Föräldrars skadeståndsansvar

Hej,

Min dotter och en kompis som båda är 7 år sägs ha kastat sten genom ett staket på skolgården som träffat en bil som stått parkerad utanför och fått en skada. Det enda vittnet som vi vet sett något är en kamrat som också är 7 år. Min dotter erkänner att hon kastat och tror det kan ha träffat bilen, hon vet dock inget om någon skada. Har jag som förälder ersättningsskyldighet för detta trots att det var under skoltid och på en skolgård det hände?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utgångspunkter

Inledningsvis kan jag konstatera att skadeståndslagen är tillämplig i frågan om vem som bär skadeståndsansvaret. Därutöver finns även en så kallad tillsynsplikt som beskrivs i 6 kap. 2 § 2 st. Föräldrabalken. Tillsynsplikten innebär att vårdnadshavarna ska se till så att barn inte skadar sig själv, andra eller egendom. När barnet är i skolan så lämnas denna tillsynsplikten temporärt över till skolan. En bristande tillsynsplikt är att likställa med vårdslöshet, vilket är relevant för skadeståndsansvaret.

Tillsynsplikten

Enligt skadeståndslagen 2 kap. 1 § ska den som uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakar sakskada ersätta skadan. Här kan alltså tillsynsplikten bli relevant, eftersom detta skulle innebära att om skolan har agerat vårdslöst med hänsyn till tillsynsplikten så har de även gjort sig skadeståndsskyldiga. Detta är dessvärre svårt att bevisa och är vidare något som jag inte kan fullt bedöma om skolan gjort utan att veta de exakta omständigheterna.

Föräldrars skadeståndsansvar

Skadeståndsansvaret för barn är huvudsakligen föräldrarnas i enlighet med 3 kap. 5 §. Kraven för att en förälder ska bli skadeståndsskyldig för det som dess barn gjort är exempelvis då barnet orsakat exempelvis sakskada genom brott. Med tanke på att ditt barn har erkänt till att ha kastat sten genom staketet och en bil på gatan har en trasig fönsterruta finns där ett enligt mig tillräckligt orsakssamband. Detta gör även att ditt barn har gjort sig skyldig till skadegörelse som rimligtvis skulle vara av ringa grad enligt 12 kap. 2 § Brottsbalken. Härav har alltså kraven för en förälders skadeståndsansvar för sitt barn uppfyllts. Enligt 3 kap. 5 § 2 st. är ditt skadeståndsansvar som förälder begränsat till en femtedel av prisbasbeloppet som för nuvarande år är 48 300 kr.

Vad du kan göra

Ansvaret för den skada som ditt barn orsakat är ditt, om inte skolan har agerat försumligt i förhållande till sin tillsynsplikt över ditt barn. Det jag kan rekommendera dig att göra är att ta kontakt med ditt försäkringsbolag och se om du har en ansvarsförsäkring som skulle kunna täcka detta. Det kan bli krångligt för dig som privatperson att försöka bevisa att skolan har agerat försumligt och det är därav nästintill alltid bättre att överlåta sådana tvister till försäkringsbolagen.

Jag hoppas att jag har svarat på dina frågor, men om du vill få mer juridisk rådgivning kan du kontakta oss på info@lawline.se

Melker JärlestålRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”