ynglingarna (10-13 år) och deras föräldrar och händelsen är polisanmäld. Dörren som tyvärr blev sned i bladet måste bytas ut. Åtgärden i form av byte av ytterdörr kostar 38 761 kronor. åldersavdraget är på 10 000 kronor samt självrisken på 1 500 kronor. Föräldrarna vill bara betala självrisken till oss och inte hjälpa till med åldersavdraget alls vilket de lovade på plats vid händelsen. Kan vi kräva att föräldrarana betalar oss för åldersavdrget? Kan jag försöka få ersättning av sveda och värk för min avdragna hälsena av föräldrarna (vårdnadshavarna) ? https://lawline.se/answers/vem-blir-skadestandsskyldig-nar-ett-barn-har-begatt-en-skadegorande-handling Mvh

Lawline svarar

Hej!

Tack för att ni vänder er till Lawline med eran fråga!

Som jag tolkar eran fråga är den möjlig att dela upp i några delar för att enklast besvara den. En del gällande hur mycket som barnens föräldrar ska ersätta er med samt en del gällande möjligheten för ersättning för sveda och värk.

Vid bevarandet av eran fråga kommer jag utgå från Skadeståndslagen (SkL).

Hur mycket ska föräldrarna ersätta av kostnaden att ersätta dörren

Som huvudregel ska den som orsakat en skada genom uppsåt, vilket verkar vara fallet för er, ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL). Däremot är de som vållat skadan i detta fallet underåriga vilket kan leda till att ansvaret att ersätta skadan endas görs i den mån det kan anses vara skäligt (2 kap. 4 § SkL). Skälighetsbedömningen i detta fallet brukar oftast utgå från barnets ålder och dess möjlighet att ha insikt vad deras handlande kan leda till för konsekvenser. Jämkningen kan även då de flesta har en så kallad ansvarsförsäkring som kan täcka uppkomna skador, men eftersom skadan har skett uppsåtligen så täcker inte försäkringen detta (4 kap. 5 § Försäkringsavtalslagen).

Eftersom dörren behöver bytas ut/repareras så är som huvudregel den som orsakat skadan tvungen att ersätta detta i sin helhet, alltså all den kostnad som uppkommit för er (5 kap. 7 § 1 p. SkL). 

Föräldrarnas ansvar

Eftersom skadan på eran dörr orsakats genom ett brott (12. kap. 1-2 § Brottsbalken) så är föräldrarna skyldiga att ersätta skadan (3 kap. 5 § första stycket 1 p. SkL).

Föräldrarnas ansvar begränsas dock till en femtedel av det aktuella prisbasbeloppet vilket 2022 är 9 660 kr (3 kap. 5 § andra stycket SkL). Resterande av summan blir barnen skyldiga att ersätta men i realiteten brukar även detta ersättas av föräldrarna. I erat fall finns det även flera föräldrar vilket gör att denna gränsen inte överskrids för någon av föräldrarna enskilt. 

I erat fall eftersom det är flera som orsakat skadan så är de (barnen tillsammans med sina föräldrar) så kallat solidariskt ansvariga; solidarisk ansvariga betyder att ni kan kräva en av dessa på alla pengar och den är skyldig att betala er allt och att de sen får dela upp skadeståndet sinsemellan i efterhand (6 kap. 4 § SkL). 

Möjligheten för ersättning för sveda och värk

Ett grund för att skadestånd för en skada ska utgå är att det föreligger adekvat kausalitet. För att utreda din möjlighet för ersättning för sveda och värk så ska jag utgå från detta.

Kausalitet betyder i enkelhet bara att det ska finnas ett orsakssamband mellan en händelse och den uppkomna skadan. I erat fall finns det en tydlig koppling mellan att skadegörelsen sker och att du springer efter barnen vilket resulterar i din avdragna hälsena. Däremot kan adekvansen i detta ifrågasättas. Adekvansen betyder om det är rimligt att just detta skulle hända och typiskt om skadevållaren rimligtvis skulle kunna förutse detta. Adekvat kausalitet brukar handla om det kan “ligga i farans riktning”. 

I ditt fall föreligger det rimligtvis inte någon adekvat kausalitet. Det finns ett tydligt orsakssamband mellan att du skadar dig och skadegörelsen, men det kan rimligtvis inte vara något som ligger i farans riktning eller något som man bör förutse kan hända när man sparkar på någons dörr.

Slutsats

Som jag tolkat eran situation så har ni möjlighet att få ut en full ersättning för kostnaden att ersätta eran dörr men inte någon möjlighet för ersättning för din avdragna hälsena.

Jag hoppas att ni fått svar på eran fråga!

Elias BergmanRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Skadeståndsrätt och Skadeståndsansvar för underåriga och vårdnadshavare? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”